6 Ocak 2010 Çarşamba

FRANSIZLAR SATIN ALMAYA ÇOK ÖNCEDEN ALIŞKINMIŞ


Tarihçi Cezmi YURTSEVER’in yakın bir zaman önce arşivlerden ortaya çıkardığı belgeler Fransızların satın alma alışkanlığının yeni olmadığını gösteriyor. Daha dün akşam yayınlanan kuzey Irak Kürt liderlerinin nasıl satın alındığının belgeleriyle bu haber tam bir uyum içerisinde.
Fransızlar satın almayı dedelerinden öğrenmişler meğer.
Teşekkürler Cezmi YURTSEVER.
Ayrıca dün akşam yayınlanan kürt liderlerine sunulan rüşvet için:

İŞTE ARADAKİ FARK.ADANA HALKININ YAZDIĞI DİLEKÇEYİ DİKKATLİ OKUYUNUZ.BİRDE YUKARIDAKİ RAKAMI GÖRÜNCE GÖZLERİ BÜYÜMÜŞ "SALATALIK" SATILIKLARA BAKINIZ.

OSMANLI ARŞİVİNDE ADANA’NIN FRANSIZLARA SATILMASI BELGELERİ BULUNDU
Tarihçi Cezmi YURTSEVER, Adana’nın düşman işgalinden kurtulması anısına 1912 yılında Çukurova’daki Padişah Abdülhamit’in Devlet çiftliğinin Fransızlara satılması ile ilgili Osmanlı Arşiv belgesini açıkladı.
    —Çukurova’nın Fransızlara satılması haberi basın yayın organlarında geniş yankılar uyandırdı

Osmanlı Arşivinde Adana tarihi konusunda yaptığım araştırmalar esnasında  “İrade-Dahiliye, Dosya-66, Gömlek -27 numaralı  kabarık bir dosya buldum.  Osmanlı Türkçesi ve Fansızca olarak yazılı çok sayıda belgenin bulunduğu dosya içindeki belgelerden Osmanlı’dan alacaklı olan Fransız banker Vandeuvre ile iş ortaklığı yapan Süveyş Kanalının açılmasına öncülük eden Lesseps ailesinin genç kuşak oğlu  Leon’un 1912 yılında ihale yoluyla Çukurova’daki  Padişah Abdülhamit tarafından kurulan 1 milyon 100 bin dönümlük Mercimek Anavarza çiftliğinin işletme ve mülkiyet haklarını 75 yıl süreyle 5 milyon altın Frank karşılığı satın aldıkları acı gerçeği ortaya çıkıyor.

     ADANALILARIN FERYAT DİLEKÇESİNDE YAZILANLAR  
    Çukurova’daki Padişah çiftliğinin Fransızlara satılması karşısında  Adana halkının feryat namesi sayılan Padişah Mehmet Reşat’a gönderilmek üzere Adana Valililiğine aşağıdaki dilekçeyi verdi.
     “Çukurova çiftliğinin yetmiş beş sene müddetle  bir Fransız şirkete verilmesi bütün vilayet halkını ele muhtaç ve ızdırap çeker etmiştir. Biz Adanalılar bu meselede hayatımızı ve ümitlerimizi tehdit eden en kötü sonuçlar veren felaketlerin canlandığını görüyoruz.
    Evet daha önce Trablusgarp’te yaşananlar ve sonra hala kızıl dumanlar altında yakılan mutluluklar, yırtılan servetlerle baştanbaşa bir kan ve ateş mahşeri olan Rumeli ve bahtı kara  toprağın bu kötü geleceği göz önünde durur iken artık yasacı nüfuzunun nasıl müthiş bir afet olacağını zan ederiz ki bizim de anlayacağımız vardır.  Zaten üzülerek söyleyelim ki her tarafta olduğu gibi burada da elimizdeki sabanlardan ve onların işlediği ve işleyeceği topraklardan başka altı yüz senelik hakimiyetimizi gösterecek ve o canlı bir timsal olacak hiçbir şeyde, sanat ve ticarete ait en hayatsız bir köleye bile tesadüf edilemez.  Bu acı gerçek artık saklı değil iken bir türlü anlayamıyoruz hakimiyetimizin kudret ve nişanesini zayıflatan, bize tarımda kazanç ve gelecek bırakmayan bu kadar zararlı ve tehlikeli işlere nasıl meydan veriliyor, bir türlü anlayamıyoruz”.

     Çukurova’nın orta yerinde Anavarza kalesinden başlayarak Kozan-İmamoğlu yolu, Misis arası ve sonra da Yüreğir ovasını içine alarak Yumurtalık ve Karataş sahillerinden denize ulaşan  1 milyon 100 bin dönümlük Padişah Abdülhamit Çiftliği’nin  Fransız bankerlere satılması bir anlamda ağır borç yükü altında bulunan Osmanlı Devleti’nin ADANAYI FRANSIZLARA SATMASI anlamına da geliyor.
    Fransız şirketine bağlı mühendis ve memurların Adana’ya gelerek arazi ölçümlerine başlamaları, Ceyhan-Mercimek yöresindeki 9 köy halkına topraklarını terk etme ihtarında bulunmaları  üzerine Murat adında bir köylü tepkisini “Fransız memurların kafasına kurşun sıkarım, yapamazsam tutar Ceyhan nehrine kafasını sokarım” sözlerini içine alan telgrafı hükümete çekmesi üzerine topraklara el koyma çalışmaları durduruldu. Fransa ve Osmanlı hükümeti arasında Çukurova’daki arazileri kontrol sorunundan dolayı  diplomatik  mücadele yaşandı. Ve Fransa, Osmanlı Devleti’nin  I. Dünya Harbini kaybetmesi üzerine Askeri gücünü kullanarak Adana’yı doğrudan işgal etti.    
 BELGELER ADANA’DA SERGİLENECEK     
 Adana’nın düşman işgalinden kurtulduğu 5 Ocak 1922 günü anısına Adana’nın satılması ile ilgili Osmanlı Arşivindeki gizli belgeleri 4-9 Ocak 20099 tarihlerinde Adana Belediyesi Abidin Dino Parkında sergi açarak acı gerçekleri kamuoyuna göstereceğim.  

"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: