7 Ekim 2009 Çarşamba

TARİHİ GERÇEKLERDEN KAÇILMAZ! MÜTHİŞ GERÇEKLER SU YÜZÜNE BİR BİR ÇIKIYOR -Tarihci Cezmi YURTSEVER, 6-10 Ekim 2009 tarihlerinde sürecek olan KÖKLER sergisini Adana Büyükşehir belediyesi önünde açtı.
-Sergide Tayip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Necmettin Erbakan, Hülya Avşar, Barak Obama gibi ünlü kişilerin öken araştırma ve sonuçları belgelerine yer veriliyor.
-Tayyip Erdoğan’ın isyancı atalarının idam fermanları da tablo halinde izleyenlere sunuluyor.
-Hülya Avşar’ın yaptığı açıklamalarda atalarının Türkmen asıllı olduğunu red etmesi eleştiriliyorkkler_sergi_3.jpg
Adanalı Tarihci Cezmi YURTSEVER, Adana Büyükşehir Belediyesi Abidin Dino Parkı önünde 6-10 Ekim 2009 tarihlerinde sürecek “KÖKENLER” fotoğraf ve belgeler sergisini açtı..
“Çukurova yöresi sosyal tarihi ile ilgili yıllar süren araştırmalarım esnasında insanların kendi kökenlerini çok merak ettiklerini öğrendim. Geçmiş yüzyıllara ait Çukurova’nın sosyal tarihi ve kökenler ile ilgili belgelerin derlemesini yaptım. Ancak son zamanlarda Türkiye’nin yönetiminde söz sahibi olmuş liderlerden sayın Recep Tayip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin kimliği ve kişiliğine ağır saldırıların yapılması üzerine adı geçen liderlerin kökenlerini araştırmaya karar verdim. Bulduğum belgeler karşısında da şaşırdım. En nihayet ülkemizin halk desteği alarak yönetimde söz sahibi insanların atalarının yaşadığı olayları objektif olarak açıklamaya karar verdim. Ve elde ettiğim belgeleri “KÖKLER” kitabında da yayınladım.ERDOĞAN’IN DDELERİNİN İSYANCI OLMASINA SAĞLAYAN İSYAN VE İDAM FERMANLARIRize’nin Pulihoz adındaki bir dağ köyünde “Ayan” veya “derebey” konumunda yaşayan ve isyancı anlamına gelen sülale ismi Bakatoğlu olarak geçen ailenin neden yönetime başkaldırdığı hakkındaki Osmanlı Padişahı II. Mahmut dönemine ait fermanları ve olaylar sonrası insen kelelerinin halka gösterildiği Topkapı Sarayı’nın Babı Hümayun kapısının gravürlerini de sergiliyorum. Osmanlı Arşivinde bulunan Erdoğan’ın 1835, 1850 tarihli nüfus kimlik bilgilerinde yazılı olanları da tablo haline getirerek tanıtımı yapılıyor.HÜLYA AVŞAR KÖKENLERİ HAKKINDA TOPLUMU YANILTIYORSayın Hülya Avşar’ın ailesi ve ataları hakkında verdiği etnik kimlik bilgileri gerçekleri yansıtmıyor. 1400-1865 yıları arasında Çukurova’da Anavarza kalesi yakınlarında kışlayan ve yaz mevsiminde Kayseri Binboğa yaylasına giden Avşar Türkmen aşiretinden gelen Sayın Hülya Avşar’ın dedeleri ekonomik sıkıntılar nedeni ile 1870’li yıların başlarında Ardahan yöresi Hasköy’e yerleşti. Hülya Avşar’ın dede ve babası da Türkmendir. Hülya Avşar’ın “Babam Kürt asılı” açıklaması yapması gerçekleri yansıtmaz.BAHÇELİ, NECMEDDİN ERBAKAN, BARAK HÜSEYİN OBAMA’NIN ETNİK KİMLİK BELGELERİ DE AÇIKLANIYOROsmanlı coğrafyasında yaşamış ve iz bırakmış sayın Recep Tayip Erdoğan’ın atalarının Rize’den İstanbul’a süren tarihi rollerini, Devlet Bahçeli’nin ataları Fettahlı Ağca ve Ahmet’in 1816 yılı içinde Adana Valilik kuvvetleri tarafından “vergi haracı” alma bahanesiyle saldırı ve katliama uğramaları kesilen kellelerin Topkapı Sarayında sergilenmesi, Erbakan’ın yakın akrabalarının Haçin-Saimbeyli’de katliama uğramaları, Hülya Avşar’ın kendi aşiret kimliğini inkar etme şaşkınlığı, Barak Obama’nın dedesi Hüseyin Onyango’nun Osmanlı döneminde 19.yy’da “Türk kimliği alması” ile ilgili konulara yer vereceğim. Sergiyi açarken amacım, insanların kökeninden dolayı hakaret ve iftiralara uğraması karşısında tarihçinin sessiz kalması olayını kamuoyuna yansıtmak ve bilgileri paylaşmaktır. kkler_sergi.jpg
Tayyip Erdoğanın Osmanlı arşivindeki köken belgeleri tablosu açıklanırken
kkler_sergi_1.jpg

Rizeli isyancıbaşı Tuzcuzade Memiş'in idam belgeleri gösteriliyor

-KÖKLER KİTABI YAYINLANDI
-Türkiyede ve dünylada kamuoyunun yakından tanıdığı ünlü kişiler recep Tayyip Erdoğan, Dvlet Bahçeli, Necmeddin Erbakan, Hülya Avşar, Barak Obama'nın kökenleri hakkında bilgiler veren Cezmi Yurtsever'in kökler kitabı yayınlandı.
-Devlet Bahçeli'nin dedelirinin idamı ve Erdoğan'ın isyancı ataları hakkında da bilgilere yer veriliyor.
omer_iin.jpg
Sayın Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve Devlet Bahçeli’nin Osmanlı Arşiv belgelerine dayanarak kökenlerini araştırma çalışmaları esnasında her iki liderin de atalarının yaşadığı birbiri ile de bağlantılı “İdam ve infaz olayları” ile ilgili bilgilere ulaştım. Ve elde ettiğim bütün bilgi ve belgeleri kullanarak Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Necmeddin Erbakan Hülya Avşar, Barak Obama’nın etnik kimliğini aydınlatan “KÖKLER” kitabını yazdım ve yayınlamayı da başardım.
DEVLET BAHÇELİ’NİN SOYUNU KURUTMAYI AMAÇLAYAN İDAMLAR1810’lu yıların başlarında Adana Valisi olan Mustafa Paşa, halkın refahını yükseltecek çalışmalar yapmak yerine yörenin zengin olan aşiret beylerinden fazladan vergi haracı almak istedi. Payas yöresi beylerinin karşı gelmesi üzerine üzerlerine asker gönderdi. Payas Beyi Dede Bey, Gavurdağlarının yönetiminden sorumlu Devlet Bahçeli’nin aşireti Fettahlı’ya sığında. Ve Hasanbeyli yakınındaki Sarvandi kalesinde valilik kuvvetleri ile savaş oldu. Adana Valisi kardeşi İsmail’i “Başbuğ” tayin ederek savaşa göndermişti. Olay sonrası sayın Bahçeli’nin dedeleri olan Ağca Bey ve Ahmet idam edilerek kelleleri balmumu torba içinde İstanbul’a gönderildi. Ve Osmanlı Arşivindeki Padişah fermanı sayılan Hattı Hümayun belgelerine göre Topkapı Sarayının girişindeki Devlet Kapısı sayılan Babı Hümayun’da halka seyrettirildi. Ve bu olay 1816 yılı kasım ayı içinde gerçekleştirildi. Adana Valisinin eşkıya yöntemleri kullanarak gerçekleştirdiği ve yürekleri sızlatan idam olayı yörede yönetime karşı isyanların artarak devam etmesine yol açtı. Ünlü Kara Fatma efsanesi ve Dadaloğlu’nun isyan türküleri yaşanan olaylara tepkinin eseridir.
ERDOĞAN AİLESİNİN DESTEKLEDİĞİ İSYANCIBAŞI MEMİŞ’İN DE KELLESİ TOPKAPI SARAYINDA TEŞHİR EDİLDİ

İlginçtir, Rize yöresinde ayan/derebey olarak yönetimde söz sahibi olan Tuzcuoğlu Memiş Ağa, 1815 yılı içinde Trabzon Valisi Süleyman Paşa ile “haraç vergi isteği” yüzünden anlaşamadı. Aralarındaki kavga iç savaşa dönüştü. 1817 yılı yaz aylarında Trabzon ve Rize’yi ele geçiren Tuzcuoğlu Memiş üzerine sayıları 30.000’i bulan asker gönderildi. Memiş, 1817 yılı Kasım ayı içinde Of yakınlarında yakalanarak idam edildi ve kesilen kellesi İstanbul’a getirilerek Topkapı Sarayı girişinde halka seyr ettirildi. Bu olay yaşandığında Memiş Ağa 100 yaşının üzerinde idi. Bu olay sonrasında Memiş’e destek veren Pulihoz köyü ayanı Mehmet kendisi için “İsyancı” anlamına gelen Bakat sülale ismini benimsedi 1850 tarihli öşür defterine de adını “Bakatoğlu Memiş” yazdırdı.Bakatoğlu Memiş sayın Başbakanın büyük dedesinin adıdır. Sayın Başbakan Erdoğan’ın isyancı refleksinin tarihi arka planında Tuzcuzade Memiş olayının unutulmayan hatıralarının yansıması vardır.


OSMANİYE VE RİZE VALİLERİNE ÇAĞRI!

Sayın Devlet Bahçeli’nin idam edilen Fettahlı Ağca ve Ahmet beyler ile Sayın Erdoğan ailesinin desteklediği Tuzcuzade Memiş olayının üzerinden uzunca bir zaman geçmiş olmasına rağmen adı geçen isyancılar veya “Halk kahramanlarının” isimlerinin ana cadde veya okula, yeni kurulan yerleşim birimine verilmesi için Osmaniye Valisi Celalettin Cerrah ve Rize Valisi Seyfullah Hacımüftüoğlu’nu harekete geçmeye davet ediyorum.

Hiç yorum yok: