10 Ocak 2010 Pazar

SİYON LİDERLERİNİN PROTOKOLLERİ

PROTOKOL IX
Prensiplerimizin tatbîkinde içinde yasadigimiz ve faaliyet gösterdiginiz memleketin halkinin karakterine dikkat edin. Bu prensiplerin umûmî bir sekilde ve aynen tatbîki halkin bizim modelimizde yeniden egitilmis olacagi zamâna kadar basarili olamaz. Fakat göreceksiniz ki bunlarin tatbîkine tedbirli bir tarzda yaklasarak on sene geçmeden en sebatkâr karakter degisecek ve hâlen bize itaat ettirmis olduklarimizin saflarina yeni bir halk toplumu daha eklenecektir.

Aslinda bizim masonik parolamizin ifâdeleri liberal kelimeler yâni "hürriyet, esitlik, kardeslik", biz kralligimizi kurdugumuz zaman bizim tarafimizdan artik bir parola teskîl etmeyen ve sâdece bir idealizm ifâde eden sözler hâline yâni "hürriyet hakki, esitlik vazifesi, kardeslik ideali" sekline çevrilecektir. Böylece o sekle sokulacaktir ki bogayi boynuzlarindan yakalamis olacagiz. Biz simdiden kendimizinkinden baska her çesit idâreyi, her ne kadar onlardan çogu hukûken mevcut bulunuyorlarsa da, fiilen yok etmis bulunuyoruz. Simdiki zamanda eger herhangi bir devlet bize karsi bir itirazda bulunursa, bu durum bizim önceden verdigimiz yetki ve bizim emrimiz iledir. Çünkü onlarin Yahudi düsmanligi küçük yastaki kardeslerimizi terbiye etmemiz husûsunda bize gereklidir. Daha fazla açiklamaya girmeyecegim çünkü bu mesele aramizda birçok defalar müzâkere mevzuu teskîl etmistir.

Faaliyetlerimizin sahasini sinirlayacak engeller mevcut degildir. Bizim üstün hükûmetimiz kabûl edilen terminolojide kuvvetli ve tesirli diktatörlük kelimesi ile vasiflandirilan kânundisi sartlari içinde bulundurur. Size bir vicdan rahatligi içinde anlatmak durumundayim ki lider atina binmis olarak ve bütün askerlerimizin basi olarak, biz kânun yapicilar, hukûkî ve cezâî kararlar infaz edecegiz, biz öldürecegiz. Çünkü ellerimizde bir zamanlar kuvvetli olan simdi ise tarafimizdan maglup edilmis bulunan bir partinin küçük parçalari var. Elimizdeki silâhlar hudutsuz ihtiras, yanan hirs, merhametsiz hinç, kin ve garazdir.

Her seyi yutan terör usulleri bizimdir. Hizmetimizde her fikir ve her nazariye mensubu sahislar, monarsiyi geri getirmek isteyenler, demagoglar, sosyalistler, komünistler ve her çesitten ütopik halciler vardir. Biz onlarin hepsini vazifeye kostuk. Onlarin her biri kendi hesâbina otoritenin son kalintilarinin dayanaklarini yok ediyor ve düzenin bütün kurulu sekillerini degirmege çabaliyorlar. Bu faaliyetler sebebi ile bütün devletler iskence içindedir. Onlar sükûn istiyorlar, onlar sulh için her seyi fedâ etmege hazirdirlar. Fakat biz onlara sulh vermeyecegiz; tâ ki onlar bizi enternasyonal üstün hükûmetimizi açikça ve itaatkâr bir sekilde taniyincaya kadar.

Halk, sosyalizm meselesinin beynelmilel bir anlasma yolu ile halledilmesi lüzûmuna dâir sesini yükseltti. Ayri partiler içerisinde bölünme onlari bizim ellerimize verdi. Çünkü iddiâli bir mücâdeleyi devâm ettirmek için paraya sâhip olmalidir, ve bütün para bizim ellerimizdedir.

Tahtlarinda oturan Yahudi olmayan krallarin berrak görüslü kuvveti ve avam kitlelerinin kör kuvveti arasindaki birlikten korkmamiz için sebep olabilirdi. Fakat böyle bir ihtimâle karsi lüzumlu bütün tedbirleri almis bulunuyoruz. Biz bu iki kuvvetin arasina karsilikli terör seklinde bir siper insâ ettik. Bu sûretle halkin kör kuvveti bizim destegimiz olarak duruyor. Biz, ancak biz, onlara bir lider tedârik edecegiz ve tabiî onlari bizim hedefimize giden yola yöneltecegiz.

Kör halk kitlelerinin elinin bizim kilavuzluk eden elimizden ayrilip kendi basina serbest kalmamasi için, bilfiil sahsen olmasa dahî ideolojik sâhadaki birâderlerimizin en güvenilir olanlarindan bâzilari vâsitasi ile her vesîleyle onlarla yakin bir berâberlik içinde olmaliyiz. Biz yegâne otorite olarak tanidigimiz zaman umûmî yerlerdeki halk ile sahsen konusacagiz ve onlara siyâsî meseleler üzerinde, fakat o meseleleri bize uygun istikâmete çevirmek sûretiyle ders verecegiz.

Köy okullarinda ne ögretildigini kim tahkîk edecek? Fakat bir hükûmet elçisi veyâ bizzat tahtindaki kral bir sey söyleyecek olsa derhâl bütün devletin bundan haberdâr olmamasi imkânsizdir. Çünkü bu, halkin agzi ile disariya yayilir.

Yahudi olmayanlarin müesseselerini vaktinden evvel yikmamak için ona hünerle ve hassâsiyetle dokunduk ve onlarin mekanizmasini hareket ettiren zembereklerin uçlarini ele geçirdik. Bu zemberekler düzenin siki fakat tam hassas yerinde bulunurlar. Biz onlarin yerine, liberalizmin karisikliga verdigi ruhsati yerlestirdik. Biz kânunlarin icrâsina, seçim islerinin yürütülmesine, basina, sahsin hürriyetine ve bilhassa hür olarak mevcut olusan köse taslari olan terbiye ve egitime ellerimizi sokmus bulunuyoruz.

Yanlis olduklari bizce bilinen, bununla berâber tarafimizdan telkîn edilen prensip ve teoriler içinde yetistirmek sûretiyle Yahudi olmayanlarin gençligini aldattik, sasirttik ve bozduk.

Mevcut kânunlar üzerinde esasli degisiklik yapilmaksizin ve sâdece onlara birbirine zit yorumlar içinde, yanlis yorumlar içinde yanlis mânâ vererek neticeler alinmasi yolunda bâzi büyük hamleler yaptik. O neticeler, evvelâ bu yorumlarin kânunlari maskelemesi sonra da karisik kânunlar agini anlamayi imkânsiz hâle getirmesinden dolayi onlari hükûmetlerin gözünden tamâmiyle gizlemesi gerçegiyle ifâdesini bulur.

Meseleleri hakem karari ile halletme nazariyesinin mensei iste budur.Hiç yorum yok: