3 Eylül 2009 Perşembe

Konuşmanın içerisinden sadece dini siyasete karıştırıldığı kısımları çıkardığınızda bakın karşınıza ne çıkıyor.
Bilin bakalım bu sözler kimin?
“Bugün nüfusumuzun 3'ta 2'si fakirlik sınırının altında. İşsizlik bütün milleti kasıp kavuruyor. Hayvancılık, ekonomi maf olmuş. Kimse borcunu ödeyemiyor. Herkes kredi kartlarından, birinden öbürüne aktararak mücadele veriyor. Türkiye'de böyle acı çekildiği gibi tüm dünyada böyle acı çekiliyor. Dünyanın en zengin ülkeleri tamamen sömürülmüş ve bu düzen içerisinde, faizci kapitalist düzen içerisinde aç bırakılmış, ezilmiştir"
"Bu böyle gitmez! Bu düzenin mutlaka değişmesi lazım. Siyonizm, dünyayı kendisine köle yapmak için para kuvvetini eline almak bakımından bu düzeni destekledi, yaydı ve bütün dünyanın düzeni haline getirdi. Şimdi bugün dünyada kim nerede ne satın alsa, almış olduğu malın bedelinin 3'te 1'ini faiz olarak ödüyor. Bu, bankalar arasında dolaşıp bir zümreye, gruba gidiyor. Bir Siyonist gruba gidiyor. Dünyayı bunlar yönetiyorlar. Ödediğimiz malların 3'te 1'i haksız vergilerdir. Bu vergilerin yarısı yine götürülüp Siyonizm'e veriliyor. Böylece, dünyada 75 trilyon dolarlık alışveriş yapılıyor ve bunun 37 buçuk trilyonu Siyonizm'e ödenmiş olunuyor. Bu düzen insanları bu şekilde sömürüyor, aç bırakıyor, öldürüyor. Bu böyle gitmez! Bu mutlaka değişecektir. Çünkü buna tahammül mümkün değildir. Bu nasıl dünya yahu? 6 milyar insan bunların oyuncağı. Oynadıkları bütün oyunlar aldatmacadan ibarettir"
"Komünizm ve Kapitalizm birbirinin ikiz kardeşidir. Bunlar, ezen - ezilen düzenlidir. Komünizm'de devlet ezer, Kapitalizm'de ise bir zümre eziyor. Bütün insanları sömürüyor. Arada bir fark yok. Sömürü düzenidir. Şimdi Kapitalizm bir iflas noktasındadır. Bu ekonomik krizler falan hep bu iflasların alametidir. Kapitalizm de aynen iflas etmeye mecburdur. Söyledikleri gibi, her şey kontrol altında. Kapitalizm'in içerisinde 5 tane mikrop var. Bu Siyonist grup, bu mikroplara hükmediyor. Bu mikroplardan bir tanesi haksız vergiler. Anayasamızda devlet adil olacak diyor. Ama bunun şartlarından hiçbir tanesi yazılmamış. Ve böylece fakir fukaradan vergi alınıyor. Zengin vergi vermiyor. İnsanlar eziliyor ve zulüm meydana geliyor. Vergiler yanlış yerde alınıyor. Bütün sistem vergi mikrobu vasıtasıyla ekonomiyi çökertiyor. İnsanlar refah bulamıyor. Köleleştiriliyor ve sömürülüyor. Birinci mikrop budur"
"İkinci mikrop faizdir. Her şeyin içerisinde faiz olmuş. Her şey faiz yüzünden pahalılaşmış. Biz Siyonizm'in köleleriyiz. Ekmek alırken bile, 3'te 1'i dönüyor, dolaşıyor İsrail'e uçak, tank oluyor. Gel yarın bizi al diye. Denize atsak parayı daha iyi. Bizi kendine vilayet yap diye parayı götürüp onlara parayı veriyoruz. Faiz mikrobu 40 çeşit belanın sebebidir. Ekonomiyi engeller, köleleştirir, sömürür ve insanlıkta hürriyet diye, saadet bir şey bırakmaz. Üçüncü bir mikrop, darphane mikrobu. Bir yandan boyna açıktan para basıyor. Karşılığı yok. İntizamı yok, bir sistemi yok. İstediği gibi insanları eziyor. Paranın değerini devlet tayin ediyor. Padişah olsan kul hakkına dokunamazsın. Ama bütün bu hakların hepsi bunlar vasıtasıyla çiğneniyor ve kredi dağıtımı da kendi ahbabı yararlanarak dağıtılıyor. Toplanan krediler İstanbul'a ve bazı bölgelere gidiyor. Kapitalist nizamın 5 tane mikrobu var demek ki. Bu mikroplar; Faiz, haksız vergiler, darphane, kambiyo yani açıktan para basılması, paranın değerini devletin tespit etmesi ve kredi dağıtımındaki haksızlıklar. Bu 5 mikrop bizi fakirleştiriyor, eziyor, köleleştiriyor, yok ediyor. Bu 5 mikrobun ortadan kaldırılması lazım. "
"Komünizm çöktü. Bu kapitalizmin haklı olduğunu göstermez. İkiz kardeşten birisi öldü. Öbürü de ölmeye mahkumdur. Biri öldü diye öbürü de yaşayacak değildir. O haksızdı diye öbürünün haklı olduğunu göstermez. İnsanların yaşama hakkı 20 seneye düşüyor. Bu mutlaka bir yerde patlak verecek. Bu gittiğiniz yol, sizi Avrupa Birliği'nin kapısına bağlamak istiyor. Bizim gibi şerefli bir tarihe sahip olan bir millet Avrupa kapısında ne arıyor? Biz dünyanın öncüsü olmak mecburiyetindeyiz. Niçin köleliği tercih ediyorsunuz? Bizim medeniyetimiz Avrupa medeniyetinden çok daha üstündür. Bizim Avrupa'dan alacağımız bir şey yoktur. Avrupa'nın nesi varsa zaten onların hepsini onlara biz verdik. İlimlerin sahibi bizim ecdadımızdır"
"Temizliğin sahibi Müslümanlardır. Avrupa temizlik nedir hala bilmez. Vaftizden sonra yıkanmayı günah sayıyorlar. Böyle bir inançtan, böyle bir medeniyetten hayır gelir mi? Dünyada bundan büyük akılsızlık olur mu? Bu ne Avrupa'yı tanımak, nede bizi tanımamak demektir. Sizin ne yaptığınızı bildiğiniz yok. Almıyorlar beni içeriye, ben Avrupa Birliği kapısına gidip zincirle bağlanacağım. Sen kimsin, haberin var mı yahu? Sen tarihin en büyük milletisin. 3 kıtanın hakimisin. Yeryüzünde 11 asır hakkı, adaleti korumuş bir ecdadın evladısın. Ne olur yahu bir sefer de benim ne dediğimi Yahudilerden evvel bir kerede siz anlayın. Siz anlayıncaya kadar Yahudi anlıyor, her türlü tedbirini alıyor, sen anladığın zaman iş işten geçiyor. Onun için yanılgıları düzeltmek mecburiyetindeyiz"
Bulduğunuza eminimJ
Ama zorlandınız değil mi?
Çünkü ulusal hiçbir özelliği kalmamış medya bu söylediklerini ön plana çıkarmadı.
"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: