12 Ekim 2009 Pazartesi

TARİHTEN GELEN İBRETLİK YAZILAR

“Bu yazıda Araplar arasındaki aykırılıklardan söz edeceğim. Bunları okuduktan sonra İsrail ve petrol konularında birleşmelerin gerçekten mucize sayılacağı anlaşılacaktır” diye başlıyor yazar Dr.İlhami MASAR ve (1975-İstanbul) 4 KITA 50 ÜLKE adlı küçücük kitabının 78,79,80.sayfalarında anlatıyor.

Bunları neden yazma ihtiyacı duydum. Gerçekten Arap ve Müslüman bildiğimiz bu adı geçen ülkelerin çektikleri eziyetler her geçen gün katlanarak çoğalıyor. Böyle bir nüfusun birleşmeyip bu eziyetleri çekmesini anlamak için arşivlere dönüp bakmakta fayda var.İşte ne 1.Körfez savaşı;ne de 2. Körfez savaşı olmadan yazılmış bu cümleler; aslında her şeyi anlatıyor.Hiç bir ortak müşterekte buluşamayan bu halklarının tamamının düştükleri içler acısı durum, belki de günümüzde Türkiye’de iktidar eliyle ekilen ayrılık tohumlarının ne derece vahim sonuçlar doğuracağı konusunda bir ışık tutar umuduyla internet ortamına taşıdım.Ayrıca Yemen’in bölünmesi haberleri ajanslar düşmeye başladı.Acılar coğrafyamızda dinmeyecek,görünen o ki artarak devam edecek. Arap özentisi kişilerin,dini kullanarak bizi sürüklediği durum budur işte.

İbret olsun.

Saygılar.

Levent kalem

12.09.2009SUDAN:

Kuzeyde, aydınları Arapça konuşan Nubyalılar oturur. Güneyde; bilhassa Bahri Gazal bölgesinde çoğunluğu gayri Müslüm olan zenciler teşkil eder. Bu zencilere son zamanlarda muhtariyet verildiği için ayaklanmalar durmuştur. Sudan kendini bir arap memleketi olarak hisseder. Fakat tarih boyunca Mısır’a hakim olanlar, Sudan’a da el atmışlardır. Bu nedenle Sudan Mısır’a karşı daima çekingen idi.

MISIR:

Mısır, uzun zaman Yunanlıların, Romalıların, doğudan gelen Arapların, Çerkezlerin ve Türklerin idaresi altında kalmıştır. Mısır’da mevcut yarım milyona yakın Levanten, Rum,Ermeni ve Musevi ülkenin ekonomisine hakim idiler.Fellaklar çiftlik sahibinin topraklarında çalışır ve devleti değil,yalnız efendilerini tanır.Ülkede 4 milyon Hıristiyan Kıpti ile 2 milyon Nübyalı vardır.Bunlar Arapça konuşurlar,fakat Arapları sevmezler.

LİBYA:

Petrol bulununcaya kadar Libya çok fakirdi. Ülkede yalnız İtalyanlar iyi durumda idiler. Kaddafi başa geçtikten sonra bu ülkede Arap milliyetçiliği gelişti.

MAGREP:

Tunus, Cezayir ve Faslılara bilindiği gibi Magribiler diyoruz. Bunlar daha çok Berberidirler. Ve kendilerini Araplardan ayrı bir ırk farzederlerdi.2. Dünya savaşına kadar onlar için her şey Fransa idi.

LÜBNAN:

Bu ülke nüfusunun yarısı Hıristiyandır.Arapça konuşurlar ama kendilerini tatlı su frengi sayarlar.

Ürdün:

Bir krallık olduğu için yakın komşuları ile pek geçinemezdi.Yüksek memurların çoğu çerkezdir.

YEMEN:

Bu ülkeye iki imam hakimdi: İmam Yahya ve İmam İdris. Bu ikisinin çekişmesinden milliyetçilik düşünülmezdi.Bu ülkede hala birlik kurulmuş değildir.Güney Yemen Cumhuriyeti solcudur ve Kuzey Yemen ile gizli savaş halindedir.

ARABİSTAN:

Gerek Suudi Krallığı, gerekse Bafra körfezi şeyhlikleri cumhuriyetçilerden çekinirler ve petrol zenginliklerini de diğerleriyle paylaşmak istemezler.


IRAK:

Irak’ın derdi büyüktür.Kuzeyde 2 milyon Kürt yaşar.Musul civarlarından güneye doğru uzanan ve merkezi Kerkük olan bir şerit üzerinde de yarım milyon Türk yaşar.Bu bölgede Şiilerin sayısı da çoktur.Bu yüzden bir iç birli kuramamış durumdadır.

SURİYE:

Bu ülke bir ihtilaller memleketidir. Kuzeyde Kürtler,Türkler,güneyde ise Dürzüler yaşar.Mühim bir Ermeni azınlığı da vardır.Aleviler nüfusun ancak %10 unu teşkil eder,fakat bunlardan olana başkan Hafız ,bir diktatorya kurmuş bulunmaktadır.

Şimdi son haber:
EL HUSİ: YEMEN'İN BÖLÜNMESİ ARTIK ÇOK YAKIN BİR İHTİMAL!
Yemen'de hükümetle savaş halinde bulunan Husilerin lideri, ülkede bölünme ihtimalinin çok yakın olduğunu söyledi.

Pazartesi, 12 Ekim 2009 Dünya Bülteni

Yemen'in kuzeyinde, hükümetle savaş halinde bulunan Husilerin lideri Abdülmelik Husi, ülkenin bölünme ihtimalinin çok yakın olduğunu söyledi. Yemen yönetimine karşı ülkenin kuzeyinde yaklaşık iki aydan beri savaş halinde olan Husileri lideri Abdulmelik Husi, güvenlik sebeplerinden dolayı medya organları ile görüşmüyor, telefon ile de genelde bilgi vermeyi reddediyor. El Arabia televizyonu internet sitesinde El Husi ile yapılan röportaj yayınlandı. Yemen'in bölüneceği uyarısında bulunan Abdulmelik El Husi 'Eğer hükümet bu tutumunu sürdürüse sonuç bölünme olacaktır' şeklinde konuştu. El Husi İran'ın kendilerine yardım ettiği ve Irak'ta büroları olduğu şeklindeki haberlerin de doğru olmadığını ifade etti. Uluslararası arena ve Arap ülkelerinin tutumu konusundaki soruya ise El Husi, Yemen'deki durumun iyi analiz edilmesinin gerektiğini dile getirerek, özellikle de Arap Birliği Örgütü Genel Sekreteri Amr Musa'nın diyalog için daha fazla çaba sarfetmesinin icab ettiğini söyledi. Husi, 'Biz diyalog çağrılarına olumlu yaklaşıyoruz ancak, Amerika ve Batı ülkelerinin tutumu Yemen yönetiminin çatışmaları sürdürmesine neden olur' ifadesini kullandı.

İran'dan yardım aldıkları konusundaki iddiaları reddeden El Husi; 'Defalarca bu tür iddiaların doğru olmadığını söyledik yine söylüyoruz. Biz tamamen bağımsız hareket ediyoruz. İran yönetimi Arap ülkeleri rejimleriyle özellikle de Yemen ile iyi ilişkiler içerisinde' şeklinde konuştu. Abdulmelik El Husi kendilerinin Şia'nın Zeydiyye taifesinden olduğunu da belirterek, Yemen'de etnik ayrıma tabi tutulduklarını ifade etti.

"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR,

SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: