9 Ekim 2010 Cumartesi

ÇALIK'IN ADAMI YÜKSEK YARGIDA

Anayasa Mahkemesi üyesinin Çalık Grubu'nda denetçilik yaptığı ortaya çıktı.


Özlem Akarsu Çelik /Akşam
Hayırlı işler Serruh Bey!

Anayasa Mahkemesi üyesi Serruh Kaleli'nin üyeliği sırasında, Çalık Grubu'nun maden şirketi Çukurdere A.Ş.'de denetçilik yaptığı ortaya çıktı. Serruh Kaleli'nin denetçiliği
3 Ağustos 2009 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlandı.

Ticaret Sicili Gazetesi'nde, Çukurdere'nin 29.07.2009 tarihinde limitet şirketten anonim şirkete dönüştüğü belirtiliyor ve yönetim kurulunun Geçici 2'nci madde ile ilk denetçi olarak Serruh Kaleli'yi atadığı ifade ediliyor.

Geçici 2'nci madde şöyle:
Çukurdere Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ilk denetçisi olarak Bahçelievler 17'nci sokak, No: 50/1 Bahçelievler/ Ankara adresinde mukim Türk vatandaşı Serruh Kaleli atanmıştır.

Ankara Barosu'nun 2004 yılı albümünde bu adres Serruh Kaleli'nin avukatlık bürosu olarak görünüyor. Şu an bu adreste Çocuk Esirgeme Kurumu'nun bir birimi var. Yani Çukurdere Madencilik Şirketi'nde Kaleli'nin eski adresi ve kimlik bilgileri mevcuttu. Bu durum Kaleli ile maden şirketi arasında eskiye dayalı bir ilişki olduğu şüphesini arttırıyor.

Serruh Kaleli, 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından 2005 yılında Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Bu tarihe kadar avukatlık yapan Serruh Kaleli, Ankara Barosu sayman üyeliği, Türk Hukuk Kurumu sayman üyeliği, Türkiye Barolar Birliği denetçi üyeliğinin yanı sıra çok sayıda şirketin de avukatlığını yaptı.

'ÜYELİK DIŞINDA GÖREV ALAMAZLAR'


Anayasa Mahkemesi Kanunu'nun 'Üyelikle Bağdaşmayan Haller' başlıklı 11'inci maddesine göre 'Anayasa Mahkemesi başkan ve üyeleri asli görevleri dışında resmi veya özel hiçbir görev alamazlar, görev alanlar çekilmiş sayılırlar. Bu husus Anayasa Mahkemesi'nce karara bağlanır.'
Çukurdere Madencilik A.Ş. yetkilileri, Anayasa Mahkemesi üyesi Serruh Kaleli'yi denetçiliğe atayarak hukuksuzluk yaptıklarını fark etmiş olacaklar ki, 09.10.2009 (Serruh Kaleli'yi denetçiliğe atadıktan yaklaşık 2.5 ay sonra) tarihinde yönetim kurulunu yeni bir denetçi atamak için topladılar. Ankara 38'inci Noterliği'ne tasdik ettirilen,16 Ekim 2009'da Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan kararda 'İlgili mevzuat uyarınca denetçilik görevini yapmasına engel bulunan ve şirketin 3 Ağustos 2009 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ve tescil edilen şirketin nev'i değişikliği uyarınca yapılan ana sözleşme değişikliği ilanında ismi sehven yazılmış olan Serruh Kaleli yerine Bülent Muik atanmıştır' denildi.Şirket, Serruh Kaleli'nin adını sehven (yanlışlıkla) yazdığını öne sürdü. Ancak Türk Ticaret Kanunu'nun denetçiliği düzenleyen maddesine göre,'Denetçiliğe genel kurul toplantısında bizzat hazır bulunmayanların seçilmeleri, bunların bu göreve aday olduklarını seçimden önce imzası noterden onaylanmış yazılı beyanda bulunmalarına bağlıdır.' Yani kişi denetçiliğe talip olduğunu imzalı beyanı ve kimlik bilgisiyle bildirir. Yönetim kurulu denetçiyi başvuran isimler arasından atar.

Serruh Kaleli'nin denetçiliğe sehven atanmadığı yönündeki şüpheyi arttıran bir nokta da şirketin 14 Ağustos 2009 tarihli Olağanüstü Genel Kurul'unda aldığı ve 21.08.2009 tarihli Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan şu karar: Çalık Maden İşletmeleri Anonim Şirketi'ni temsilen Ahmet Taçyıldız'ın Yönetim Kurulu üyeliğine, 1 yıl süre ile Serruh Kaleli, Kadir Temel Doyuk denetçiliğe seçildiklerine...
Bir önceki karar sehven ise aynı yanlış ikinci defa neden yapıldı?

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARINI ETKİLER Mİ?

AKŞAM'ın görüşüne başvurduğu hukukçulara göre Serruh Kaleli'nin bir şirketle ilişkisinin ortaya çıkması, altında imzası bulunan Anayasa Mahkemesi kararları ilgili de tartışma başlatır.

Anayasa Mahkemesi, Maden Kanunu'nun bazı maddelerinin iptali istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu 15 Ocak 2009'da karara bağladı. Maden faaliyetlerinde çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) aranmamasını da öngören kanunun bazı maddelerinin iptaline oy birliğiyle karar verildi. Bu kanunun görüşülmesi sırasında üye Serruh Kaleli, maden şirketlerinin lehine karar verilmesi yönünde görüş belirtti mi ve diğer üyeleri ikna etmeye çalıştı mı?

CHP'nin başvurusu üzerine, 11 Mart 2008'de Anayasa Mahkemesi, Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu'nun bazı maddelerini iptal etti. Aralarında Serruh Kaleli'nin de bulunduğu bazı üyeler 3'üncü maddenin iptaline karşı oy kullandılar. Karşı oyun gerekçesi şöyleydi, 'Yabancı sermayenin kalkınmaya olan katkısını önce anlayan sermaye kıt, emek bol ülkeler diğerlerine göre daha önce gelişmekte olup, Yasa'nın yabancı yatırımcıya verdiği önem, teşvik ve Türk sermaye şirketleriyle eşitlenen haklarının da bu gereklerden doğduğu bir gerçektir.'

ÇUKURDERE MADENCİLİK A.Ş.

Kanada Toronto Borsası'nda işlem gören, çoğunluk hisseleri Kanadalı şirkete ait olan Çukurdere Madencilik'in ortakları: Çalık Maden İşletmeleri, Yeni Anadolu Mineral Madencilik, Kurudere Madencilik, Robert Duane Benbow, Firuz Alizade, İbrahim Gök... Çukurdere, 21.09.2010'da Anagold Madencilik A.Ş. adını aldı.

İlgili haber:
“EVET” ÇABALARININ SIRLARI!


"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: