3 Ekim 2009 Cumartesi


AKP IMF PROGRAMINI UYGULAMAYA BAŞLADI

AKP hükümeti IMF ile aylardır süren görüşmeler yapıyor. Henüz IMF ile imzalanmış bir anlaşma yok. Ancak hükümetin yürürlüğe koyduğu politikalar IMF programının uygulanmaya başlandığını gösteriyor. "Ümüğümüzü sıktırmayacağız",
"IMF 'ye ihticımız yok",
"önümüzdeki aylarda imzalanacak",
"görüşmeler devam ediyor","imzalanmayacak",
"imzalanırsa 36 aylık olacak"
Tartışmaları yapılırken, AKP IMF politikalarını uygulamaya başladı bile. IMF'nin tasarruf talepleri doğrultusunda düzenleme yapılan alanların başında sağlık sektörü geliyor. Yeni tedavi tebliği ile memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı sigortalılar ve yeşil kartlıların hastanelerdeki tedavi ücretine katılım payı artırıldı. AKP IMF PROGRAMINI UYGULAMAYA BAŞLADI <!--[if !supportLineBreakNewLine]--> <!--[endif]-->

-Sağlıkta katkı payı 8 lira'ya çıkarıldı -Özel hastanelerde katkı payı 15 lira oldu Yeni düzenleme ile, daha önce ücret alınmayan sağlık ocakları ve aile hekimliği muayenelerinden 2 lira katkı payı alınacak. İkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarındaki katkı payı ise 2 liradan 8 liraya çıkarıldı. Özel hastanalerdeki iki liralık katkı payı da 15 liraya yükseltildi. Bir diğer düzenleme de eşdeğer ilaçta yapıldı. Şimdiye kadar en ucuz ilacın yüzde 22 fazlasına kadarının ödenmesine olanak sağlanıyordu. Yeni düzenlemeyle bu oran yüzde 15'e çekildi. Böylece aradaki yüzde 7'lik farkı vatandaş cebinden ödeyecek. AKP IMF PROGRAMINI UYGULAMAYA BAŞLADI -İlaçta devletin ödediği pay %15 düşürüldü Eczaneler, doktorlar ve avukatlara yönelik başlatılan vergi denetimi de yine IMF programının parçası. Bu üç meslek grubuna dahil olanlar hali hazırda vergi gelirlerinin yüzde 70'ni karşılayan kesime dahiller. Ancak başlatılan bu vergi denetimi ile kendi emekleri ile çalışan bu kesimlerden ekonomideki açığın kapanması için daha fazla katkı alınması amaçlanıyor. ESS Hükümetin toplu görüşmelerde memurlara yıllık sadece yüzde 8 zam önermesi de IMF programının maddelerinden birisi. Zira IMF programının temelini harcamaların kısılması oluşturuyor. Bunun önemli ayağı da ücret artışlarının düşük tutulması. AKP IMF PROGRAMINI UYGULAMAYA BAŞLADI -Memurlara yıllık %8 zam teklif edildi Ardı ardına yapılan akaryakıt zamları ve elektriğe bir yılda yapılan yüzde 50 zam da mali disiplin çerçevesinde gelirleri artırmak için başvurulan yolların başında geliyor. IMF'nin bütçe açığının kapatılmasını istediği, bu doğrultunda hükümetin 37 maddelik bir zam planı yaptığı da geçen aylar da ortaya çıkmıştı. AKP IMF PROGRAMINI UYGULAMAYA BAŞLADI -Elektriğe bir yılda %50 zam yapıldı AKP bu 37 maddelik paket içinde yer alan "akaryakıttaki ÖTV'nin artırılması, pasaport ve ehliyet başta olmak üzere değerli kağıt bedellerinin yüzde 50 artırılması, cep telefonların alınan ÖTV'nin asgari 40 TL olarak uygulanması, aile hekimliği uygulamasının 33 ille sınırlanmasını içeren düzenlemeleri de hayata geçirmiş bulunuyor.


"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: