6 Ocak 2010 Çarşamba
TBMM'DE MASONİK SİMGELERİN OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ MİLLET VEKİLLERİMİZ

Sembolleri bırakın siz,içeride mason dolu.
Aramaya AKP'den başlayın.
Hayatları masonlara,siyonistlere hizmet  etmekle geçiyor.Bizim bazı medya ve milletvekilleri de  neymiş efendim "TBMM'nin zemininde MASON simgeleri var"mış. 
Bu halkla dalga geçmeyi bırakın.
ATATÜRK'ü zehirleyenler TBMM'de.
Bunu artık  ATATÜRK'ün çocukları da biliyor.MASONİK SEMBOLLER

Semboller, Sir ve gizliliğe son derece titiz olan masonlar için büyük önem taşır. Zira, zahiren belirli bir mana taşımayan bir çok sembol masonlar için çok sey ifade edebilmektedir.Masonluğun bir tarifi onun "Allegori perdesi arkasına gizlenmiş sembollerle tasvir edilen bir Ahlak sistemi" olduğudur. Loca içinde dilsiz, sessiz, hatta tozlanmamış duran amblemlerin manalarını incelemek ve bu suretle hakikatleri meydana çıkarmak hepimizin vazifesidir. Yani Masonluğun sistemiyle, allegorileriyle, sembolleriyle ne öğretmek istediği hakkında bilgimiz olmalıdır."
(Mimar Sinan - Sayi:13 Yil:4)

YAKİN - BOAZ SÜTUNLARIMabed-i Süleymani gösteren bu resimde, YAKIN ve BOAZ sütunları mabedin girişinde görülüyor.


"... Mabedimize girelim. İki sütun arasında düzenli duruş ve işaret ile üstadı muhteremi selamliyalim... B ve J sütunları...
Kutsal kitap, Tevrat 1. Krallar Bap 7 Ayet 21, BOAZ VE JAKIN kelimelerinin ilk harfleri... (Kuvvet bunda, pekiştirecek Kuvvetle tesis etmek) anlamına ...JAKIN ve BOAZ kelimeleri, ters okunacak olursa, NIKAJ ZAOB olur. Bütün gizli mezheplerde, sirrin muhafazasi için bu sekil ters okuma mutad kaidedir, diyor Oswald Wirth üstad. Musevi mistik düsüncesi, kabalizm de yalniz sessiz harfler nazari itibare alinir. Bu suretle önümüzde NK ve ZB kalir. NK vajen, rahim veya alemlerin yaratici gücü cinsi akti ifade eden ZB ise ilkah organi fallüse tekabül eder. J ve B bu suretle, kuvvetle tesis, üreme, çogalma, zürriyetin sembolleridir. Bu sütunlar üzerindeki narlara bu gözle bakarsak daha çok manalanacaktir. Ayrica loca içindeki semboller arasinda, yalniz üç harf vardir, (B.J.G) Bu suretle, G. genese, tekvir, yaratilis, generation, dogus, nesil, anlamlari daha kesinlesmiyor mu?Bu sütunlar aslinda dis aleme aittirler, mabedin disinda telakki edilmeleri icapeder. Nitekim bu sütunlara gelinceye kadar, loca içinde olmamiza ragmen serbest yürürüz ve sadakat durusunda degiliz. Bu sütunlar harici alemle iç alemimiz arasindaki hududdur.

(Mimar Sinan - 45 S: 59)


I. KRALLAR 
BAB: 7 
AYET: 15 
S: 344

İki tunç direği yaptı
I. KRALLAR 
BAB: 7 
AYET: 21

"Ve direkleri mabedin eyvanina dikti ve onun adi YAKİN koydu ve sol direği dikti ve adini BOAZ koydu."
Muharref Tevrattan alınan yukarıdaki ayette bahsedilen iki sütun masonlarin temel sembollerinden birisidir. J ve B (YAKIN ve BOAZ) harfleri masonların hedeflerinden olan, kuvvetle tesis, çoğalma ve artma siyasetlerini sembolize etmektedir.
Sitemize içerisinden yer yer alıntılar yaptığımız, masonlarca yazılmış masonik kitap kapakları.
Locanın girişinde kullanılan sütunların yerleri de yine Tevrat'in izahına göredir.

Sütunların yerleri: 
Tevrat'ta Jakin sagda, Boaz da soldadir. Bu tertip geleneksel ve evrensel sembolizme uygundur.
Ritlerde 1. Nazir, B.·. Sütununun, 2. Nazir J.·. Sütununun dibindedir.Jakin ve Boaz, Netzah ve Hod sefirotlarina tekabül eder. Bu iki sefirot lesod ile bir gurup teskil ederler. Lesod dogurucu alamet, Tanri'nin bereket verici gücüdür. Netzah ve Hod merkezi bereket verici güç olan Lesod'da toplanan dogurucu elemanlari meydana getirirler.

(ÇIRAK, KALFA, USTA) S: 83


"Katedralleri mesela Köln'deki "Mont Cassain'deki manastırları iste bu derneklere bağlı isçiler inşa etmişlerdir. Nitekim, Wurtzburg Katedrali'nin kubbesinde ve (Ölüler odası) kapısının önünde bir sütun baslığında J.. ve öbür sütunda B... yazılıdır.
"Operatif masonlar, genellikle dini yapıtların insaasinda çalışırlardı. Ortaya koydukları eseri Kainatin Ulu Mimari'na ithaf ederlerdi. Fakat onu insanlara teslim ederlerdi. Yapılan eserin hemen her kösesinde ileri nesillere intikal etmesini arzuladıkları mason ideallerine müteallik işaretleri görmek mümkündür."
(Mimar Sinan - 10 s 105)

Bu sütunların renkleri ise Kabala'dan alınmıştır.

Sütunların renkleri:
Sefirot tablosunda, beyaz Aklühikmet, Lütuf ve Zafere, kırmızı Zeka, Sertlik ve San'a, mavi Taç, Güzellik ve Esas'a, siyah da Krallik'a tekabül eder.
Bu şekilde, sağ tarafta (pozitif) beyaz, sol tarafta (pasif) kırmızı, ortada mavi (tarafsız),
Sağdaki sefirotlara yani Jakin'e beyaz renk verilmekte, bu Sütuna atfedilen güneş sembolizmine uyulmuş olmaktadır, çünkü günesin ısınları beyazdır.
J.·. Sütunu beyaz, B.·. Sütunu kırmızı olacaktır. Mavi, göğün ve Mabedin, yıldızlı kubbenin rengidir.
(ÇIRAK KALFA USTA) (S85)

3. SÜTUN

Locaya girdikten sonra, giriştekilerin dışında 3 sütun da içeride bulunur. Bunlar da yine Kabala Sefirotlarina göredir.
Aklühikmet, Kuvvet ve Güzellik


Iskoç ritine göre, Üç Sütun, Uzun karenin köselerinde Gönye seklinde olmalidi: biri, güney-dogu açisinda, digeri güney-bati'da, üçüncü de kuzey batida. Yalniz bu üç sütunu Mabedin girisindeki iki Sütun ile karistirmamak lazimdir.Bu üç sütunun adlarinin Kabbal'in üç Sefirotunun adi ile ayni oldugu görülmektedir. Bilindigi gibi, Ibrani Kabbal'i ilahi tezahürün özel bir ifade seklidir. Sefirotlaridaki Üç Sütun, Chochmah, Geburah ve Chesed'dir. Dördüncü bir Sütun, görünenin görünmeyene baglayan Binah (yüksek zeka), maddeden kurtuldugu için, mevcuttur, fakat ölümlü gözlere gözükmez. 

(ÇIRAK KALFA USTA) (S61)

Masonlarin "Mimar Sinan" dergisinden alinan 3 Sütun resmi.
ÜÇGEN ve GÖZ

"Sembol'e örnek olarak "üçgen", allegori'ye örnek olarak da "Hiram Efsanesi" gösterilebilir.
Üçgen, operatif masonlar tarafindan teslisin sembolü olarak kabul edilmis ve böylece spekülatif masonluga intikal etmistir."

(Mimar Sinan - 17 S: 47)

Yahudi Kabalasinin orijinal Fransizca nüshasinda mason amblemi ışıklı üçgen.
Masonlarin en önemli sembolleri arasinda olan ÜÇGEN ve ÜÇGEN IÇINDE GÖZ yine Kabala kaynaklidir.

ZEKARYA 
BAB: 4 
AYET: 10 
S: 893

Onlar RABBIN gözleridir; o gözler ki, bütün yeryüzünde gezinmektedirler.
Ileride daha detayli görülecegi gibi özellikle hakim olduklari ülkelerin idari kuruluslarini ellerine geçiren Siyonisler veya masonlar, kendi felsefelerini ifade eden sembolleri o ülkelerin bayraklarinda (eski Dogu Almanya bayragi gibi) iktisadi kuruluslarin armalarinda v.s. kullanmaktadirlar. ABD Doları'nda da masonik semboller vardır.Mason mesrik-i azam Roger Leray'in 
arkasındaki ışık saçan üçgen içinde "Rabbin Gözü" sembolü ve ABD Dolarında ayni sembol.Iod, He Vo, He harflerinden müteşekkil Tetragramme, söylenmesi ancak büyük rahiplerce caiz olan ilahi addir ki, İbranilerde ancak senede bir ağza alınır.
Göz, fiziksel planda, Hayat ve Nurun kaynağı görünen Güneşi sembolize eder; ara planda (yıldızsal plan) Kelamı, Yaratıcı ilkeyi; ilahi planda da Evrenin Ulu Mimarini sembolize eder.
(ÇIRAK KALFA USTA) (S.59)

Masonlar Tevrat'ta bahsi geçen Hiram Usta'nin kullandığı bütün inşaat aletlerini ve malzemelerini kendilerine temel sembol olarak benimsemişlerdir.


GÖNYE ve PERGEL


"90° de açılmış gönye, Sifirda kapanmış pergel, Haraketsizligin yansıması. 
Mimar Sinan 28-70 1978


Sion yıldızı içinde gönye ve pergel. 
Yahudilik ve Masonluğun iç içe olmalarının bir başka örneği. Kaynak: Freemasons Book Sf:96


YILDIZ

"Evvela, 5 kollu yıldızı, yani ışık saçan yıldızı," Pentagrama dikkat edelim. Doğuda yer alan, içinde evrenin ulu mimarinin remzi olan G harfi ile. 
Bu yıldız, YENİLEŞEN İNSANIN SEMBOLÜDÜR. 
Mason Dergisi - 37 - 38 S: 41

Yildiz, flamalardan şirket armalarına kadar son derece yaygın olarak kullanılan bir mason sembolüdür.


Locada görevlilerin dizilisi
İsrail deki arkeolojik kazılarda bulunan bu beş ve altı köseli yıldızlar, yüzyıllardan beri Yahudi ve Masonların kullandıkları ortak simgelerdir.

Görevlileri altı uçlu yıldız yani Süleyman’ın mührüne ve de beş uçlu yıldız Işık saçan Yıldızın uçlarına yerleştirmek mümkündür. Altı uçlu Yıldızda, Locayı idare eden Üstadı Muhterem ile iki Nazir çıkan üçgeni, Locayi organize eden Hatip, Katip ve Nazirlar inen üçgeni teşkil ederler. 
(ÇIRAK KALFA USTA) S. 68

AY-GÜNES

Güneş - Güneş İlahin gözüdür, her şeyi görür. Eski bir inanışa göre dünya yüzüne inmiş ve birçok şeylerle birlikte ekimi ve ekimin özelliklerini insanlara öğretmiştir. Daire, disk, tekerlek ile bağlantılıdır. Horoz günesin kuşu olarak tanınır.Ay - En önemli semboller arasında yer alır. AY nebatlarla bağlantılıdır, bolluğu, nebatatın zenginliğini ifade eder." 

(Mimar Sinan - 26 S: 55 - 57)

ALTIN - KIRMIZI - LACİVERT - ERGUVANİ RENKLERİ
ÇIKIS 
AYET: 2 
BAB: 39 
S: 95

Ve efodu altın, lacivert ve erguvani ve kırmızı ve bükülmüş ince ketenden yaptı.
ÇIKIS 
AYET: 5 
BAB: 28 
S: 82

Ve altını ve laciverdi ve erguvaniyi ve kırmızıyı ve ince keteni alacaklar.
Masonların kullandığı renklerin kökeni, yukarıdaki Tevrat ayetlerinden alınmıştır.

Lioness-Lions klüp armasında "sion yılanı" na benzetilmiş "L" harfi.


"Rotary Amblemi KOYU MAVI RENK VE ALTIN YALDIZLA çizilmiş (24) dişli bir çarktır."
Rotary Dergisi Sayi: 1, Sh: 5

Mason localarının tavanları da LACIVERT zemin üzerine altın sarisi yıldızlarla donatılmıştır.


ASLAN
MIKA 
BAB: 5 
AYET: 8 
S: 878

Ve Yakubun artakalanı milletleri arasında; çok kavmlar ortasında, orman hayvanları arasında aslan gibi, koyun sürüleri arasında genç aslan gibi olacak; o aslan ki; eğer geçerse çiğner ve parçalar ve kurtaran olmaz. Elin seni sıkıştıranların üzerine yükselsin, ve bütün düşmanların kesilip atılsınlar.
SAYILAR 
BAB: 23 
AYET: 24

İste kavm dişi aslan gibi kalkıyor. Ve kendisini aslan gibi kaldırıyor.
I. KRALLAR 
BAB: 7 
AYET: 36 
S: 344

Ve her birinin genişliğine göre kollarına düz yerlerine, ve yan levhalarına, kerubiler, aslanlar ve hurma ağaçları, ve çepçevre çelenkler oydu.İsrail Devletinin sembolü, Aslan ve Tevrat kaynaklı simgelerden zeytin dalları.


Belçika'da Büyük Mason Locasının Aslan amblemli arması


Siyonist kongresinin amblemi Siyon yıldızı içinde yahudiyi simgeleyen ayakta aslan.


Muharref Tevrat'ta ASLAN sembolü Yahudi kavminin simgesi olarak belirtilmiştir. Yeni kurulan genç İsrail devletinin amblemi de olan Aslandır. Ayetlerde belirtildiği gibi bu aslan, kavimleri parçalamak için saha kalkmış bir aslandır ve bir çok ambleme bu şekilde islenmiştir.


ALTIN ÇINGIRAK


ÇIKIS 
BAB: 28 
AYET: 34

Bir altın çıngırak ve bir nar, bir altın çıngırak ve bir nar olmak üzere çepçevre entarinin üzerinde, etekleri etrafında da olacak,
1. KRALLAR 
BAB: 7 
AYET: 15

Direkleri böyle yaptı; ve direklerin üstündeki baslıkları örtmek için bir ağ isi üzerinde çepeçevre iki sıra narlar yaptı, onbir başlık için de böyle yaptı, 19 ve, eyvanda olan direklerin üstündeki başlıklar zambak isi idi, dört arşınLions ve Rotary amblemlerindeki Tevrat kaynaklı tokmak ve altın çıngırak arması. 

Narlar, Zambaklar
Çırak derecesi Tablosunda genellikle iki Sütunun üstünde yari açılmış üç Nar bulunur.
Masonlukta, nar taneleri, müşterek bir ideal için birleşmiş Masonları sembolize eder. Nar,Masonların esasları itibariyle kötü bir dünyadan geldikleri fakat üstün bir hale yükselmekte olduklarına işaret eder.
Zambak, genel olarak, bülug ve nesillerin sembolü olarak görülmüştür. Masonlukta, zambak, saf ve bereket verici alevdir. 
ÇIRAK KALFA USTA S. 84


TOKMAK ve ÇEKIÇ

Mason sembolleri arasında gördüğümüz TOKMAK, Muharref Tevrat'ta da geçmektedir.


HAKIMLER 
BAB: 5 
AYET: 26

"Ve sağ elini isçilerin tokmağına saldı ve tokmakla Sisera'yi vurdu, başını ezdi. Ve kırıp sakaklarından deldi, geçirdi.

Soldaki resimde ilk Mason Üstadı olarak kabul edilen Hiram Usta’nın elinde mason tokmağı olan heykeli görülüyor. (Hiram Usta'nin bu heykeli diğer Masonik sembollerle beraber, Mason Mithat Paşa’nın kurduğu, o tarihlerde inşa edilen Karaköy Ziraat Bankası’nda bulunmaktadır.) Sağda ise, ABD'nin ilk Cumhurbaşkanı Mason George Washington'un masonik kıyafeti ve elinde tokmağı ile heykeli.
Ayni sembolü Lions Kulübün başkanlık armasında ve Komünist Doğu-Almanya bayrağında da diğer mason simgeleri çelenk ve gönye ile beraber görüyoruz.


TAÇ
ZEKARYA 
BAB: 6 
AYET: 11 
S: 894

Ve onlardan gümüş ve altın al, ve taçlar yap.
Önemli amblemlerden Taç, Tevrat tan kaynaklanmaktadır.

KARTAL

YEREMYA 
BAB: 49 
AYET: 22 S.774

İste, kartal gibi yüksek uçacak, ve Bostraya karşı kanatlarını gerecek.


33. derecenin sembolü, 
Tevrat kaynaklı ve gene Yahudi kavminin remzi olan kartal ayni zamanda birçok devletin bayrağında ve mimari yapılarda kullanılan önemli bir masonik simgedir.

YILAN
SAYILAR 
BAB: 21 
AYET: 9

Ve Rab Musa’ya dedi: Kendine yıkıcı bir yılan yap, ve onu bir sırık üzerine koy, ve vaki olacak ki, her ısırılan ona bakınca yaşayacaktır. 9 Ve Musa tunçtan bir yılan yaptı.

"Yılan" birçok zaman iki yılan birbirine sarılmış şekilde resim edilmektedir, bu sekil hayati, çiftleşmeyi ifade eder.
MIMAR SINAN Sayi: 26 S.57

12 ve 7 SAYILARI
ÇIKIS 
BAB: 24 
AYET: 4

Rabbin söylediği bütün sözleri yapacağız. 4 Ve Musa Rabbin bütün sözlerini yazdı ve sabahleyin erken kalkıp dağın eteğinde bir mezbaha, ve İsrail’in on iki siptina göre on iki sütun kurdu. Ve on iki arşınlık bir ip her bir direğin çevresini sarardı.
12 sayısı Yahudilerde olduğu gibi, masonlar için de kutsal bir sayıdır. Ve bu sayı dünya masonları için uluslararası bir nitelik taşımaktadır."Mısırlıların dehlizlerinde (labyrinthe) 12 saray Günesin 12 evini remze diyordu. Heliopolis veya Güneş şehrinde burçlar ve elemanların (su-ateş- toprak-hava) sembolleri ile süslü 12 sütun bulunmuştur. Hz. İsa 'nin 12 havaryunu (âpôtres), Jacob'un 12 oğlu, 12 Yahudi aşireti, Bektaşilerin 12 terkli Hüseyni taçları, 12 kordonlu kanberiyeleri (Hz. Davut'un sapani), v.s.
7 rakamına gelince, Yahudilerin 7 kollu şamdanları, Havra'nin 7 basamağı, Mithra mabedinin 7 kapısı Babil kulesinin 7 kati Yahudilerde 7 yıllık ziraat devreleri,
Mimar Sinan - 11-12 
S: 10

Masonlukta Sütun baslıklarını yedi sıra zincir çevreler.
S.85
Süleyman Mabedi yedi senede inşa edilmiştir. Yedi, teksirin bütünlüğüne varmış Usta Mason'un sembolik yaşıdır.
S.81

7 ŞAMDAN


Şamdanlar, Mason Mabedindeki kutsal ateştir. Mabet, sembolik olarak, alevlerle aydınlatılmalıdır. Usta derecesinde yedi samdan bulunması şarttır.
ÇIRAK KALFA USTA S. 70


"Onları ittihat kemeri önüne götürünüz. Yedi kollu samdan onları tenvir edecektir".
(Eski ve kabul edilmiş İskoç Riti IV.cü Derece Çalışma Rehberi, 1958 İstanbul)


ÇIKIS BAB 25 AYET 40
Ve onun kandillerini yedi tane yapacaksın
Ayetinde de görülen -7 kollu samdan-, masonların önemli sembolleri arasındadır. (Mesela; Mühim bir parti veya davette, masaların üzerine konulmuş olan 7 kollu samdanlar, birçok kişi için estetik bir görüntüden öteye gitmezken, bu toplantıya iştirak etmiş masonlar için, oradaki mason hâkimiyetini gizlice vurgulayan bir mesaj niteliğini taşıyabilmektedir.)


ANAHTAR


Masonlukta her görevlinin bir alameti bulunur ve bu alametler görevlilerin atkılarına takılır. Bunlara mücevher denir. Hazine Emini'nin alameti çapraz iki anahtardır.
(ÇIRAK-KALFA-USTA Sf. 74)

AKASYA ve ÇELENK

Türkiye Masonları nin arması. Çelenk - Pergel - Gönye - Yıldız - Ay
İsrail’in Tevrat göre hazırlanmış devlet amblemi
Bir Mason dergisinden Akasya dalı - Gönye - Pergel - Şakul
Tevrat'ta diğer ayetlerde, akasya ağacından yapılan çelenklerden de bahsedilmektedir. Birçok mimari yapıda, genelde çeşitli ülke paralarında ve armalarında firma amblemlerinde akasya ağacı ve çelenkleri masonik sembol olarak kullanılmaktadır

ÇIKIS 
BAB: 25 
AYET: 10

Ve akasya ağacından bir sandık yapacaklar;

Hiram, efsanede, öldürücü darbeyi yedikten sonra düşer. Masonik ritüelde, Aday, iste o zaman, tabuta yatırılır, üzerine siyah bir örtü, bunun üzerine de bir akasya dalı konur.
(ÇIRAK-KALFA-USTA Sf. 104)

IŞIK SAÇAN KILIÇ

TEKVİN 
BAB: 3 
AYET: 24 S.3

Ve Rab Allah hayat ağacının yolunu korumak için, Aden Bahçesi'nin şarkına kerubileri ve her tarafa dönen kılıcın alevini koydu.
Yukarıdaki Muharref Tevrat ayetinde geçen ışık-alev saçan kılıç, bütün sembollerini Muharref Tevrat'tan alan masonlar tarafından teksir törenlerinde kullanılmaktadır.


Masonluktaki "Işık Saçan Kılıç", koruyucu meleklerin bu kılıcının bir temsilidir; iste bunun için alevin dalgalı ve titrek hareketini göstermek üzere kılıcın namlusu dalgalı bir biçimdedir.
Masonik törende, Işık Saçan Kılıç, Adayın takdisinde kullanılır.Çoğunlukla, Üstadı Muhterem, sol elinde tuttuğu kılıcın namlusunu Adayın başının üstüne uzatır ve namlusunun üstüne çekiçle üç kere vurur. Bazen de, Üstadı Muhterem, kılıcı önce Adayın başına, sonra sol omzuna, daha sonra da sağ omzuna koyar ve her seferinde de çekiçle bir darbe vurur. Bu ikinci halde, Keter (Taç), Binah (Zeka), Hokmah (Aklühikmet) sefirotik üçlüsüne uyulmaktadır.

(ÇIRAK-KALFA-USTA Sf. 41)

HOROZ


Güneş- Güneş ilahin gözüdür, her şeyi görür Daire disk, tekerlek ile bağlantılıdır. Horoz günesin kuşu olarak tanınır.
MIMAR SINAN-26-57

Nitekim Masonlukta tefekkür hücresi bahsinde de göreceğimiz horoz sembolünü ülke armalarından şirket amblemlerine ve parti sembollerine kadar bir çok yerde görebilmekteyiz.
— Yahudi dini kurallarına göre kurban edilen hayvan olan Horoz, önemli bir mason sembolüdür.


http://www.yahudilikmasonluk.com/semboller.htm

Hiç yorum yok: