23 Ocak 2010 Cumartesi

KONTRGERİLLAYI İLK O AÇIKLADI-TALAT TURHAN
EMEKLİ KURMAY ALBAY-ARAŞTIRMACI YAZAR

Bu kitaplar okunur.
Şuanada CemTV de canlı yayında konuşuyor.
Açıklamaları müthiş.
Eski bir yazısını koyarak tanıtmak isterim.Türkiye'de Gladio türü bir örgütten, yani Kontrgerilladan ilk bahsedenlerden biri hiç kuşkusuz Emekli Kurmay Yarbay Talat Turhan olmuştu. Talat Turhan, bugüne kadar, yazdığı kitap ve verdiği konferanslarla Türkiye'de bulunan bir Kontr-Gerillanın varlığından ısrarla söz etmiş ve bunun adresi olarak da Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı Özel Harp Dairesi (ÖHD)ni göstermişti. Yarbay Talat Turhan'ın bir gazetede yer alan röportajı ise her şeyi gözler önüne seriyordu. Talat Turhan'ın kendi yazdığı 'özel Savaş Terör ve Kontrgerilla' kitabıyla, Leo A. Müller'in 'GLADIO' adlı eserinin Emin Karaca tarafından yazılan önsözünde yer alan bu ibret vesikası niteliğindeki röportajı size aktarmak istiyoruz.

Kontrgerilla Özel Harp Dairesi mi?
TALAT TURHAN'IN röportajda söyledikleri, dün olduğu gibi bugüne de ışık tutması açısından vazgeçilmez bir kaynak niteliği taşıyor.

Soru: 
Türkiye'de İtalya'daki gibi gizli bir NATO örgütü var mı?
Turhan: 
Benim kanıma göre ki- yaklaşık 20 yıldan beri iddiam da budur- tümü NATO ülkelerinde ve tabii Türkiye'de bu örgüt vardır. Her ülkede adı farklıdır işte İtalya'da Gladiodur, Fransa'da 'Rüzgar Gülü'dür falan. Tabii bunlar maske adlarıdır. Türkiye'de ise Özel Harp Dairesi'dir.

Soru: 
Özel Harp Dairesi'nin gerçekte Kontr-gerilla olduğu hep söylenegelmiştir. Siz ne diyorsunuz?
Turhan: 
Türkiye'de kontr- gerilla lafı ilk kez 12 Mart'tan sonra İstanbul Erenköy'deki köşkte baskı görenlere karşı kullanılmıştır.                                          

Soru: 
Meşhur Ziverbey Köşkü'nden siz de geçtiniz. Siz de bu sözü duydunuz mu?
Turhan:
Evet. Standart herkese olduğu gibi bana da söylendi. 'Burası Kontrgerilla örgütü, biz uyumuyoruz. Şu andan itibaren bizim esirimizsiniz' evet 'esir' dediler. Çünkü bu örgütün talimnamesinde 'esir' tabiri kullanılır. 'Burada anayasa, kanun, nizam geçmez, ne söylesek onu yapacaksınız. Aynen böyle, görevliler bunu boşa kullanmadılar. O dönemde söz konusu ilerici örgütler, 'ikinci kurtuluş savaşı veriyoruz':' diyorlardı ya, görevlilerin mantığına göre, kurtuluş savaşı verenler 'gerilla' idi. Kendilerim de, bunları bastıran güç ..saydıkları için, 'Kontr-gerilla' dediler. Gerçekte eski adı Seferberlik Tetkik Kurulu, bugünkü adı Özel Harp Dairesi olan kuruluşun kullandığı yöntemin adıdır Kontr-Gerilla, örgütün değil, yöntemin adıdır. Onun mantığı, gerilla, hiçbir kanun, nizam dinlemiyor, her türlü yönteme başvuruyor. Öyleyse ben de onu bastırmak için her türlü yönteme başvurmalıyım şeklindeydi. Onun için her türlü sorgulamayı meşru görüyorlardı.

Soru: 
Yani siz Kontr-Gerilla'nın adresi Özel Harp Dairesi'dir mi diyorsunuz?Turhan: 
Şimdi bakınız, Kontr- Gerilla lafını ilk kez Erenköy görevlilerinin çıkarttığını söyledim. Onlar gerçekten Özel Harp Dairesi'nin adamları mıydı, bu sorunun 'kesin yanıtı henüz verilmiş değil. Yalnız eskiden beri bir iddiam var. Bir örgüt eğer kendini temize çıkarmak isterse, adına yasadışı her türlü iş yapanlardan hesap sorar. Bakıyoruz, Erenköy görevlileri, hala etkinliğini sürdürüyor. Devletin ya da Özel Harp Dairesi'nin kendi adına iş yapmamışlarsa, bunlardan hesap sorması gerekirdi.

Soru: 
Özel Harp Dairesi'nin kuruluş amacı neydi?Turhan: 
Özel Harp Dairesi, bir düşman istilasına karşı memleketi korumak ve milli direnişi örgütlemeye yardımcı olmak amacıyla kuruldu. Bu örgütün kuruluş amacı, kutsal olabilir. Ama devlet adına yeraltı örgütü kurarsanız, o sizin elinizden kayar ve yeraltının her türlü pisliğine bulaşır.' Türkiye'de 20 yıldan beri olan karanlık ve herkesin kafasını bulandıran bu olayları kim yaptı? Şimdi Türkiye'nin gündeminde bu soru var.
Soru: 
Özel Harp Dairesi ne zaman kuruldu?
Turhan: 
Kesin tarihim bilemiyorum. Türkiye 1947'den itibaren, ikili antlaşmalarla ABD'nin etkisi altına girmeye başladı. Ardından Türkiye NATO'ya üye oldu. ABD'nin etkisi daha'da arttı. ABD Komünizme karşı anti- komünizm cephesi yaratma cabası içindeydi. Her ülkede anti- komünizmi örgütledi. Bunu açık da yaptı, gizli de. NATO'ya girmemizden sonra, önce Seferberlik Tetkik Kurulu olarak kuruldu bu teşkilat. Ardından kuruluşun adı özel Harp Dairesi olarak değiştirildi.
Soru: 
12 Mart'tan önce, Özel Harp Dairesi'ni biliyor muydunuz?
Turhan:
 Tabii biliyordum.

Soru: 
Her subay bilir miydi, böyle kuruluş olduğunu?
Turhan: 
Bilirdi ama mahiyeti hakkında çok sınırlı bilgi vardı. İşte bu yeraltı teşkilatı memleket işgal edildiğinde, işgale karşı direnişi organize edecek diye bilinirde Yani kurtuluş savaşımızda çetelerin, efelerin yaptığım organize olarak yapacak diye. Kutsal bir işlevi yerine getirmek' amacıyla kurulmuş bir örgüt. (...)
Soru: 
Siz "Savunma 1" adlı kitabınızda Özel Harp Dairesi'ne ait resmi talimnameden bazı bölümleri yayınladınız. Yayınlanan bölümlerde bu örgütün adam öldürmede dahi her türlü kanunsuz işi yapabileceği belirtiliyor. Nasıl olur bu?
Turhan: 
Bizim ordu talimnameleri Amerikan talimnamelerinin tercümesidir. Amerika'da Kontrgerilla örgülünün talimname numarası FM-31'dir. Yani Field Manuel-31. Bize ST-31 olarak tercüme edildi. Yani Sahra Talimnamesi 31. Bu talimnameye göre, "Gayr-i nizami harp unsurları" iki gruptan oluşur: Bir yeraltı grubu, bir de yerüstü grubu, Yeraltı grubu, işte bu bahsedilen ve bütün NATO ülkelerinde ortaya çıkarılmaya başlanan örgütün kendisidir. Baktığınız zaman bu örgütün içinde ne var? Köye kadar inmiş bir örgütlenme bu. İstihbarat birimleri, sabotaj birimleri, cinayet birimleri var. Bakınız faaliyetleri arasında neler var? Resmi talimnameden aynen okuyorum: 'Adam öldürme, bombalama, silahlı soygunculuk, işkence, kötürüm haline getirme, adam kaçırma suretiyle tedhiş ve olayları tahrik, misilleme ve rehinelerin alıkonması, kundakçılık, sabotaj, propaganda ve yalan haber yazma , zorbalık, şantaj'. Ve yine talimnamede okuyorum: "Bir gayr-i nizami kuvvetin yeraltı unsurları kaide olarak statüye sahip değillerdir.

Soru: 
Nasıl olur? Resmi bir kuruluş kanuna nasıl tabi olamaz?
Turhan: 
Ben bunları 17 senedir söylüyor ve yazıyorum. Bugüne kadar kimse çıkıp da bu söylediklerin yanlıştır diyemedi, diyemez de. Çünkü bunları devletin resmi yayınlarından aktardım. 

Soru: 
Türkiye'de bu talimnameyi kim yayınladı?
Turhan:
 Söz konusu ettiğim ST-31-l 5 nolu Kontr- Gerilla talimnamesini Kara Kuvvetleri Komutanlığı yayınladı. Girişinde de o zaman ki Komutan Ali Keskiner imzası var. Anayasal bir ülkede, resmi bir gizli örgüt, cinayet işler diye yazarsanız suçlusunuzdur. Adamı mezardan çıkarıp asarlar. Sadece Kara Kuvvetleri sorumlu olmaz. Devrin Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay da devrin Başbakanı Süleyman Demirel de bundan sorumludur. Bu gün vardır yoktur diye lafı gevelemekle olmaz bu iş.. Olay bu boyutta.

Soru: 
Siz o günden beri hep bu görüş ve iddiaları dile getirip durdunuz: Hiç bir savcı iddialarınızı ihbar edip sizi ifadeye çağırdı mı?
Turhan: 
Nerede? İtalya'daki Felice Casson gibi'yürekli birsavcıya rastlayamadığım için çok üzgünüm.

Soru: 
Her fail-i meçhul cinayeti istihbarat örgütüne yüklemek mümkün mü?
Turhan: Hepsi değil, genellikle diyorum.


Soru: 
Somut örnek verebilir misiniz?
Turhan: 
12 Mart'ta İstanbul Dev-Genç davasının zabıtlanna bakmamız lazım. Üniversite bahçesindeki Beyazıt Kulesi'ne kızıl bayrağı hangi MİT ajanının astığını söyledim. Ajanın ismim zapta geçmediler. (...)
Soru: 
Şüpheli olaylarla ilgili kime açıklama yaptınız?.
Turhan: 
CHP Hükümeti döneminde Başbakan Ecevit'e iletilmek üzere, 10 sayfalık bir rapor hazırladım. Ayrıca olaylar hakkında etraflı bir şekilde, Deniz Baykal ye Hasan Fehmi Güneş'e bilgi verdim.

Soru: 
Gereği yapıldı mı?
Turhan:
Bu soruyu bana değil, kendilerine sorunuz.

Soru:
 Daha şimdiden 'Efendim gizlilik' itirazı duyar gibiyim..?
Turhan: 
Parlamenter bir demokraside, parlamentonun üzerinde onun bilmeyeceği bir gizlilik olamaz. Varsa orada demokrasi yoktur. Amerika'da CIA bile parlamentonun denetimi altındadır. Özel Harp Dairesi de dahil her türlü örgütler hakkında parlamenter denetim arıyorum ben."

Ülkemizde de iki başbakana suikast girişimlerinde bulunulmuş ama her ikisi de kendilerine yönelik saldırının ardındaki gücün üzerine gidememişti. Özellikle Turgut özal'a yapılan suikastin ardından, konuyla ilgili basın ve yayın organlarına yansıyan açıklamalar ve Özal'ın, "Ülkemin zarar görmemesi için bunu açıklayamam" şeklindeki sözleri de kafaları iyice karıştırmıştı.Sonraları, gerek Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Muammer Aksoy ve son olarak da Ahmet Taner Kışlalının öldürülmesi de bu savları güçlendirmektedir.
makaleleri:


makale ve yazılarım


Not: mevcut yazılarımın tamamı bunlardan ibaret değildir arşiv düzenleme çalışmalarım halen devam etmektedir. Zaman içinde güncellenerek yeni yazılarım eklenecektir.
Sıra NO 
 Konusu
Türü
Yayın Organı
Tarih
1
 Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Cemal Tural'a  Açık Mektup
Mektup
Akşam Gazetesi
6 Aralık 1965
2
 İçişleri Bakanı Faruk Sükan'a Mektup
Mektup
--
14 Eylül 1966
3
 Emekli Korgeneral Celal Alkoç'un Mektubu
Mektup
--
10 Kasım 1966
4
 Emekli General Fahrettin Soydaner'in açıklaması
Yazı
Akşam Gazetesi
25 Kasım 1966
5
 Talat Turhan'ın Emekli General Fahrettin Soydaner'e cevabı
Yazı
Akşam Gazetesi
14 Aralık 1966
6
 K.K.Eski komutanı Korgeneral Celal Alkoç'un Mektubuna  Talat  Turhan'ın  Yanıtı
Tartışma
--
14 Aralık 1966
7
 Emekli general Fahrettin Soydaner'in Talat Turhan'a yanıtı
Yazı
Akşam Gazetesi
18 Ocak 1967
8
 Talat Turhan'ın Emekli General Fahrettin Soydaner'e cavabı
Yazı
Akşam Gazetesi
20 Şubat 1967
9
 Talat Turhan'ın Emekli General Fahrettin Soydaner için yaptığı  açıklama
Yazı
Akşam Gazetesi
4 Nisan 1967
10
 Silahlı Kuvvetler Birliği Hakkında Açıklama
--
Dünya Gazetesi
8 Mayıs 1967
11
 İçişleri Bakanı Faruk Sükan'ın Talat Turhan'ın 21 Mayış'çıların  Affına  İlişkin  Verdiği Yanıt
Mektup
--
15 Mayıs 1967
12
 Hapisteki Subaylarımız
Yazı
Dünya Gazetesi
22 Mayıs 1967
13
 21 Mayıs'çıların Affı İçin Yazılan Mektuba Yanıt
Mektup
--
5 Haziran 1967
14
 "22 Şubat" Osman Deniz-Talat Turhan
Yazı
Akşam Gazetesi
24 Şubat 1969
15
 Asker Dostların İlginç Açıklamaları
Yazı
Akşam Gazetesi
22 Ocak 1970
16
 Ziverbey (Zihni Paşa) İşkence Köşkünde 4 Temmuz-1  Ağustos  1972  günleri  arasında yaşadığım işkence
--
(Kitap)
4 Temmuz - 1 Ağustos 1972
17
 İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı 3 nolu Mahkeme  Başkanlığına  Talat  Turhan'ın Dilekçesi
Dilekçe
--
8 Haziran 1972
18
 Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığına Sunulmak Üzere  İstanbul  Sıkıyönetim Komutanlığı 3 nolu Mahkeme  Başkanlığına  Talat  Turhan'ın  Dilekçesi
Dilekçe
--
12 Haziran 1972
19
 Ben Parlamentoya Saygılıyım
Yazı
Son Havadis
9 Aralık 1974
20
 Türünden Cevap Bekliyorum
Yazı
Cumhuriyet
5 Ekim 1975
21
 Kontrgerilla Köşküne Girdik
Yazı
Cumhuriyet Gazetesi
11 Ekim 1975
22
 CIA-MİT İlişkisi Hakkında CHP'ye Verilen Rapor
Yazı
--
1 Mayıs 1976
23
 Talat Turhan'ın E.Orgeneral Fahri Özdilek'e Yazdığı Mektup
Mektup
--
19 Ağustos 1976
24
 Dz. Yzb. Vedat Alkışlar'a Yazılan Mektup
Mektup
--
19 Ağustos 1976
25
 Terazinin Kefesi ve DGM'ler
Dizi Yazı
1-6
Politika Gazetesi
28 Eylül 1976
26
 12 Mart Hukuku'nun Ardındaki ABD'mi?  
Dizi Yazı
1-3
Politika Gazetesi
11 Ekim 1976
27
 Demirelci Devrimcilik ve AET
Dizi Yazı
1-3
Politika Gazetesi
19-20-21 Ekim 1976
28
 İşçi Sınıfı ve Sınıf Gerçeği
Yazı
7 Gün Dergisi
16 Şubat 1977
29
 AP, DP'nin Devamı mı?
Yazı
7 GÜN Dergisi
13 Nisan 1977
30
 Ortadoğuda Şeytan Üçgenleri
Yazı
7 GÜN Dergisi
15 Haziran 1977
31
 Sadi Koçaş, Kontrgerilla için General Memduh Ünlütürk  Açıklama  Yapmalıdır
--
Milliyet Gazetesi
4 Nisan 1978
32
 Emekli Tümgeneral Memduh Ünlütürk'ün Açıklaması
--
Milliyet Gazetesi
13 Nisan 1978
33
 Sadi Koçaş'ın Tümgeneral (E) Memduh Ünlütürk'e Yanıtı
--
Milliyet Gazetesi
15 Nisan 1978
34
 Talat Turhan'ın Kontrgerilla ile ilgili Açıklaması
Yazı
Politika Gazetesi
10-15 Mayıs 1978
35
 Talat Turhan'ın Eski MİT Başkanı Tümgeneral (E.)Naci Aşkun'a  Mektubu  
Mektup
--
7 Haziran 1978
36
 1'ci Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanı Orgeneral Recep  Ergun'a
Mektup
--
27 Ekim 1985
37
 Talat Turhan'ın Güngör Mengi'ye yazdığı açıklama
Yazı
Yeni Asır
29 Ekim 1985
38
 Turgut SUNALP, Sorgu Sırasında Köşkteydim
Söyleşi
Nokta Dergisi
3 Kasım 1985
39
 Bomba Davasının Hesabı Görülmeli
Söyleşi
Yeni Gündem
15-18 Kasım 1985
40
 Silahlı Kuvvetler Birliği ve 21 Mayıs (yeniden düzenlenmiş şekli)
Söyleşi
Yeni Gündem
15-28 Kasım 1985
41
 Silahlı Kuvvetler Gizli Örgütü ve Muhsin Batur
Yazı
Cumhuriyet Gazetesi
20 Kasım 1985
42
 Batur, Jetleriyle Kendini Kurtardı
Yazı
Cumhuriyet Gazetesi
21 Kasım 1985
43
 Şahap Balcıoğlu ile Talat Turhan'ın Söyleşisi
Söyleşi
(Kitap)
1986
44
 Talat Turhan Türk-Amerikan İlişkilerinin 10 Yılını Değerlendirdi
Söyleşi
Çağdaş
8 Aralık 1986
45
 12 Mart ncesinde İktidar Düzene Hakim Olamıyordu
Söyleşi
Gölge Adam
7 Mart 1988
46
 Kontrgerilla mı, İslamcılar mı?
Söyleşi
İkibine Doğru Dergisi
4 Şubat 1990
47
 Türkiye'ye Tuzak Var
Dizi Yazı -1-
Yeni Asya Gazetesi
14 Mart 1990
48
 Devlet Terörü Var
Dizi Yazı -2-
Yeni Asya Gazetesi
15 Mart 1990
49
 Örgütlerin Üzerine Gidilemiyor
Dizi Yazı -3-
Yeni Asya Gazetesi
16 Mart 1990
50
 12 Eylül 1980 Darbecileri Hesap Vermeli 
Dizi Yazı -4-
Yeni Asya Gazetesi
17 Mart 1990
51
 Devlet Üstünde Devlet
Söyleşi
Tempo Dergisi
19 Nisan 1990
52
 Türkiye AB'ye Bağlandı
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
17 Eylül 1990
53
 CIA Politikacı Besliyor
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
18 Eylül 1990
54
 Anarşide Devlet Eli Var
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
19 Eylül 1990
55
 Türkiye Savaşa İtiliyor
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
20 Eylül 1990
56
 CIA Basını Kullanıyor
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
21 Eylül 1990
57
 ABD Dünya İmparatoru Olma Peşinde
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
22 Eylül 1990
58
 Türkiye'ye İsrail Rolü
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
23 Eylül 1990
59
 İşgalden Haberleri Vardı
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
24 Eylül 1990
60
 Özel Harp Dairesi Ne İş Yapıyor?
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
25 Eylül 1990
61
 Türkiye 12 Eylül'den Sonra ABD'ye Bağlandı
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
26 Eylül 1990
62
 İhtilalciler Orduyu Kullandı
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
27 Eylül 1990
63
 12 Eylül'le Hesaplaşılmalı
Dizi Yazı
Yeni Asya Gazetesi
28 Eylül 1990
64
 Körfez Bunalımı Üzerine
Yazı
İktisat Dergisi
Ekim /Kasım 1990
65
 Rafet Ballı - Talat Turhan
Söyleşi
Milliyet
16 Kasım 1990
66
 Şimdi de İslam'ı düşman seçtiler
Söyleşi
Zaman Gazetesi
19 Kasım 1990
67
 Hiram Abas çok şey bildiği için öldürüldü
Söyleşi
Zaman Gazetesi
20 Kasım 1990
68
 Laik-Antilaik kamplaşması suni
Söyleşi
Zaman Gazetesi
21 Kasım 1990
69
 Nazlı Ilıcak İşkenceyi Nasıl Yazdı?
Söyleşi
Yeni Asya Gazetesi 
25 Kasım 1990
70
 Gazeteler MİT'in Kontrolü Altında
Söyleşi
Yeni Asya Gazetesi
26 Kasım 1990
71
 Körfez Savaşı Üzerine (genel değerlendirme)
--
--
19 Şubat 1991
72
 NATO İhanet Etti
Dizi Yazı -1-
Yeni Asya Gazetesi
21 Şubat 1991
73
 ABD İslama Karşı 
Dizi Yazı -2-
Yeni Asya Gazetesi
22 Şubat 1991
74
 Türkiye bir Dikta İdaresine Gidiyor
Dizi Yazı -3-
Yeni Asya Gazetesi
23 Şubat 1991
75
 ABD Tek adam Rejimi İstiyor
Dizi Yazı -1-
Yeni Asya Gazetesi
24 Şubat 1991
76
 Özal ABD'nin Adamı
Dizi Yazı -2-
Yeni Asya Gazetesi
25 Şubat 1991
77
 Televizyon Manyağı bir Toplum İstendi
Dizi Yazı -4-
Yeni Asya Gazetesi
26 Şubat 1991
78
 Hedef Irak'ı İmha
Dizi Yazı -5-
Yeni Asya Gazetesi
27 Şubat 1991
79
 ANAP'ı Kontrgerilla Yaşattı
Söyleşi
Nokta Dergisi
29 Mart 1991
80
 Amerika Türkiye'de Bir Cinayet Ağı Kurdu mu?
Söyleşi
Genç Müslüman Dergisi
Mayıs 91
81
 Türkiye'yi Kucağa Oturtma Planı
Yazı
İkibine Doğru Dergisi
11 Ağustos 1991
82
 Bir Hükümet Darbesinin Hazırlanışı
Yazı
Tageszeitung
29 Ağustos 1991
83
 Emperyalizmle Mücadeleyi Göze Almalı
Yazı
Gerçek Dergisi
19 Nisan 1992
84
 Darbe Olsaılığı
--
--
2 Eylül 1992
85
 Tatsachen (Almanca)
Yazı
--
Ekim- Kasım
86
 Tatsachen (Almanca)
Yazı
--
Kasım-Aralık
87
 Askeri darbeler Üzerine
Yazı
İktisat Dergisi
Kasım 1992
88
 Kontrgerilla Cumhurbaşkanlarına da Görev Yükler
Söyleşi
Nokta Dergisi
13 Aralık 1992
89
 Türkiye'deki Amerika (Abdullah Özlem-Talat Turhan kitaptaki söyleşisi)
Kitap
(Emre Yayınları)
Eylül 1993
90
 Profesyonel Askerden Polise
Yazı
Cumhuriyet Gazetesi
17 Kasım 1993
91
 Özel Savaşın Fikir Babası ABD
Yazı
Çağdaş Gazetesi
Aralık 1993
92
 Ülkeyi İstihbarat Örgütleri Yönetiyor
Söyleşi
Selam
17-23 Nisan 1995
93
 Emperyalizm ve Darbeler
Söyleşi
Gerçek Sanat
Mart 1996
94
 Darbelerin Arkasında CIA Var
Söyleşi
Evrensel
12 Mart 1996
95
 TÜSİAD'ın Girişimleri ve Henry Kissinger'in İç Yüzü
Basın Toplantısı
--
12 Ekim 1996
96
 Yüzbaşı Henry Kissinger'in -1
Dizi Yazı -1-
Bizim Gazete
13 Ekim 1996
97
 Yüzbaşı Henry Kissinger'in -2
Dizi Yazı -2-
Bizim Gazete
14 Ekim 1996
98
 CIA kaynaklı Vatanseverlik
Yazı
Yeni Şafak Gazetesi
25 Ocak 1997
99
 Orhan Gökdemir - Talat Turhan
Söyleşi
--
1999
100
 Eşref Bitlis Suikastı Gibi 
--
Aydınlık Gazetesi
15 Ağustos 1999
101
 Düşünce Özgürlüğüne Katkı
--
Güzel Yazılar
Şubat 2001
102
 Sabahattin Ali Olayı
Söyleşi
--
2002
103
 ABD Derin Devleti ve 11 Eylül Baskını-1
Söyleşi
Sorun Dergisi
2002
104
 ABD Derin Devleti ve 11 Eylül Baskını-2
Söyleşi
Sorun Dergisi
7 Nisan 2002
105
 Trilateralizm İktisat Fakültelerinde Ders Olarak Okutulmalı (Pazar  Eki)
Söyleşi
Hürriyet Gazetesi 
22 Mayıs 2005
106
 Derin Devletin Tarihçesi
Yazı
İleri Dergisi
Kasım/Aralık 2000
107
 İşgal Öncesi
Yazı
Milliyet
20 Ocak 2002
108
 Genç Kemalistler Ordusu Bildirisi
Yazı
İleri Dergisi
Mart/Nisan 2003
109
 Manzara-i Umumiye
Yazı
İleri Dergisi
Temmuz/Ağustos 2004
110
 Türkiye 12 Eylül'e Nasıl Geldi?
Yazı
İleri Dergisi
Ekim/Kasım/Aralık 2004
111
 Sol ve Atatürkçülük ABD Planı Çerçevesinde Tasfiye Edildi
Söyleşi
Türksolu
6 Eylül 2004
112
 Manzara-i Umumiye
Söyleşi
Türksolu
4 Ekim 2004
113
 Taylan Özgür Cinayeti
Yazı
Türksolu
15 Kasım 2004
114
 CIA'nin CHP'yi Tasfiye Planı
Yazı
Türksolu
24 Ocak 2005
115
 Said-i Nursi'den Günümüze CHP'yi Tasfiye Operasyonu
Yazı
Türksolu
6 Eylül 2004
116
 Atatürkçüler Halkçılığı ve Devletçiliği Savunmalıdırlar
Yazı
Türksolu
20 Haziran 2005
117
 Medeniyetler Çatışması
Yazı
İleri Dergisi
Temmuz/Ağustos/Eylül 2006
118
 İstikrarsızlaştırma Operasyonu Başladı
Söyleşi
Türksolu
29 Mayıs 2006
119
 TSK'ya Saldıran Soros'un Sivil Darbecileri
Yazı
Türksolu
16 Ekim 2006
1
 Atilla Yayla ve Ardındaki Örgüt  
Yazı
Türksolu
4 Aralık 2006
"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

1 yorum:

Murat AYGEN dedi ki...

“Faşist” general Faik Türün’e, millet vekilliği, Adalet Partisi’nden önce ERBAKAN teklif etmiştir. Prof. Mümtaz Soysal ise ‘CHP'nin en doğal iktidar ortağı MSP'dir’ buyurmuştur [bkz: (--1--) Ahmet Kahraman, «Cephe'nin paşaları» (tek sütun üzerine) başlıklı Başkentten İzlenimler köşe yazısı, Yeni Ortam gzt., Sahibi Kemal Bisalman, Genel Yönetmen İlhan Turalı, Yazıişleri Müdürü Eren Güvener, Yıl 3 Sayı 1010, 30 Haziran 1975 Pazartesi, Dizgi - Baskı Ortam Matbaacılık, Ankara Baskısı Halkçı Matbaası İşletmesi, s.8 ve (--2--) «Prof. Soysal: ‘CHP'nin en doğal iktidar ortağı MSP'dir’» (tek sütun üzerine) başlıklı haberi, Yeni Ortam gzt., Sahibi Kemal Bisalman, Haberlerden Sorumlu Müdür Yavuz Kösemen, Yıl 2 Sayı 396, 16 Ekim 1973 Salı, Dizgi - Baskı Ortam Matbaacılık, Ankara Baskısı Halkçı Matbaası İşletmesi, s.1].