30 Aralık 2009 Çarşamba

CEHENNEM TOPU NE Kİ?
 “Özel kuvvetler komutanlığının, kozmik odasına kim girermiş.”
“ Tayyip.”

Ama bunu söyleyen fanatik Tayyipçiler bile buna inanmıyor.
Çünkü artık aptallar bile buraya girenin ABD olduğunu biliyor.
Arınç’a suikast düzenleyeceklermiş.
Ama Arınç Manisa’da iken.
Ankara’dan Manisa’ya bir bomba sallarlardı artık.
Hani Saddam’ın Cehennem topları vardı.
Bağdat’tan İstanbul’u vuruyordu.
Cehennem Topu ne ki.
Bizde bir suikastçı binbaşılar var, Ankara’dan Manisa’ya bombayı elinle atar.
"Arınç'a da kim suikast düzenlermiş"
"ergenekon"
Salla be adamım kim tutar seni.. 

“ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞI NEDİR?”
28 Aralık 2009
Özel Kuvvetler Komutanlığı Seferberlik Tetkik Kurulu Ankara Bölge Başkanlığı, savcılar tarafından aranıyor. Peki, Özel Kuvvetler Komutanlığı neden hedef alınıyor?
Eski adıyla Özel Harp Dairesi’ni, Amerika kurdu. Ancak Orgeneral Doğan Güreş’in Genelkurmay Başkanlığı döneminde Özel Kuvvetler Komutanlığı adını alan bu kurum, özellikle İsmail Hakkı Karadayı’nın Genelkurmay Başkanlığı döneminden başlayarak Amerika’nın denetiminden çıkarıldı ve milli bir kuvvet haline getirildi. İşte 1990′lardan beri Amerika’nın hedef tahtasına koyduğu ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kritik birliği olan Özel Kuvvetlerin geçmişi…

Türkiye’de Gladyo’nun tarihi, 1951 yılında Türkiye’nin NATO’ya girmesiyle başladı. Amerika, NATO ülkelerine kumanda edebilmek için bu ülkelerin bünyesinde faaliyet yürüten örgütler yaratıyordu. Türkiye’de de 27 Eylül 1952′de, Seferberlik Tetkik Kurulu kurulmuştu. Örgüt, kendi içinde “Özel Harp Dairesi” diye isimlendiriliyordu.
Türkiye’nin milli devletinin içerden çürütülmesi süreci, bu örgüt eliyle başlatıldı. Başta 6-7 Eylül olayları olmak üzere birçok tertibe bu örgüt imza attı. 12 Mart ve 12 Eylül Amerikancı darbeleriyle bu süreç daha da derinleştirildi.
1990′lı yıllara gelindiğinde ise yeni bir sürece girildi. Amerika’nın 1991 yılında Irak’ı parçalaması, yalnız dünya tarihi ve bölge tarihi açısından değil, özel olarak Türkiye’deki Gladyo’nun tarihi açısından da bir dönüm noktası oldu. Türk Ordusu, ABD’nin Irak’ı bölmesiyle başlayan bu süreçte Türkiye’nin Kuzey Irak üzerinden bölünmesi tehdidiyle yüz yüze geldi ve cephesini ABD’ye dönmeye başladı. Bu değişim, Özel Harp Dairesi’nin işlevinin ne olduğu sorununu da gündeme getirdi.
ABD denetiminde bir örgütlenme, artık Sovyet tehdidiyle haklı gösterilemiyordu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Org. Doğan Güreş, Özel Harp Dairesi’ni yeniden örgütleme ve ismini de Özel Kuvvetler Komutanlığı olarak değiştirme çözümünü uyguladı. Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın bölücü terörü hedef alması ve Kuzey Irak’la ilgilenen bir faaliyet içine girmesi, ABD denetiminden kurtulma sürecinin de başlangıcı oldu.
Bölücülüğe karşı milli amacın öne çıkarılmasıyla birlikte tugay düzeyindeki birlik tümen düzeyine çıkartıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığı, Türk Ordusu’nun Kuzey Irak cephesindeki gücü olarak ABD ile karşı karşıya geldi ve ABD tehdidine karşı uyanışın Ordu’daki öncüsü oldu.
1994 yılı Ağustos ayında Org. İsmail Hakkı Karadayı, Genelkurmay Başkanı oldu. 1995 Mart’ında da Türk Ordusu, Kuzey Irak’a girdi. Türk birlikleri, Çelik Harekâtı’yla ABD’nin egemenlik alanına müdahale etmişti. Çünkü o bölge ABD ordusunun işgali altındaydı. Bu dönemde ABD’nin Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan duyduğu rahatsızlık, Kuzey Irak’ta Özel Kuvvetler mensubu 10 subayımızın kafasına çuval geçirilmesi olayında görüldüğü gibi düşmanca eylemlere kadar vardı.
Süreç, Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı’nın Genelkurmay Başkanlığı döneminde daha da ilerledi. Artık Özel Harp Dairesi, adıyla da işleviyle de tamamen ortadan kalkmıştı. Artık Özel Kuvvetler Komutanlığı vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en önemli birliği olan bu kuvvet, aynı zamanda Amerika’nın hedef tahtasındaki en önemli kurumdu.
Nitekim Ergenekon tertibinin en önemli hedeflerinden biri de Özel Kuvvetler Komutanlığı ve burada çalışan, aynı zamanda kahramanlığıyla öne çıkan subaylarımızdı. Ergenekon operasyonlarını Özel Kuvvetler Komutanlığı’na karşı yürütülen tertipler zinciri olarak tanımlamak hiç abartılı olmuyor.
Bu zincirin son halkası da işte, Bülent Arınç’a suikast uydurmasıyla yapılıyor. Amerika böylece Özel Kuvvetler Komutanlığı’na karşı yürüttüğü operasyonları bir üst aşamaya çıkarmış oldu.


"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: