12 Ekim 2009 Pazartesi

ERDOĞANIN ETNİK KİMLİĞİ:ATALARI PONTUS-RUM ASILLI MI!
Yazar Cezmi YURTSEVER
Pazar, 11 Ekim 2009
kkler-tayyip_erdoan.jpg
-Tayyip Erdoğanın kökenleri üzerinde araştırma yapanların ön yargılı suçlaması "Rum-Pontus asılı olduğudur".
-Rezi'de 1600-1800 yıları arasında yörede yaşayan Hristiyan-Pontuslu-Rumların kitle halinde harmanlanarak islama döndüğünü göstermektedir.
-Osmanlı Arşiv belgeleri ise şaşırtıcı bilgilerle doludur.
Osmanlı Arşiv araştırmacısı ve uzman Muhammed Safi’nin Osmanlı Arşivinde bulduğu 1850 tarihli Rize Tahrir-i Öşür defteri bu konuda ayrıntılı bilgiler vermektedir. Osmanlı yönetimine bağlı memurlar acil askeri ihtiyaçlardan dolayı Rize köylerini dolaşarak mahalle ve köylerde hanelere uğrayarak isimleri deftere yazdılar. Aynı defter içinde “Karye-i Pulihoz Kaluharaf” başlığı altında yazılanlar günümüzde Güneysu ilçesi Dumankaya köyünde yaşayanlardır. Dumankaya köyü de Başbakan Erdoğan’ın atalar köyüdür. Ve aynı defterin sayfaları arasında aynı köyde yaşayanların isim kök künyeleri aşağıdaki şekilde yazılmıştır:

Aynı köyden ehli ziraat:


Karaalioğlu Osman Bakatoğlu Memiş … Delibalta’nın oğlu Memiş … Delibaltaoğlu Ali Dayı
Osmanlı Arşiv araştırmacısı ve uzman Muhammed Safi’nin Osmanlı Arşivinde bulduğu 1850 tarihli Rize Tahrir-i Öşür defteri bu konuda ayrıntılı bilgiler vermektedir. Osmanlı yönetimine bağlı memurlar acil askeri ihtiyaçlardan dolayı Rize köylerini dolaşarak mahalle ve köylerde hanelere uğrayarak isimleri deftere yazdılar. Aynı defter içinde “Karye-i Pulihoz Kaluharaf” başlığı altında yazılanlar günümüzde Güneysu ilçesi Dumankaya köyünde yaşayanlardır. Dumankaya köyü de Başbakan Erdoğan’ın atalar köyüdür. Ve aynı defterin sayfaları arasında aynı köyde yaşayanların isim kök künyeleri aşağıdaki şekilde yazılmıştır:

Aynı köyden ehli ziraat:


Karaalioğlu Osman Bakatoğlu Memiş


kkler-etnik_dalm_listesidir.jpgPulihoz köyünü dolaşan vergi memurları toplamda 2440 kuruş topladılar. Köyde yaşayanlar içinde Bakatoğlu Memiş 86 kuruş vergi ödemesi yaptı. Bakatoğlu’nun verdiği vergi miktarı kendisine en yakın olan Mandıka oğlu Hüseyin’den 8 kuruş daha fazladır. Köylüler genelde 20 ila 30 kuruş arasında vergi vermişlerdir. Vergi defterinden çıkan sonuca göre Pulihoz köyünde en fazla vergiyi Bakatoğlu Memiş vermiştir. Bagatoğlu Köyün en zenginidir. Ağadır. Köylülerin dilinde de “Memiş amuca”dır.
kkler-islama_dnm_bir_rumun_camide_ibadeti.jpg
Pulihoz köyünde yaşayanların isimleri Türkçedir. Gürcü Ahmetoğulları en kalabalık sülaledir. Ve hepsi de inanç olarak İslamdır. Yalnız köyde yaşayan Vadrioğulları olarak adı geçen aile “İslama dönen” bir ailedir. Adı geçen kişinin adının Abdullah olması önemlidir. Pulihoz köyünde yüzyılların hatırası “Veledi Abdullah, nev Müslim ve acar Müslüman” olarak İslama dönüş hareketinin son temsilcisidir. Osmanlı yönetiminde geçen yüzyıllar içinde çok sayıda aile islama geçerek yeni bir inanç ve kültür kimliği kimliği almıştır. ...
kkler_kitap_kapak.jpg
NOT: KÖKLER KİTABINDAN ALINMIŞTIR...

Hiç yorum yok: