19 Eylül 2011 Pazartesi

SICAK GÜNDEMİN DEŞİFRESİ (19 EYLÜL 2011-AYDINLIK)


"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

İADE TALİMATINI HİLLARY VERMİŞ!

En çok Fener Rum papazına yarayan mal iade kararının perde arkasından Amerikan Dışişleri Bakanı çıktı.
AKP’nin azınlıkları bir KHK ile zengin etmesinin ardından ABD Dışişleri Hillary Clinton ile Fener Rum papazı Bartho’nun işbirliği çıktı. Temsilciler Komitesi’nden yetki alan Hillary istedi; AKP, 1 ay sonra malların iade edileceğini açıkladı.

Azınlık mallarının iade emrini Hillary verdi
AKP iktidarının yangından mal kaçırır gibi çıkardığı KHK’nın sırrı çözüldü.
ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanı Clinton’dan el konulan malların iadesi için Türkiye hükümetine baskı yapmasını istedi. AKP de Rum, Ermeni ve Yahudileri sevindirdi!
Haber :  Salim Yavaşoğlu
AKP’nin, Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kilise, sinagog ve cemaat vakıflarının 1936 Beyannamesinde bulunan bütün mallarının iadesini kararlaştırması kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu. Çünkü, 22 Ağustos 2011 tarihli Kararnamenin konusu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri ile ilgiliydi. Bu KHK’ye eklenen “Geçici Madde 11” ile bu değişikliğin yapılması işin içinde aceleye getirilen başka bir iş olduğu şüphesini uyandırdı. KHK, 27 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Hillary’ye çok özel yetki
Ancak, bu KHK’den kısa bir süre önce 21 Temmuz 2011’de ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nden Türkiye hakkında çok önemli bir karar çıktı. Dışişleri Yetki Yasası’na Türkiye’deki dini özgürlüklerin durumuyla ilgili bir ilave yapıldı. Buna göre ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Türkiye hükümetinden bütün kilise ve sinagogların el konulan tüm mallarının iadesinin istenmesi konusunda yetkilendirildi. ABD’deki Ermeni ve Rum lobisi tarafından da desteklenen teklif, komitede yapılan oylamada 1’e karşı 43 oyla kabul edildi.

Dini eğitim de olacak
Değişiklik önergesinde, “ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’dan, Türk hükümetine, dini ayrımcılığın tüm şekillerine son vermesi, ibadet özgürlüğünü ve Hıristiyan toplulukların dini eğitim verme hakkını teminat altına alması, el konulan tüm kilise mal varlıklarını iade etmesi, kiliseler ve kilise mallarının sahiplerine, bu mallarını muhafaza  edebilmeleri ve onarmalarına imkan tanıması” gibi çağrılarda bulunması hükümleri de yer aldı.

Korkunç durum düzeltilsin!
Teklifi sunanlardan biri olan Howard Berman, Türkiye’deki Hıristiyanların dini ayrımcılığa maruz kaldığını ifade ederek, bu teklif ile Türkiye’nin bu “korkunç” durumu düzeltmesini istediklerini söyledi. Tasarıda imzası bulunan diğer milletvekili Demokrat David Ciciline de Kongre olarak Türkiye’nin dini özgürlükler konusunda kayıtsız kalamayacakları mesajını verdi.  Cumhuriyetçi milletvekili Gus Bilirakis, Türkiye’nin bu konudaki kaygıları gidermek için acil adımlar atması gerektiği görüşünü savunurken, Brad Sherman da Türkiye’yi sert şekilde eleştirerek, teklife güçlü destek verdiğini söyledi. 306 nolu tasarının sunucularından biri olan Cumhuriyetçi Edward Royce da “Türkiye’deki Hıristiyanların çektiği acılara ABD olarak ses çıkarmazlarsa, bu kesimin yok olacağını” iddia etti.

Sıra Ruhban Okulu’nda
Emekli Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkaya, AKP’nin KHK’sinin ABD’nin Türkiye’ye bir dayatması olduğunu ve Hillary Clinton’a verilen yetkinin içeriğine bakılırsa sıranın Heybeliada Ruhban Okulu’nun yeniden açılmasına geldiğini belirterek, “ABD’deki Ermeni ve Rum lobisi soykırım yalanlarıyla ilgili ’Temsilciler Meclisi’nden yasa geçiremeyince, bu tür bir yola başvuruyorlar. ABD kongresinden, bazı Rum ve Ermeni kuruluşlar tarafından dayatılan 306 no ile ‘Torba Tasarı’ 1’e karşı 43 oyla kabul ediliyor. Alınan karar kısa bir süre içinde Türkiye’de bir torba yasa ile uygulamaya konuyor” dedi.

Lozan’a aykırı yapılanma
Emekli Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkay, yapılanların Lozan Antlaşması’na aykırı olduğunu şöyle anlattı: “Lozan’ın 42. maddesi, cemaat vakıflarının antlaşma tarihindeki durumlarını üstlenmekte, bunların daha fazla arttırılmasına hiçbir şekilde izin vermemekte. Burada cemaat vakıfları için, sadece sayısal olarak değil, taşınmazlar açısından da sınır getirilmiştir.”

KHK kıyağı
“Vakıfların, vakfedilen mallardan başka zaten mal edinmeleri de mümkün değildi. 1935 tarihli, 2762 sayılı Vakıflar Yasası’nın 44. maddesi hükümleri: Müslim, gayrimüslim ayrımına girmeden, taşınmazın vakfın olabilmesi, onun adına tescil edilebilmesi için en az 15 yıldan beri vakıf tarafından kullanılır (tasarruf) olma şartı mevcut idi. Ama hiçbir vakıf bu koşulu yerine getiremedi. Lozan’a aykırı yeni KHK ile bu durum ortadan kaldırıldı.”

İstanbul’un en değerli yerleri
1935 yılında çıkan kanuni şartları (15 yıl kullanma) yerine getiremeyen ve bir anlamda uyanık davranan cemaat vakıfları, bazı taşınmazlarını kişiler üzerine kaydettirdiği için bu taşınmazlar hazineye geçti. Ermeniler yeni KHK ile 936 Beyannamesi’yle kendilerine ait olduğunu ıspat edemedikleri 30’dan fazla gayrimenkulü geri istkiyor. Bu taşınmazlar arasında  Fatih’teki Gülbenkyan Selamet Hanı, Kumkapı’daki Gedikpaşa Ermeni Protestan İlkokulu, Tuzla Kampı, Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait gayrimenkuller, Şişli’deki Bomonti Mıhıtaryan Okulu, İstiklal Caddesi’ndeki İGS binası da bulunuyor. 26 Ekim 2007 itibariyle kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyen Rum Ortodoks Cemaati’ne mensup 81 vakfa ait bine yakın taşınmaz da hazineye geçti. Bunlar arasında Büyükada Rum Yetimhanesi, Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’na ait Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy, Üsküdar, Adalar, Bakırköy ve Zeytinburnu’nda 157 ev, 26 bahçeli ev, 21 apartman, 1 çivi fabrikası, 1 gazoz fabrikası,
2 otel, 1 toplantı salonu, 1 gece kulübü,
1 pavyon, 2 gazino, 2 depo, 1 atölye, 26 arsa, 1 tarla, 2 bağ, 2 bostan  ve daha birçok taşınmaz yer alıyor.

İşi pişirip halkın önüne koyuverdiler
Emekli Tapu Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Orhan Özkaya, 5737 sayılı Vakıflar Yasası’nın iptal istemi ile CHP’nin açtığı davanın Anayasa Mahkemesi tarafından 17 Haziran 2010’da reddedilerek, zaten sürmekte olan yürürlüğünün devamı konusunda hiçbir engel kalmadığını kaydederek, “Yasa iptal edileli bir yılı aşkın bir süre olmasına karşın, yeni CHP yönetimden konuyla ilgili kamuoyunu bilgilendirici hiçbir açıklama bugüne kadar gelmemiş durumda. Onlar iktidarın yarattığı gündemlerin peşine takılmaktan yorgun durumdalar. Bütün bunlar olurken iktidar, mahkemenin onayladığı yasa yetmezmiş gibi yeni bir kararnameyi torbaya yerleştirerek, işi pişirip halkın önüne koyuveriyor” şeklinde konuştu.

Kişilere devredildi
Özkaya, Atatürk tarafından, 1935 tarihli 2762 sayılı Vakıflar Yasası’yla azınlıklara ait vakıf malların tasfiye edilip, çağdaş bir uygulamaya geçilmesinin hedeflendiğinin altını çizip, şöyle konuştu: “1936 sayımında azınlıkların mallarıyla ilgili listeler çıkartılarak gerekli yasal işlemler sonunda, bu sorun temelden çözülecekti. O tarihte azınlık vakıfları, kendilerinden istenen taşınmazların kayıtlarını veremedi ve kendilerine ait malları kişiler üzerine yazdırmaları nedeniyle mahkemelik oldular.”

Sınırsız özgürlük
“Çoğunluğu Maliye Hazinesi adına tescil edilerek 1974 yılına kadar davalı durumda kaldı. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun kesinleşmiş kararlarıyla konu gündem dışında idi. Ancak şimdi, azınlık vakıflarına AB dayatmalarıyla ve kendi hevesimizle yeni haklar vermekteyiz. Hiçbir sınırlama olmadan ve önceden izin almadan istedikleri kadar mal, mülk edinebilecek ve yurt içi, yurt dışı sınırsız bağış alabilecekler; örgütlenme özgürlüğü sınırsız olacak.”

Rumların fiili kıymeti kalmayan malları
1- Salkımsöğüt’te Aya Terapi Ayazması ve İlk Mektebi
2- Edirnekapı Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi
3- Fener Katip Muslahattin Aya Yorgi Rum Kilisesi
4- Edirnekapı Rum İlk Muhtelif Mektebi
5- Vefa Panayia Kilisesi ve Ayazması
6- Turi Sina Büyük Manastırına tabi Aya Yani Kilisesi ve Manastırı
7- Deko Veledi Petro Sofyanos Tahta Minare Mahallesi
8- Büyükada Aya Yorgi Rum Manastırı
9- Heybeliada Aya Yorgi Manastırı
10- Heybeliada Panayia Manastırı
11- Burgazada Hristos Rum Manastırı
12- Kınalıada Hristos Rum Manastırı
13- Büyükada Hristos Rum Manastırı
14- Büyükada Aya Nikola Manastırı
15- Tarabya Aya Yorgi Rum Kilisesi
16- Taksiarhi Rum Ortodoks Kilisesi
17- Beyoğlu Yenişehir Evangelistra Rum İlk Okulu
18- Büyükada Rum Yetimhanesi
19- Gökçeada Aya Marina Kaleköy Kilisesi
20- Gökçeada Varvara Rum Kilisesi
21- Heybeliada Hristos Manastırı
22- Heybeliada Spiridon Manastırı
23- Tarabya Aya Eleni Rum Kilisesi
24- Heybeliada Kız Yetimhanesi

Yahudilerin fiili kıymeti kalmayan malları
1- İstanbul Tekfur Sarayı Musevi Cemaati Vakfı
2- Balat, Karabaş Mahallesi Selaniko Sinagogu
3- Balat, Karabaş Mahallesi Fulyaşon Sinagogu
4- Unkapanı Musevi Sinagogu
5- İstanbul Salmatomruk Musevi Cemaati Vakfı
6- İstanbul Silivri Kal Kadoş Bohor Maryo Binyamin Sinagogu Vakfı
7- Tekirdağ Musevi Cemaati Vakfı
8- Edirne 2. Sinagogu Vakfı
9- Edirne Büyük Sinagogu Vakfı
10- Gaziantep-Kilis-Yusuf Biçaço Musevi Vakfı
11- Gaziantep-Yahudi Havrası Vakfı
12- İzmir Nesim Levi (Loy) Bayraklı Vakfı
13- Bergama Musevi Sinagogu Vakfı
14- Tire Musevi Sinagogu Vakfı
15- Ödemiş Musevi Sinagogu Vakfı
16- Aydın Musevi Sinagogu Vakfı
17- Nazilli Musevi Sinagogu Vakfı
18- Bodrum Musevi Sinagogu Vakfı
19- Milas Musevi Sinagogu Vakfı
20- Çorlu Musevi Sinagogu Vakfı
21- Lüleburgaz Musevi Sinagogu Vakfı
22- Urfa Musevi Sinagogu Vakfı
23- Amasya Musevi Sinagogu Vakfı
24- Tokat Musevi Sinagogu Vakfı

"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."