12 Ağustos 2010 Perşembe

IŞIK KOŞANER 2009 YILI, KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI GÖREVİNİ DEVİR ALIRKEN YAPTIĞI KONUŞMA

Behiç KILIÇ’ın “Orgeneral Işık Koşaner” başlıklı 11 ağustos 2010 –yeniçağ yazısından alınmıştır.

“(Türkiye)Bu özelliği ile küreselleştirilecek model ülke olarak uluslararası arenada rol üstlenmeye zorlanmaktadır. Bu kapsamda etnik kimlikçilik, cemaatçilik, kültürel farklılık gibi alt kimlikleri ön plana çıkaran girişimlerle ulus devlet yapısı dağıtılmaya çalışılmaktadır...” 

“Küresel güçler tarafından kurgulanan ve ülke içi medya, bazı akademik ve sermaye çevreleri ile sivil toplum örgütleri içine yuvalanan post-modern bir tabakanın oluşturduğu propaganda ve etki ağı; ulusal birlik, ulusal değerler ve güvenlik parametrelerinin zayıflatılması ve çözülmesi yönündeki gayretlerini sürdürmektedirler...” 

“Ülkemiz, hayati önemdeki sorunlarının çözümü ve hayati çıkarlarının korunmasında dış kaynaklı siyasi ve ekonomik yaptırımlara bağımlı hale getirilmeye çalışılmakta, dayatılan yapısal reformlar yoluyla sürekli baskı ve tehdit altında yıpratılan ve sıkıştırılan bir ülke konumuna düşürülmek istenmektedir...” 

“Ülkemizin yumuşak gücünü oluşturacak sivil kabiliyetler geliştirilemediği gibi aksine dış fonlarla yönlendirilen sivil toplum örgütü veya kuruluşu görünümlü unsurlar, bozucu ve yıkıcı özellikleri ile kendileri güvenlik sorunu olmaktadırlar... 
Bundan sonra iç ve dış değil, küresel tehdit ve riskler söz konusudur... 
Dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri başta olmak üzere güvenlikten sorumlu kurumlar, küreselleşme ile ortaya çıkan tehdit ve risklerin oluşturduğu çeşitlilik ve bunların ulaştığı boyutu dikkate alarak; küresel gelişmeleri ve ülke güvenliğine tehdit oluşturan oluşumları bütün yönleriyle takip etmek, incelemek, değerlendirmek ve oluşacak tehditleri zamanında etkisiz kılacak proaktif yaklaşımlar geliştirmek zorundadırlar. Güvenlik ihtiyacı ve tehdit neyi gerektiriyorsa tereddütsüz yapılmalıdır.” 

ARSLAN BULUT’UN YAZISINDAN ALINTI

Prof. Dr. Ramazan Demir, uzun makalesinde evet demenin anlamını yazıyor:
* Bir “evet” oyu demek; Türk milletinin geleceğini, vatanın bütünlüğünü, milletin birliğini, bayrağın tekliğini tehlikeye sokmak demektir. 

* Bir “evet” oyu demek; teröre, bölücülüğe, şehitlerin gelmesine onay vermek demektir. 

* Bir “evet” oyu demek; kul hakkını yemeye, kendi akrabalarını-çocuklarını, yandaşlarını zengin etmeye devam, ’fakir fukaraya da bir sadaka paketi yeter’demektir.
* Bir “evet” oyu demek; ülkeyi bölmeye yönelik ırkçı “Kürtçülük” aracı terör örgütlerine, Doğu Anadolu’yu kapsayan “Batı Ermenistan” ın kurulması için Batılı emperyalistlere tavizler verenlere devam demektir. 

* Bir “evet” oyu demek; Ermeni emellerine, teröre kurban vermeye devam demektir. 

* Bir “evet” oyu demek; din ticaretine, tertemiz Müslümanları kandırmaya, onların inançlarıyla oynayarak zenginleşmeye devam demektir. 

* Bir “evet” oyu demek; Türk milletini 36 etnik parçaya ayırmak, ayrıştırmak demektir. 

* Bir “evet” oyu demek; Türkiye’yi emperyalist güçler olan ABD/AB/İsrail üçlemesine teslim etmeye devam demektir. 

* Bir “evet” oyu demek; işsizliğe, haksızlığa, yolsuzluğa, soygunculuğa, devlet malını hortumlamaya devam demektir.  

* Bir “evet” oyu demek; ciğerin olan evladını, sevdiğini, akrabanı teröre kurban vermek demektir. 

* Bir “evet” oyu demek; anaların gözyaşlarının akmaya devam etmesine onay vermektir. 

* Bir “evet” oyu demek; yargının siyasal gücün emrine girmesi demektir. 

* Bir “evet” oyu demek kişinin mahrem hayatına müdahale, konuştuğu telefonu dinlemeye onay vermektir. 

* Bir “evet” oyu demek, suçsuz komutanı, suçsuz profesörü, suçsuz yazarı, suçsuz vatandaşı, suçsuz gazeteciyi sırf  ’siyasi iktidarı desteklemiyor’diye hapse atmaya onay demektir.  

"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: