27 Ağustos 2009 Perşembe

TÜRK kimliğini yok etme çabalarına okyanus ötesinden destek geldi. Aralarında, ABD’lilerle birlikte Türkiye’den sözde 15 bilim adamının da bulunduğu bir grup, gen haritamızı çıkarmış. Araştırmaya göre, Türkiye’de Türkler hariç, yetmiş milletten insan yaşıyor!
Prof. Dr. Galip Akın: * SON zamanlarda ülkemiz üzerinde bir takım tezgâhlar yürütüldüğü açıktır.
* KÜRESEL güçler bu tür tartışmalar yaratarak insanların zihnini bulandırıyor. Türkler üzerine ‘genetik’ oyun ABD üniversitesi, Türkiye’de yaşayan insanların 12 farklı gen taşıdığını ve en karışık genetik özelliğin Anadolu’da olduğunu iddia etti
Son günlerde Türkiye üzerinde başlatılan yoğun kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Özellikle hükümetin Kürt açılımı ile fitili ateşlenen Türkiye’yi bölme projesine Avrupa ülkeleri de yeni projeleriyle katıldılar. Karıştırmak istedikleri ülkeler üzerinde her türlü uygulamayı hayat geçirmekten çekinmeyen küresel güçlerin Türkiye üzerindeki yeni bir oyunu ise Türklerin genetik özelliği üzerinde oldu. ABD’deki Stanford Üniversitesi’nin “Anadolu’nun genetik profili” başlığı altında başlattığı sözde çalışmasında Anadolu’da yaşayan insanların dünyanın farklı bölgelerine ait 12 farklı gen taşıdığı tespit edildiği öne sürülüyor. Araştırma bilgilerine göre Anadolu’da yaşayan insanların Sibirya’dan Finlandiya’ya, Orta Asya’dan Balkanlar’a ve Hindistan’dan Kafkaslara kadar birçok farklı halkın genlerini taşıdığı ve en karışık genetik yapıya sahip olduğu iddia ediliyor. Aralarında Türk uzmanların da bulunduğu 15 kişilik geniş bir ekip tarafından yapıldığı ve Türkiye’deki 95 farklı il ve ilçe merkezinde yapıldığı iddia edilen araştırmada toplam 523 kişiden alınan örnekler incelendiği öne sürülüyor. Sözde araştırma sonucuna göre Türklerin taşıdığı genler ise şöyle sıralanıyor: Türk, Berberi, Yunan, Alman, Slav, Arap, Yahudi, Balkan. Etnik ayrımcılık Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü Fizik Antropolojisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Galip Akın yapılan bu çalışmaların etnik ayrımcılığı çağrıştırdığının altını çizerek, bu tür çalışmaları onaylamadıklarını ve kötü sonuçlar doğuracağını söyledi. Araştırmacı Ali Tayyar Önder ise bu tür araştırmaların maksatlı olarak yapıldığını ve yayınlandığını ifade etti. Prof. Dr. Galip Akın, Türk ırkı kelimesinin yanlış ifade edildiğine vurgu yaparak, “Bir kere Türk ırkı kelimesi çok yanlış bir tabir. Türk milleti, Türk topluluğu demek daha doğru olacaktır. Türk ırkı derseniz Azerbaycan’daki, Kafkasya’daki diğer milletleri ne yapacaksınız? Ben bir bilim adamı olarak eğer bu tür çalışmalar etnik ayrımcılığa yönelik yapılmışsa bunu kabul edemem. Zaten bilim de bunu etik olarak kabul etmez. Son zamanlarda ülkemiz üzerinde bir takım tezgahlar yürütüldüğü açıktır. Eğer yapılan bu çalışma etnik ayrımcılık için, ülkenin bölünmesine ışık tutmak için yapılmışsa ki böyle görülüyor. Bu çok üzüntü vericidir.” diye konuştu. ’Türkiye’nin Etnik Yapısı’isimli kitabın yazarı araştırmacı Ali Tayyar Önder ise bu tür araştırmaların maksatlı olarak yapıldığını ve yayınlandığını kaydetti. Maksatlı araştırma Önder, “ Küreselleşme denen olgu kapsamında dünyayı yönetmek isteyen güçlerin ülkeleri etnik kimlik temelinde parçalayarak küçük lokmalar haline getirip rahat sömürmelerinin yolunu açmaya çalışıyorlar. Türkiye üzerinde de özel bir kampanya yürütülüyor” dedi.
Kaşgarlı Mahmud böyle anlattı Divan-ü Lügati’t Türk’te Kaşgarlı Mahmud, “Tanrı’nın devlet güneşini Türk burçlarında doğurduğunu ve onların milkleri üzerinde göklerin bütün teğrelerini döndürmüş olduğunu gördüm. Tanrı onlara Türk adını verdi ve onları yeryüzüne ilbay kıldı. Zamanımızın hakanlarını onlardan çıkardı; dünya milletlerinin idare yularını onların ellerine verdi; onları herkese üstün eyledi; kendilerini hak üzere kuvvetlendirdi. Onlarla birlikte çatışanı, onlardan yana olanı aziz kıldı ve Türkler yüzünden onları her dilediklerine eriştirdi; bu kimseleri kötülüklerin ayak takımının şerrinden korudu...” demektedir.

Hiç yorum yok: