11 Ekim 2010 Pazartesi

SOKRATEZİNE
Arslan BULUT’un aşağıdaki tespiti kısa, doğru ve tam işin özeti niteliğinde:
“Erasmus programı,  “Avrupa çapında tematik ağların finansmanı” nı sağlıyor. 
“Avrupa çapında tematik ağlar” ın ne olacağına ise AB Komisyonu karar veriyor. 
Sokrates programının amaçlarından biri  “genel kültür ve eğitimin bütün alanlarına Avrupa boyutu kazandırmak”  olarak açıklanıyor. 
Erasmus programı, Sokrates programının altında yer alan sekiz alt programdan biri ve sadece yükseköğretim alanını kapsıyor. 
Özetle Sokrates ve Erasmus programları, Avrupa Birliği’nin, gençleri devşirmesi hedefine dönük olarak çalışıyor. 
Zaten Erasmus da Türkler’e karşı yeni bir haçlı seferi çağrısı yaparken Hıristiyan Avrupa milletlerinin tek bir medeniyetin çocukları olduğunu söylüyordu.
Yazının tamamı için bakınız:
Ben hemen konu gelmişken bir ekleme yapmak istiyorum. Daha sonraya bırakılan düşünceler ya hiç yazılmıyor, ya da üst üste binmiş konular anlaşılmıyor.

Erasmus ve Sokrates programları ile birlikte ders kitapları üzerinde Avrupa Birliği bayrakları görsel olarak beyinlere işleniyor. Gençlerin beyinlerine başka bir bayrak kazınıyor.
Avrupa Birliği:
Bayrağı, parası, marşı,60.000 kişilik ordusu olan bir devlettir. “AB girmek istiyorum” demek “bir devletin mandası olmak istiyorum” demektir. “Onurumuzla gireceğiz” diyenler: Mandanın onurlusu onursuzu olmaz. Manda mandadır.

İkinci boyutu ise okullarda bir yarış gibi, bir başarı gibi gösterilen ve gençleri proje hazırlamaları ve bu projelerine AB’den ödenek kazanmalarını öneren Sokrates öğretmenler yetişti. Bu öğretmenler gençlerin projelerini (fikirlerini)  hiçbir ön koşulsuz ve endişe görmeden AB’ne hediye ediyorlar. Üç, dört günlüğüne bir Avrupa ülkesine gitmek adına genç fikirler AB’ye sunuluyor. Yüzlerce okuldan, binlerce genç fikir AB’nin himayesine geçiyor. Daha sonra bu fikirler değişik patentlerle karşımıza çıkıyor. Çünkü bu gençler bu fikirlerini gerçekleştirmeye ne ekonomik nede zamansal fırsat bulamadan Avrupa patentli olarak karşısında buluyor. Sokrates öğretmenleri ve eğitimle ilgili üst birimler de bununla gurur duyuyor. Yüzlerce kez Avrupa ülkelerine giden şube müdürleri, yardımcıları, okul müdürleri görmek mümkün. Amaç ise Avrupa ülkelerinde gezmek tozmak, birkaç gecelik kaçamak yapmak .
Sokrates mi?
“sok....m tezine” diyordu komedyen.
Genç fikirler AB ye hibe edilirken yöneticilerin derdi tam da bu.


"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: