26 Ocak 2012 Perşembe

BUNLAR YAPILDIĞINDA TOPA TÜFEĞE GEREK KALMAZ.BİR NESİL SONRA PARAM PARÇA OLURSUN


 “ASİMETRİK VURDULAR BİZİ”...
Milli Güvenlik Derslerinin kaldırılması “okullarda sivilleşme” harekâtı mı?..
Başbakan Tayyip Erdoğan, “Ankara’ya teslim olmadık” dedi...
Daha önce de, “Ankara’nın şerrindense Brüksel’in şefaati..” derlerdi.
Teslimiyet nasıl oluyor bakın size en güzel örneği ile aktaracağım..
28 Şubat süreci ve kudretli Paşası Çevik Bir ile ilgili yazılarıma eğitimci-yazar MAHİYE MORGÜL oldukça ilgi çekici bir analiz gönderdi.

“Sevgili Ahmet Bey,
Asimetrik vurdular bizi, İHL (İmam Hatip Liseleri) kartını kullandılar... Üstüne mağduru oynadılar.
Oysa 28 Şubat demek, 8 yıllık kesintisiz eğitim kararıyla köy okullarını taşımalı sistemle şehire indirmek demektir.
- Köyleri imamlara terk ettik. Köyde devletin tek temsilcisi imam oldu.
- Öğretmen de kalmadı köyde, İstiklâl Marşını söyleyen bir okul da kalmadı, bayram törenleri de kalmadı...
Bu sonuçlara bakmadan da biliyordum ki SPAN Amerikan eğitim şirketinin programında 4. sınıftan itibaren Resim, Müzik, Beden Eğitimi, Din Bilgisi dersleri seçmeli olacak, bunların öğretmeni tayin edilmeyecek, dileyen veli bu dersleri piyasadan kurslarda alabilecek. 28 Şubat bu programın tetikleyicisi öncü sarsıntıydı. Şimdi, pek yakında, 10 yaşından itibaren okulda birlikte olmayan çocuklar, sınıflar ve dersler atomize edilip parçalanmış halde olacak; bu yapılanmada milli bayram olmaz, bu çocuklardan bir millet de olmaz..
Tabii, bize tank sesleri dinlettikleri için biz öncü sarsıntıları algılayamadık!
Muhteşem planlı adımlar bunlar.
Çoktandır diyorum, 28 Şubat tam bir karşı devrimdir, WB programıdır, “eğitimde birliği” bitirecek olan, kamucu eğitimi piyasaya atacak olan tetikleyici darbedir.
- Ardından 2006’da çıkan 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kanunu
- Ardından 2011- MEB’da yeniden yapılanma KHK...”

Lâfa değil belgeye bak
Eğitimci-yazar Mahiye Morgül’ün AKP iktidarının gerçek niyetini gün ışığına çıkaracak değerlendirmesine de lütfen azami dikkat gösterin:
“5-16 yaş arası eğitimi yeniden düzenleyen, AKP’nin 5.1.2012’de hazırladığı 12 Yıllık Temel Eğitim kanun tasarısını, 2004 yılında YÖK Dünya Bankası dairesinde çalışan SPAN Eğitim Danışmanları yazmıştı.
2006 yılında kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumuna (MYK) 5544 sayılı yasayla verilen yetkilerle düzenlenen 632 KHK ile MEB’da kurulan yeni dairelere baktığımızda, Temel Eğitim Dairesi, Yaşam Boyu Öğrenme ve Din Öğretimi Dairelerinin kurulduğunu görüyoruz. Bunlar, 12 yıllık eğitimin daireleridir.
12 yıllık eğitim kanun tasarısı, önce Zaman gazetesinde haber yapıldı. Diğer habercilerin haber kaynağı bu gazete oldu. Bu çok önemli bir ayrıntıdır. Tasarı, İmam Hatipler üzerinden reklam edilmişti, tasarıya övgü vardı. “İmam Hatiplere orta kısım açıldı” gibi olumlu algılamaya vesile olacak şekilde servis edildi. Kanun görücüye böyle çıktı.
Oysa 12 yıllık Temel Eğitim programı, 2004 yılında SPAN Eğitim Danışmanları tarafından hazırlanmış bir programdır ve 12 yıllık eğitimle Fen liseleri ve Askeri liseler kapanıyor, bunları haber etmek gerekir. Bunlar konuşulmasın diye İmam Hatip üzerinden olumlayarak haber edildi.
Bu bir psikolojik taktiktir. Bir tanışmada ilk intiba önemlidir. Daha sonra programın ne kadar kötü olduğu ortaya çıktığında, insanlar onun hakkında yine olumlu düşünmeye devam eder.
12 yıllık sisteme göre, mevcut öğretmen yetiştirme programları sona erer, bunu konuşan yok!
12 yıllık Temel Eğitim sistemi, tüm okulları ve çocuklarımızı atomize edip parçalama programıdır. Okulların durumu İngiltere örneği, şöyle olacaktır:
A- Temel Eğitim 1.kademe:
Okulu: 5 yıllık Anaokulu. (1+4 yıl)
Öğretmeni. 1 sınıf öğretmeni ile 1 yabancı İngilizce konuşan dadı. Öğretmenini mezun eden herhangi bir fakültesi yoktur. Açılacak yeni sertifikalı kurslar buna göre düzenlenecektir.
Öğrencisi: 5-9 yaş çocuklar,
Ders Programı: Hazırlık, okuma yazma öğrenimi, İngilizce konuşma.
B- Temel Eğitim 2. kademe:
Okulu: 7 yıl. (5+2 yıl, veya 4+3). Sınıfta kalma yoktur, disiplin suçları affedilmez, disiplin dosyası belediyelerde tutulur. Suç dosyası kabaran çocuklarımızı bekleyen başka bir tuzak vardır.
Öğretmeni: Sözleşmeli branş öğretmenleri, paralı kurslar ve kulüplerle çalışılır. Birden fazla branşta çalıştırılacak çok branşta sertifikası olan öğretmenler işe alınır. Yerel öğretmen olmak esastır, başka illere tayin yoktur. (Eyalet sistemidir)
Öğrencisi: 10-16 yaş çocuklar.
Temel Dersler: Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi. Her birine sözleşmeli sertifikalı öğretmen girer. Birden fazla sertifikası olan öğretmenlerle sözleşme yapılır.
Diğer dersler seçmeli ders kapsamında olup, okul dışında kurslarda sertifika toplayarak alınır, dileyen İmam Hatip’in derslerini de böyle toplayabilir. Kanun tasarısının reklamı edilen haber budur, ancak çarpıtarak verilmektedir, okulda değil serbest piyasadan bu dersler satın alınabilir.
- 10-14 yaş seçmeli dersler: Dört ana dersin yanında, bir tane de zorunlu seçmeli ders vardır. Seçmeli ders okulda veya dışarıda paralı kursta veya kulüpte alınır; Resim, Çalgı, Spor, Din Dersi, Bilgisayar, İngilizce veya Arapça veya Anadil veya Kültürel Değerler (her dinde olabilir).
Ana Dil dersi için belediyelerde, Din Dersi ve Arapça için camilerde, Cami Yaşatma Derneklerinde, Kültürel Değerler dersi için kiliselerde kurs açılır. (Son on yılda açılan 54 bin ev kilisesi bu kurslar içindir.)
- 15-16 yaş seçmeli dersler: Dört ana ders devam ederken, başarısız olduğu seçmeli dersi değiştirme kuralı vardır.
2004- Temel Eğitime Destek programında Ankara pilot okullarında ortaya çıkan aşağıdaki belgede seçmeli ders programı görülmektedir. Bu derslerin her birini bir başka yerden alan çocuklardan kaynaşmış bir kitle, yani millet çıkmaz. Bu eğitim sistemi çocuklarımızı atomize edip parçalayan sistemdir.
Temel Eğitimden sonra:
Mezuniyet derecesine göre, (a) Yaşam boyu öğrenme meslek kurslarına gidebilir, (b) başarılı olduğu derslerden sadece 5 tanesini piyasadan toplamak üzere “hazırlık koleji”ne gidebilir.
Liseler ve fakülteler tarihe karışıyor: Ortada, bildiğimiz Lise diye bir okul kalmaz. Cumhuriyetle bütünleşmiş adlarıyla ünlü bütün liselerimiz yok olur, şehir merkezindekilerin binaları ve arsaları satılır!
Devlet üniversiteleri arsalarıyla birlikte 3-4 yıla kadar satılır, dersleri üçer aylık kurslara dönüşür.
Sevgili Liseliler! Ders kitaplarınızın içi neden bu kadar boş diye soruyorsunuz. Cevabı burada, küresel çete böyle istiyor, MYK böyle istiyor, onun için okullarınız ve kitaplarınız birlikte yok ediliyor.

Ekler
1. Belge:  2004 Temel Eğitime Destek program raporundan SPAN Danışmanlarının teşekkürü.
2. Belge: Seçmeli derslerin durumu:
2004 yılında SPAN Eğitim Danışmanlık Şirketi ve Talim ve Terbiye Kurulu tarafından önerilen ilköğretim ders çizelgesi. (2005 yılında Cumhuriyet
gazetesinde
yayınlanmıştır.)
İlan edilen seçmeli ders listesinde ana başlık şöyledir:
Bireysel ve Toplu etkinlikler,
Seçmeli Dersler, Rehberlik ve Kulüp Çalışmaları:
Bilgisayar, Sanatsal etkinlikler (Drama, Tiyatro, Halk oyunları, Enstrüman, Resim, Fotoğrafçılık, Heykel, vb.) Spor etkinlikleri (Güreş, Futbol, Basketbol, Satranç, vb.) Biyografi, Girişimcilik, Halk
Kültürü
(Kültürel Değerler), Tarım/Hayvancılık Uygulamaları, Felsefe, Toplum Hizmeti (ders dışı STK’larda çalışmak)
Arif olmaya gerek kaldı mı?
Ahmet TAKAN-26 Ocak 2012 yeniçağ gzt.


"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."M.A.ERSOY

Hiç yorum yok: