11 Eylül 2011 Pazar

İSRAİL-AKP İLİŞKİSİ"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

TARİH BOYUNCA TÜRK KAVİMLERİ VE KURDUKLARI DEVLETLER

CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALAN 16 BÜYÜK TÜRK DEVLETİ
1 - Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 350 - M.S. 48)
2 - Batı Hun İmparatorluğu (M.Ö. 374–469)
3 - Avrupa Hun İmparatorluğu (Batı Hun İmparatorluğunun devamı, aynı tarihler)
4 - Akhun İmparatorluğu (370–577)
5 - Göktürk İmparatorluğu (582–630)
6 - Avar İmparatorluğu (550–805)
7 - Hazar İmparatorluğu (650–965)
8 - Uygur Devleti (744–840)
9 - Karahanlılar Devleti (840–1042)
10 - Gazneliler Devleti (969–1187)
11 - Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040–1157)
12 - Harzemşahlar Devleti (1097–1231)
13 - Altınordu Devleti (1230–1481)
14 - Büyük Timur İmparatorluğu (1370–1405)
15 - Babür İmparatorluğu (1526–1858)
16 - Osmanlı İmparatorluğu (1299–1922)


CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNDA YER ALMAYAN TÜRK İMPARATORLUKLARI VE DEVLETLERİ
HUNLAR
1 - Kuzey Hun Devleti (M.S. 48–156) (Çinliler Hiyong Nu derler)
2 - Güney Hun Devleti (M.S. 48–216)
3 - Birinci Çao-Hun Devleti (304–329) (Çinlilerin verdiği adlar)
4 - İkinci Çao-Hun Devleti (328–352)
5 - Hsia Hun Devleti (407–431)
6 -Kuzey Liang Hun Devleti (401–439)
7 - Lou-Lan Hun Devleti (442–460)
8 - Tabgaç Devleti (386–534)
9 - Doğu Tabgaç Devleti (534–557)
10 - Batı Tabgaç Devleti (534–557)
11 - Cücen Devleti (390–545)
12 - Tukyu Devleti (545–658) (Doğu-Batı dahil)
13 - Kuşhan Devleti (300’ler-400’ler)
14 - Doğu Göktürk İmparatorluğu (582–658)
15 - Batı Göktürk Devleti (582-630)
16 - Basaraba Türk Devleti (1000’ler-1300) (sonra Romen devleti)
17 - Topa Devleti (200’ler-376) (Sibirya)
18 - Vey Devleti (381-500’ler) (Goey de denir)
19 - Yüşi Devleti (M.Ö. 165-M.S. 304) (sonra Çao-Hu)
20 - Tango Şato Devleti (923-936)
21 - Tsin Şato Devleti (937-946)
22 - Turfan Uygur Devleti (911-1368)
23 - Kan-çou Uygur Devleti (905-1226)
24 - Türgeş Devleti (717-766)
25 - Karluk Devleti (766-1215)
26 - Kırgız Devleti (840-1207)
27 - Sabar Devleti (400’ler-500’ler) (Sabir de denir)
28 - Onogur Devleti (400’ler-500’ler)
29 - Tugurkur Devleti (400’ler-500’ler)
30 - Uturgur Devleti (400’ler-500’ler)
31 - Oğuz Yabgu Devleti (950-1000)
32 - Samaniler Devleti (892-999)
33 - Doğu Karahanlı Devleti (1042-1211)
34 - Batı Karahanlı Devleti (1042-1212)
35 - Karahıtaylar Devleti (1125-1215)
36 - Tuğtekinliler Devleti (1103-1154)
37 - Mardin Artuklu Devleti (1104-1408)
38 - Ahlatlılar Devleti (1093-1207)
39 - Sivas Danişmendoğulları Devleti (1073-1173)
40 - Kirman Dinarlılar Devleti (1185-1222)
41- Gurlular Devleti (1187-1295)
SELÇUKLULAR
42 - Suriye Selçuklu Devleti (1092-1117)
43 - Kirman Selçuklu Devleti (1092-1187)
44 - Anadolu Selçuklu Devleti (1157-1194)
45 - Irak Selçuklu Devleti (1157-1194)
EYYÛBİLER
46 - Eyyübî Devleti (1171-1348) (Mısır, Arabistan)
47 - Şam Eyyübileri Devleti (1218-1269)
48 - Halep Eyyübileri Devleti (1178-1259)
49 - Hama Eyyübileri Devleti (1178-1350)
50 - Humus Eyyübileri Devleti (1189-1262)
51 - Baalbek Eyyübi Devleti (1170-1244)
52 - Kerek Eyyübi Devleti (1188-1262)
53 - Hısn-ı Keyfa Eyyübi Devleti (1231-1363)
54 - Cezire Eyyübi Devleti (1186-1246)
55 - Yemen Eyyübi Devleti (1183-1228)
56 - CENGİZ İMPARATORLUĞU (Kubilay Han- Çin İmparatorluğu dahil) (1180-1294)
57 - Çağatay Devleti (1294-1424)
58 - İlhanlılar Devleti (1260-1384)
59 - Türk-Çin İmparatorluğu (1260-1367)
60 - Karakoyunlu Devleti (1350-1502)
61 - Akkoyunlu Devleti (1405-1507)
62 - Timuroğulları Devleti (1405-1507)
63 - Buhara Şeybanlılar Devleti (1500-1597)
64 - Astırhanlılar Devleti (Bkz. Buhara Hanlığı) (1597-1740)
İRAN TÜRK DEVLETLERİ (1500-1925) 
(Zend sülâlesi 1761-1788 dönemi hariç)
65 - Safevi Devleti (1500-1720)
66- Kılciler (Afgan Türkleri) (1722-1729)
67 - Afşarlar (1729-1754)
68 - Kaçarlar (1779-1925)
MISIR TÜRK DEVLETLERİ
69 - Mısır Kölemen Devleti (Türkmen hükümdarlar) (1181-1382)
70 - Mısır Kölemen Devleti (Çerkez-Türk hükümdarlar) (1382-1517)
71 - Mısır Hidivliği (Sudan dahil) (Kavalılar Dönemi) (1805-1914)
72 - Mısır Krallığı (Melik) (Kavalılar Dönemi) (1914-1952)
HİNDİSTAN TÜRK DEVLETLERİ
73 - Delhi Türk Kölemen Devleti (Gurlular) (1206-1290)
74 - Kılciler Delhi Devleti (1290-1320)
75 - Tuğluklular Delhi Devleti (1320-1394)
76 - Dekkan Türk Devleti (1347-1472)
77 - Bicapur Türk Devleti (1472-1520’ler)
78 - Malva Türk Hanlığı (1401-1534)
79 - Gücerat Türk Hanlığı (1394-1400’ler)
80 - Canpur Türk Hanlığı (1394-1400’ler)
DİĞER HANLIKLAR, ATABEYLİKLER VE BEYLİKLER
1 - Büyük Bulgar Hanlığı (630-665)
2 - Volga Bulgar Hanlığı (665-1391)
3 - Tuna Bulgar Hanlığı (681-864)
4 - Peçenek Hanlığı (860-1091)
5 - Uz Hanlığı (860-1068)
6 - Kuman-Kıpçak Hanlığı (800’ler-1200’ler)
7 - Şato Türk hanlığı (907-1203)
8 - Özbek Hanlığı (1428-1599)
9 - Kazan Hanlığı (1380-1552)
10 - Hive Hanlığı (1510-1920) (Harzem de denir)
11 - Buhara Hanlığı (1599-1785)
12 - Sibir Hanlığı (1556-1600)
13 - Kaşgar Hanlığı (1400’ler-1877)
14 - Hokand Hanlığı (1710-1876)
15 - Türkmenistan Hanlığı (1860-1885)
16 - Kazak Hanlığı (1472-1720)
17 - Kazak Ortayüz Hanlığı (1720-1822)
18 - Kazak Küçükyüz Hanlığı (1720-1822)
19 - Kazak Uluyüz Hanlığı (1720-1800’ler)
20 - Esterhan Hanlığı (1500-1572) (Nogay da denir)
21 - Kırım Hanlığı (1423-1783) (Kerey de denir)
22 - Musul Atabeyliği (1127-1259)
23 - Halep Atabeyliği (1145-1182)
24 - Sancar Atabeyliği (1180-1200)
25 - Amr Adası Atabeyliği (1180-1230)
26 - Uygur Beyliği (800’ler) (sonra devlet oldu)
27 - Karluk Beyliği (Devlet’ten sonra) (1200’ler)
28 - Tolunlular Beyliği (868-904)
29 - Akşidliler Beyliği (935-969)
30 - İzmirliler Beyliği
31 - Dilmaçoğulları Beyliği (1085-1192)
32 - Danişmendoğulları Beyliği (1185-1192)
33 - Saltukoğulları Beyliği (1092-1202)
34 - Sökmenoğulları Beyliği (1100-1207)
35 - Mengücük Beyliği (1118-1183)
36 - Erbil Beyliği (1146-1232)
37 - Çobanoğulları Beyliği (1127-1309)
38 - Karamanoğulları Beyliği (1256-1483)
39 - İnanç Beyliği (1261-1368)
40 - Sahip Ata Beyliği (1275-1341)
41 - Pervane Beyliği (1277-1322)
42 - Menteşe Beyliği (1280-1424)
43 - Çandarlı Beyliği (1292-1462)
44 - Karesi Beyliği (1297-1360)
45 - Germiyan Beyliği (1300-1429)
46 - Hamidoğulları Beyliği (1302-1428)
47 - Saruhan Beyliği (1302-1410)
48 - Aydınoğulları Beyliği (1308-1426)
49 - Teke Beyliği (1321-1390)
50 - Eratna Beyliği (1335-1381)
51 - Dulkadiroğulları Beyliği (1339-1521)
52 - Ramazanoğulları Beyliği (1352-1608)
53 - Dobruca Türk Beyliği (1354-1417)
54 - Kadı Burhanettin Beyliği (1381-1398)
55 - Eşrefoğulları Beyliği (1300-1326)
56 - Berçem Beyliği (1100’ler)
57 - Yaruklular Beyliği (1100’ler)
58 - Şam Beyliği (1117-1154)
59 - Azerbaycan Beyliği (1146-1225)
60 - Fars Beyliği (1147-1284)
61 - Kudüs Artuklu Beyliği (1086-1101)
62 - Harput Artuklu Beyliği (1125-1232)
SON DÖNEM TÜRK CUMHURİYETLERİ
1 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1913)
2 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1915-1917)
3 - Batı Trakya Türk Cumhuriyeti (1920-1923)
4 - Azerbaycan Cumhuriyeti (1918-1920)
5 - Hatay Cumhuriyeti (1938-1939)
6 - Tatar Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)
7 - Başkırd Şuralar Cumhuriyeti (1918-1920)
8 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (kuruluşu 14.11.1983)
8 - Azerbeycan Cumhuriyeti (kuruluşu 18.10.1992)
9 - Kazakistan Cumhuriyeti (kuruluşu 16.12.1992)
10 - Kırgızistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)
11 - Özbekistan Cumhuriyeti (kuruluşu 31.8.1991)
12 - Türkmenistan Cumhuriyeti (kuruluşu 27.10.1991)
13 - Tacikistan Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)
14 - Estonya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)
15 - Litvanya Cumhuriyeti (kuruluşu 1991)
16 - Afganistan Türk Cumhuriyeti
17 - Moğolistan Türk Cumhuriyeti
18 - Macaristan Cumhuriyeti
19 - Bulgaristan Cumhuriyeti
20 - Romanya Cumhuriyeti
21 - Ukrayna Cumhuriyeti (1991)
22- Gürcistan Cumhuriyeti (1991)
ÖZERK TÜRK CUMHURİYETLERİ VE BÖLGELERİ
1 - Dağıstan Türk Cumhuriyeti
2 - Tataristan Türk Cumhuriyeti
3 - Çeçenistan Türk Cumhuriyeti (1997)
4 - İnguşetya Türk Cumhuriyeti
5 - Kuzey Osetya Türk Cumhuriyeti
6 - Güney Osetya Türk Cumhuriyeti
7 - Abhazya Türk Cumhuriyeti
8 - Acaristan Türk Cumhuriyeti
9 - Yakutistan Türk Cumhuriyeti (Soko Türkleri)
10 - Başkırdistan Türk Cumhuriyeti
11 - Çuvaşistan Türk Cumhuriyeti
12 - Nahcivan Özerk Bölgesi
13 - Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi
14 - Kabartay-Balkar Özerk Bölgesi
15 - Kumuk Özerk Bölgesi
16 - Altay Özerk Bölgesi
17 - Udmuristan Özerk Bölgesi
18 - Tunna-Tuva Özerk Bölgesi
19 - Hakas Özerk Bölgesi
20 - Kırım Özerk Bölgesi
21 - Karakalpaklar Özerk Bölgesi
22 - Acaristan Özerk Bölgesi
23 - Abhazya Özerk Bölgesi
24 - Doğu Türkistan (Uygur-Çin’e bağlı)
25 - Gagauz Özerk Bölgesi (Moldavya)
26 - Basklar (Basek Türkleri) (İspanya, Fransa)
ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ TÜRK TOPLULUKLARI
1 - Mişerler
2 - Samoyetler
3 - Buryatlar
4 - Evenkiler
5 - Aleuitler
6 - Karayimler
7 - Ugurlar
8 - Nogaylar
9 - Tunguzlar
10 - Lazlar
11 - Alanlar
12 - Avarlar
13 - Besniler
14 - Ubıhlar
15 - Adigeler
16 - Kara Tatarlar
17 - Karagaslar
18 - Soyanlar
19 - İrtişler
20 - Tobollar
21 - Kijiler
22 - Telengitler
23 - Teleütler
24 - Kumandılar
25 - Lebedler
26 - Sagaylar
27 - Beltirler
28 - Kaçlar
29 - Kızıllar
30 - Koybalar
31 - Şorlar
32 - Çatlar
33 - Karapapaklar
34 - Malkarlar
35 - Mesketler
36 - Afşarlar (İran)
37 - Koçarlar
38 - Kaşkaylar
39 - Karadağlılar
40 - Şahsevenler
41 - Hemseler
42 - Kengerlulan
43 - Horasanîler
44 - Karayitler
45 - Karaçorlular
46 - Laponlar
47 - Tibet Türkleri
48 - Pamir Türkleri
49 - Mançurya Türkleri
50 - Sancak Türkleri
51 - Kosova Türkleri
52 - İran Azerîleri
53 - İran Türkmenleri
54 - Irak Türkmenleri
55 - Halep Türkmenleri
56 - Mısır Türkleri
57 - Pakistan Timurî Türkleri
58 - Hindistan Timurî Türkleri
59 - Çin Türkleri
60 - Dunganlar
61 - Pomaklar
62 -Boşnaklar
63 - Zazalar
64 - Kırmançlar
65 - Goranlar
66 - Soranlar
67 - Dımıllılar"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

LANETLİ DUDAKLAR


Yakın branşlar arasında tatlı bir rekabet hep olmuştur. Bu rekabet yaptıkları işin daha önemli olduğunu düşünmekten kaynaklanır ve kendini motive etmek içinde zararlı değil aksine yararlıdır.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Polis teşkilatı arasında da bu rekabet olduğu bilinir. İkiside ülke savunmasından görevli silahlı güçtür. İlgilendikleri olaylar ve bölgeler kanunlarla ayrılmışta olsa benzer ve ortak çalışmaları mevcuttur ve bu rekabet doğaldır. Polis şehirlerde, yerleşim yerlerinde asayişi sağlarken, TSK sınırlarda, kırsal alanlarda, dış operasyonlarda görevlidir diyebiliriz. Eğitimleri ve kadroları, silah ve mühimmatları buna göre düzenlenmiştir.
Bu ön saptamadan sonra asıl konumuza gelebilirim.
İlk önce jandarmanın yetki alanları daraltılarak işe başlandı. Daha sonra “sınır muhafız alayları kurulacak” kelimeleri dolaşmaya başladı. Polise ağır silah alımı yetkisi verilirken TSK yandaş medyada durmadan karalandı, düzmece, sanal belgelerle general, amiraller içeri alındı. Sonra Kılıçtaroğlu, Deniz Baykal’a sürpriz bir kaset sansasyonundan sonra istifa etmesiyle CHP’nin başına geldi ve ilk açıklaması 35. Maddenin kaldırılmasını istemek oldu. Gerekçe olarak da “darbeleri önlemek” istediğini ileriye sürdü.35.Madde özetle TSK’ya rejimi koruma yetkisi veriyordu.
Kısaca TSK yetkisizleştirirken, bütçesi daraltılırken, iktidardan ve ana muhalefetten darbe yerken, polis teşkilatı aşama aşama yetkilendirildi ve sonunda “terörle mücadele edecek kuvvet” olarak dillendirildi.
Özet: terörle artık TSK değil, polis mücadele edecek. Bizzat tanıdığım polis teşkilatının içerisinden kişilerin bu aşama aşama yetkilendirilişi başta bahsettiğim tatlı rekabetinde verdiği hazla AKP’lileşme getirdi.
OYSA GERÇEKLER ÇOK DAHA FARKLI.
TSK’nin terörle 30 yıllık mücadelesi emperyalist uşağı medyada başarısızlık olarak kamuoyuna aktarıldı. Sağdan soldan dönme liboş takımı TV ekranlarında TSK’yı yerden yere vurdu. Aşağıladı, teröristleri zafer kazanmış edalarıyla sundu ve sessiz bir şekilde devir değişikliği gerçekleştirildi.
Şimdi gelelim bundan sonra olacaklara; kazanç  ve kayıplara.
*TSK’nin 30 yıldan fazla süren mücadelesi, vur-kaç gibi kalleş taktik kullanan ve donuna kadar emperyalistlerce beslenen terör örgütüne karşı verdikleri mücadeleden edindikleri birikim, tecrübe ve başarı sıfırlandı.
*Daha da önemlisi kırsal arazide terörle mücadele için eğitim ve alt yapı birikimi olmayan polis teşkilatı siyasallaşan ve azdırılan terör örgütünün ününe atıldı. Resmen hedef yapıldı.
*Yine; kırsal kesim tamamen teröristlere teslim edildi.
*Ayrıca; siyasi alt yapısını oluşturan terör örgütüyle yerleşim yerlerinde mücadele edilmesi sonucunda meydana gelecek sivil kayıplar çok muhtemel olduğundan polis teşkilatı hızlı bir şekilde yıpratılacak, katil ilan edilecek ve Türkiye Cumhuriyeti emperyalist güçlerin zorlamasıyla teröristle siyasal zeminde uzlaşmaya zorlanacaktır.
*Daha da önemlisi; tüm bu saydıklarım çok daha kısa bir zaman içerisinde olacak. Yüzlerce maddesi değişmiş olmasına rağmen hala 80 faşist anayasası olarak sunulup kamuoyunda “yeni bir anayasa yapılması gerektiği” düşüncesi oluşturulan anayasaya yetiştirilecek.
Sözün kısası, “polis teşkilatı terörle mücadelede daha başarılı olur” söylemleriyle;
Polisin gururu okşanırken, terör sivillerin arasına indiriliyor, dağlar teslim ediliyor, polis ve sivil kayıp verilmesi sağlanıyor, polis teşkilatının yıpratılması garantileniyor, terörle mücadele kaybedilmesi kesinleştirilirken, terörün siyasi kanadına propaganda malzemesi sağlanıyor ve emperyal baskılarla neticesinde anayasaya kürt özerkliği, kısacası BOP çerçevesinde ikinci bir İsrail kurulması giriyor.
Ve tüm bunlar AKP ve CHP dayanışması içerisinde yapılıyor.
Bize ne kalıyor?
Siyaset diye sunulan LANETLİ DUDAKLAR.
 “biz bu ak alnımızı senin bu lanetli ağızlarına, dudaklarına terk etmeyiz” Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de yaptığı Kemal Kılıçtaroğlu’na hitaben konuşması.
Saygılar.
Levent Kalem
11.9.2011-Pazar"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."