20 Ocak 2010 Çarşamba

SIRADA NE VAR DERSİNİZ?
  
*M.Ö. ~2000: Hz. İbrahim (A.S.) yaşadı.
*M.Ö. ~1800: Hz. Yakub ve Yusuf (A.S.)
* M.Ö. ~1250: Hz. Musa, Harun, Yuşa (A.S.) yaşadılar.  the reign of Ramesses II (1279-1213 BC)
* M.Ö. ~1000: Hz. Davud ve Süleyman (A.S.) yaşadılar.
 Mason’luk ortaya çıktı (Masonların efsanesine göre) Süleyman A.S.nin mabedin yapımında baş mimar olarak görevlendirdiği Hiram Usta, mimarlık sırlarını öğretmemesi üzerine, 3 çırak tarafından öldürülür. Bunun üzerine, 9 adet usta gizlice toplanıp yemin ederler, Hiram Usta’nın hatırasını yaşatacaklar, her yaptıkları binaya onun için semboller koyacaklar felan. Böylece masonluk doğar.
Ülkelere göreA, bugünkü mason sayısı:
 *? — bazı Yahudiler maymuna çevirtildi.
  *0/35: Hz. İsa (A.S.) yaşadı.
Yahudiler ile ilgili ayetler:
Yahudiler ile ilgili hadisler:

*0 M.S - Hz. Zekeriya, Hz. Yahya, Hz. İsa (a.s.) yaşadılar.

*300 Yahudi domuza çevirtildi, Kudüs sokaklarında 3 gün domuz olarak dolaştılar, 3. günün sonunda öldüler. 

*70 - Romalılar Kudüs'te Yahudi katliamı yaptı, Yahudiler dünyaya dağıldı.
  
*571/632 - Hz. Muhammed (a.s.m.) yaşadı.
*571/632 – Hz. Muhammed  yaşadı.
Deccal ve Süfyan ile ilgili hadisleri:
İslam alimi ve büyüklerinin ilgili sözleri ve ayet/hadis tefsirleri: 

*740-?  Hazar Devleti, Kralı ve halkıyla birlikte, Museviliği kabul etti. [Biz Hazarları Türk olarak biliyoruz. Ancak, yabancı bir internet sitesinde Hazarlar Moğoldur diyor.] Bu Hazar kökenli Yahudilere Türkiye’de Eskenazi deniyor [ingilizcede Ashkenazi]. Meşhur Rothschild ailesi eskenazi yahudisi. Hitler'in babasının gayri meşru babası eskenazi yahudisi bir banker.
  
*18 March 1314 - Fransa'da Jacques de Molay yargılandı ve yakıldı. (bu adamla masonluğun ilgisi)

 *149-? - Endülüs Emevi devleti yıkıldı. Müslüman ve Yahudi katliamı yapıldı? Yahudiler Avrupa’ya dağıldılar.
  
*1492 - İspanya Yahudileri Osmanlı Devletinden yardım istediler. Osmanlı Yahudileri kabul etti ve Selanik'e yerleştirdi.
  
*16?? - Polonya'da [Rusya'da da galiba] Yahudi katliamı yapıldı.
  
*16?? - Yahudiler Almanya'da kesretle toplandılar (Bediüzzaman öyle diyor. Bu ne zaman oldu?)
  
*1750 - Yahudi Rothschild Almanya'da ortaya çıktı. 5 oğlunu, Avrupa'nın 5 büyük şehrine yerleşmeleri için gönderdi. Prof. Texe Maars İlluminati için ne söylüyor? Rothschild'lerin ve Rockefeller'lerin mal varlıkları.

*17?? - Rothschild Yahudi Adam Weishaupt'a İlluminati'yi kurdurdu, kendilerine yardımcı bir örgüt olsun diye. İlluminati’nin ilk 40 üyesinden 20 civarı Yahudi idi. İlluminati Şeytana tapan bir tarikattır (Luciferian). Masonlar da Luciferian'dır. 10 aile de Luciferiandır.


*17?? - Fransız ihtilali. Fransız Kralı idam edilerek, Jacques de Molay'ın intikamı alındı. İhtilal Rothschild ailesinin desteği ile masonların başı çekmesi ile yapıldı. İlluminati ihtilali destekledi, belki de planladı.
  
*17?? - Vaterloo Savaşı. İngiltere’deki Rothschild Londra Borsasını ele geçirdi.


*17?? - Rothschild Amerika’ya ve Güney Afrika’ya Yahudi adamlarını gönderdi.
  
*17??/18?? - 5 kişilik toplantı yapıldı, Rothschild, Cecil Rhodes vs. bütün dünyayı İngilizce konuşan bir hale getirmek vs.
  
*1850-? - Kominizm fikri kuruldu. Yahudi Karl Marks ve Yahudi Engels tarafından. Marks "Din afyondur" dedi. 

*18?? - "Kurukafa - Kemik" tarikatı Yale üniversitesinde kuruldu. Tarikat, birisi tarafından Avrupa'dan (Almanya'dan galiba) getirildi, muhtemelen İlluminati'nin uzantısı olarak.


*18?? - Oxford'da "The Group" kuruldu, kurukafa-Kemik'lerin İngiltere’deki muadili olarak.

 *18?? - Rockefeller ortaya çıktı.
  
*1897? - Siyonizm kuruldu, Theodor Herzl tarafından.
  
*190? - Yahudiler (Emmanuel Karasu) Sultan 2. Abdulhamid'e dediler ki: "Filistini bize sat!" 2. Abdulhamid satmadı. Bir isyan/kargaşa düzenlendi (31 Mart), 2. Abdulhamid indirildi. Sultan'a indirildiğini tebliğ eden heyetin içinde Emmanuel Karasu da bulunuyordu. 

*1917 - Amerika 1. Dünya Savaşına, Kurukafa-Kemik Tarikatının oyunlarıyla sokuldu, Lusitania batırtılarak (Churchill Juno'yu geri çağırdı).
  
*1917 - Bulşevik/Rus ihtilali oldu. Yapanlar, Lenin hariç, aşağı yukarı hep Yahudi. (Churchill de öyle diyor.) Lenin'in parası Rothschild'den gitti. İlluminati Komünizm'i parasal olarak da destekledi.

Troçki'nin Kızıl ordusu 20 milyon Rus’u öldürdü, ve bu şekilde Rusların 16?? yılında Yahudilere yaptığı katliamın intikamı alındı. 
Komünizmin 1917'den 1989'a kadar öldürdüğü insan sayısı 120 milyon olarak tahmin ediliyor. 

Bu sayfada İlluminati dendiği zaman şu grup anlaşılacak: Prof. Texe Maars'ın 10 Ailesi,
Rothschild'ler,
Rockefeller'ler,
Kurukafa-Kemik Tarikatı,
The Group Tarikatı,
CFR,
Bohemian Groove,
Bilderberg,
Three Lateral Group,
Masonlar,
Siyonistler
gibi gruplar anlaşılacak. Bu grupların hepsi Rothschild/Rockefeller kontrolündedir.  Ki, CIA, Mossad, Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, IMF ve saire bu sayılan grupların kontrolündedir.
*1932/1933 - Ukrayna'da Stalin suni kıtlık oluşturdu. 7 milyon Ukrayna'lı öldü.
*? - Hitler'in babasının babası Yahudi.
  
*? - Kurukafa-Kemik Tarikatı, Rotschild'ler, Rockefeller vs. Hitler'i destekledi, ta ki Hitler Polonya'ya girene kadar.
  
*1939 - Almanya Polonya'ya girdi. İngiltere ve Fransa Almanya'ya savaş ilan etti. 15 gün sonra Rusya'da Polonya'ya girdi. Ama kimse buna karşı çıkmadı. 

*1939-? - Ruslar Katyn Ormanlarında, Polonyalı elit tabakaya katliam yaptı, toplam kayıp 10.000 kişi.
*194? - Amerika 2. Dünya Savaşına, Kurukafa-Kemik Tarikatının oyunlarıyla sokuldu, Japonlar provoke edilip, Pearl  Harbour'a saldırtılarak.


*1945 - İngiltere ve Amerika, Almanya'nın Dresten şehrini bombaladılar. 25.000/40.000 sivil öldü. Bunların bazıları savaştan kaçan Alman mültecilerdi. Dresden savaş sanayisi olmayan bir kültür şehriydi.
  
*1945 - Amerika Japon şehirlerini bombaladı. 200.000 sivil öldü. Bombalayan general şöyle dedi: "Eğer savaşı kaybetsek, savaş suçluları mahkemesine çıkacağımı düşünüyordum"
  
*1945 - Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldı. Halbuki Japonlar barışı kabul etme durumundaydılar.
(Bu ve yukarıdaki savaş suçlarında Kurukafa-Kemik tarikatının rolü) 

*1945 - Almanların 6 milyon Yahudi’yi öldürdüğü yalan, o kadar değil.
  
*1945 - Eisenhoower'in ölüm kampları, 1.000.000 alman öldü.
  
1945 - Rusya'nın Almanya'da yaptığı insanlık dışı işler.
  
*? — İsrail, Filistin toprakları üzerinde, kuruldu. 

*? - Rockefeller Amerika başkanına mektup gönderdi: "Oltaya takılmış balığın yeme ihtiyanı yoktur. Yani, mesela Türkiye’ye askeri yardım yap, ama para verme, kalkındırma."


*? - Kennedy "Federal Reserve Bank" ın (Rothschild'lerin?) işine burnunu soktu, Türkiye’yi kalkındırmak istedi komünizme karşı, Japonya’yı kalkındırma fikri gibi. CIA’nin başıyla tartıştı, "Sen misin Başkan, ben miyim?" dedi. Kennedy'yi öldürdüler.


*? — Fransa Vietnam'da başarılı olamayınca, 10 aile Vietnam işini Amerika’ya verdiler. 3.6 milyon Vietmanlı öldürüldü, Fransa ve Amerika tarafından.
  
*? — Amerika Vietnam'da kendi gemisini batırdı, Vietnamlıların üzerine attı.
  
*? - Northwood Planı (Operatin Northwood) Başkan tarafından resmen reddedildi. Bu plan diyordu ki: "Kendi gemilerimizi batıracağız, kendi binalarınızı bombalayacağız, ta ki kamu oyu oluşturalım." 
*? - Amerika/ingillere Saddam'ı iş başına getirdi (?)
*? - Gladio. Örnek olarak, Aldo Moro'nun kaçırılarak öldürülmesi
*? — Amerika Saddam'ı (Irak) Humeyni'nin (İran) üzerine saldırttı. 10 yıl savaş oldu. 1 milyon Müslüman öldü. İran da, Irak da zayıfladı, güçleri boşa gitti.
  
*? — Sabra-Şatila katliamı 

*1984-? - Rumsfeld Saddam ile tokalaşıp, resim çektirdi. Amerika Saddama kimyasal silah verdi, Saddam da Halepçe'de kimyasal silahlarla katliam yaptı.

 *1989 - Komünizm çöktü, 120 milyon kişinin kanıyla beraber. Amerika'nın karşısında düşman kalmadı. Amerika’dan birileri dedi ki: "Yeni düşmanımız İslam’dır"


Büyük Ortadoğu Planı nedir? Büyük İsrail, Fırat ve doğu Anadolu’yu da içine alıyor. Bunun için Irak, Suriye, İran ve Türkiye'nin bölünmesi lazım! Irak zaten halloldu, şimdi sıra kimde?
  
*? — Amerika ve İngiltere dediler ki: "Eğer Irak Kuveyt'e girerse, biz karışmayız. Bu Irak'ın iç işidir." Saddam da hemen Kuveyt'e girdi. Bunun üzerine Amerika ve İngiltere yüz binlerce askerini Kuveyt’e getirdiler, Saddam’a karşı savunuyoruz diye. Halen de Kuveyt'ten çıkmış değiller. Bütün masraflarını da Kuveyt ve Suudi Arabistan’a yüklediler, yakıt ve attıkları füzeler ve her şey dâhil. Bu şekilde Irak ordusunu büyük ölçüde zayıflattılar. 

*? — Amerika Irak'a ambargo koydurdu, yıllarca, Irak'ı zayıflatıp, kendini savunamaz hale getirmek için. Bu yüzden 1 milyon benek öldü. (Irak'ın nüfusu 17 milyon galiba, 1 milyon bebeğin ne kadar büyük bir rakam olduğunu düşünün.) 

*? — Taliban Afganistan üzerindeki Amerika’nın petrol ve saire ile ilgili isteklerini reddetti.
  
11 Eylül 2001 - İkiz Kuleler yıkıldı. Müslümanların üzerine atıldı.


*11 Eylül 2001: Amerikada, İkiz Kuleler'e birer uçak çarptı. İkiz kuleler ve yanındaki 7 nolu 50 katlı bina yıkıldı.

İtalyan eski başkanı, Francesco Cossiga diyor ki (30 Ekim 2007), kaba bir tercümeyle:
"Dünyanın Her gizli servisi iyi bilir ki, 11 Eylül işi CIA ve Mossad'ın işidir, Siyonist dünyasının yardımıyla yapmışlardır. Maksatları Arapları dünyanın gözünde küçük düşürmek ve Irak ve Afganistan’ın işgalini mümkün kılmaktır"
Cossiga, İtalya’nı en eski ve yaygın okunan gazetelerinden "Corriere della Sera" gazetesine verdiği beyanatta demiş bu sözü.

Bütün dünyada, Müslümanlara karşı bir çeşit soğukluk ve nefret oluştu.

Amerika, ikiz Kulelerin yıkılmasıyla oluşan ortamı değerlendirerek, Irak ve Afganistan'ı işgal etti.

11 Eylül'ün Müslümanların üzerine iftira olarak atılmasından sonra, Müslümanlar dünyanın her ülkesinde zor duruma düştü, itham altında bırakıldılar.

*? — Amerika ve yandaşları Irak'ı işgal etti. Petrole kondu. Irak'ta Sünni-Şii, Arap-Kürt ayrımını kaşıdı, alevlendirdi, Irak'ı bölmek maksadıyla. Irak'ta işgalden sonra yüzbinlerce kişi (?) öldü. Amerika Irak'ta kimyasal silah yapılıyor diye işgal etti, yok diye raporlar olmasına rağmen. Ve işgalden sonra hiç bir delil bulunamadı. 

*? – Amerika’nın Irak'a uygulattığı evvelki ambargo dolayısı ile olan bebek ölümlerini bir Yahudi olan Madeleine Albright'e sorduklarında (2003'de Irak Amerika tarafından işgal edildikten sonra), Albright dedi ki gazetecilere: "Kötü mü oldu, bakın şimdi Irak'tayız." Yani, "1 milyon bebeği öldürdük te, kötü mü oldu, bakın şimdi Irak'ı işgal ettik" demek!
* ? — Amerika ve Yandaşları Afganistan’ı işgal ettiler. Amerika'nın petrol vs. ilgili isteklerini reddeden Taliban devrildi, Amerikan kuklası bir yönetim iş başına getirildi.
  
*? — Ebu Garaib hapishanesinde iğrenç işkenceler yapıldı. 

*? — Guantanamo ve sair kamplarda Müslümanlar hiç yere toplanıp, yıllarca işkence yapıldı. 

*? — Amerika orta Asya devletlerine asker yerleştirdi."SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: