28 Haziran 2009 Pazar

Gerçek Aydınlarımızı Tanıyalım :PROF. DR. TÜRKKAYA ATAÖV’ÜN ÖZGEÇMİŞİ

PROF. DR. TÜRKKAYA ATAÖV’ÜN ÖZGEÇMİŞİ

1932 Gelibolu doğumlu. Evli gazeteci (Candan S. Ataöv). Uluslar arası İlişkiler ve İktisat dallarında Syracuse ve New York Üniversitelerinden) iki Yüksek Lisans, Syracuse (New York) Üniversitesinden (Uluslar arası İlişkiler

ağırlıklı) Siyasal Bilgiler doktorası (1959). En iyi bildiği yabancı dil İngilizce. Mesleği üniversitede öğretim, akademik araştırma, yazarlık ve gazetecilik. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde kırk yılı aşkın süre Uluslar arası İlişkiler öğretim üyeliği yaptı. Bazı başka üniversitelerde de: örneğin,Johns Hopkins School of Advanced International Relations (Yaz 1957). Harvard Üniversitesi (Yaz 1958), Jawaharlal Nehru Üniversitesi (Şubat 1980), Sovyet Bilimler Akademisi (1970-1972)… Verdiği derslerden bazıları: Uluslar arası İlişkilere Giriş, Uluslar arası Politika, Uluslar arası Örgütler, Uygarlıklar Tarihi,Orta Doğu, Afrika, İslâm ve Dış Politika, Dünya Azınlıkları, Ulusların ve Devletlerin Oluşumu, Rus ve Sovyet Dış Politikaları, Amerikan Dış Politikası,

Doğu Avrupa’da Değişim, Birleşmiş Milletler, Tarihte Ermeni-Türk İlişkileri…

Belli başlı dış görevleri arasında Birleşmiş Milletler’e bağlı beş uluslar arası örgüt ya da grubun merkez yöneticiliği var. Kısaca: ırk ayrımına karşı (Cenevre), Filistin hakları (Viyana), terörizme karşı (Washington, D.C.), nükleer savaşa karşı (Moskova), savaş tutsakları değişimi (Viyana). 1976’da seçildiği “Her Türlü Irk Ayrımına Karşı Uluslar arası Örgüt”ün merkez yönetici olarak, daha çok Güney Afrika’da apartheid rejimine ve Filistin topraklarında Siyonist ırkçılığa karşı yayınlar ve eylem yollarıyla savaşım vermiştir. Filistin hakları

konusunda dünyada en fazla yayın yapmış olan kişidir ya da en az birçok dilde ve en yaygın yayınları olan birkaç kişi arasındadır. Washington’daki akademik nitelikli terörizm araştırma merkezine danışman olarak seçilmesi kendinin Ermeni terörüne karşı sürekli ve etkin eylem ve yayın sürdürmüş olmasındandır.

Moskova’da uluslar arası bir toplantıda kurulan yedi kişilik “Nükleer Savaşa Karşı Uluslar arası Bilimciler Komitesi”nin öteki üyeleri arasında fizik, kimya ve biyoloji dallarında Nobel ödülü verilmiş olan dört ‘müspet ilimler’ uzmanı vardır. Bu kurul o zamanki Sovyet Devlet Başkanı M.S. Gorbaçov’u yerinde ziyaret ederek ondan Kazakistan’da Semipalatinsk’de yapıla gelen yer altı nükleer denemelerinin tek yanlı durdurulmasını istemiş ve bu istek Sovyetlerce kabul edilmiştir. Komitenin bu kente yerleştirdiği çok duyarlı aletler

denemelerin durdurulduğunu kanıtlamıştır. Savaş tutsaklarının değişimine ilişkin uluslar arası kurul İran-Irak Savaşında tutsak değiş tokuşunun sağlanmasında yararlı olmuştur. Prof. Ataöv’ün (başkalarıyla) aldığı B.M. Özel Barış Ödülü bu eylemleriyle bağlantılıdır.

Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) eski (1966) merkez Yönetim Kurulu üyesi. Yüz kadar uluslar arası bilimsel toplantıya tebliğe katıldı. “Ermeni Sorunu”yla ilgili olarak iki Paris davasında (1984, 1985), dört Avrupa Parlâmentosu (Strasbourg ve Brüksel) oturumunda (1980’ler). Birleşmiş Milletler İnsan ve Azınlık Hakları Komisyonu (Cenevre) çalışmalarında (1980ler) ve Avrupa Güvenliği ve İnsan Hakları Boyutu toplantılarında (Kopenhag ve Moskova) uzman ve konuşmacı olarak bulundu. BM’e bağlı örgütlerde (meccani olarak yaptığı) yöneticilik görevinin gereği olarak belli başlı dünya kentlerinde (1976’dan bugüne) çok sayıda uluslar arası toplantıda özellikle ırk ayırımının yok edilmesi ve Filistinlilerin haklarının tanınması

konularında hizmet verdi. (başta Dr. Kurt Waldheim olmak üzere) BM Genel Sekreterleri adına çeşitli yerlerde görevler üstlendi. Güney Afrika’ya özgü apartheid rejimi yenilgiye uğratıldıktan sonra, ona verilen akademik ödülde “Afrika’nın oluşumuna otuz yıldır yaptığı olağanüstü katkılardan ötürü” değerlendirmesi yer aldı ve Cumhurbaşkanı Nelson Mandela tarafından Türkiye’den rejim değişikliği törenlerine (eşiyle birlikte) resmen çağrılan tek Türkiyeliler oldular. Başka bir ödülünde “genelde insan haklarına, özel olarak da Filistin haklarına dünya çapında yaptığı hizmetleri nedeniyle”, bir başkasında “Türkiye Cumhuriyeti İlkelerine bağlılığı”, kimi başkalarında “Balkan Azınlıkları” konusundaki uzmanlığı ve “Lâtin Amerikan sorunlarına ilişkin

bilgisi” sözcükleri yer almaktadır. Çoğu yabancı dilde 130 kadar kitap, 40’ın üstünde başkalarıyla ortak

kitap, birkaç yüz akademik inceleme ve birkaç bin gazete yazısı yayınladı. Yurtta ve dışarıda 97 dergi ve gazete yazdı. Yazdıkları toplam 20 yabancı dile çevrildi. Kitap ya da makaleleri (kimi ülkelerde birkaç tane olmak üzere) 3 Amerika, 14 Avrupa ülkesinde ve Avustralya’da basıldı.

Kimi kitapların başlıkları:

Diserimination and Conflicı (Cenevre),

Kashmir and Neighbours (Londra), The İnquisition of the late 1980s: the Turks

of Bulgaria (Washington. D.C.), L’Utilisation des eaux palestiniennes et le droit

international (Quebecc), SSA.Nato i Turtsiya (Moskova), 9/11: Discrimination

in Response (Cenevre), Az Emburgok es az Erindett Harmadik Orszagok

(Budapeşte), Pictura Turca (Bükreş), The Case in South Africa (Londra), The

Independent Personality of the Palestinians (Londra), Turkey and Europe

(başkalarıyla, Londra ve New York), The Turkish Yearbook of International

Relations (ed.,1961, 1981-1995); Indo-Turkish Relations (ed.), Turkish Painting

(Bükreş), Asian Relations (başkalarıyla, Yeni Delhi). Question of Palestine:

Legal Aspects (başkalarıyla. BM. New York), Afrika Ulusal Kurtuluş

Mücadeleleri (SBF), The Middle East Studies (başkalarıyla Seoul), Libya

(başkalarıyla, Maryland), The Reagan Administration’s Foreign Policy

(başkalarıyla Viyana), Sionisme et Racisme (başkalarıyla Paris), Palestinian

Rights (başkalarıyla, Illinois), Economic Sanctions and Development

(başkalarıyla, Viyana), Culture, Society and Polities in Central Asia and India

(başkalarıyla, Yeni Delhi). University and Academic Freedom (başkalarıyla,

Güney Afrika C.), Silâhsızlanma Gereği (Ankara), Turkish Foreign Policy: New

Prospects (başkalarıyla, Londra), NATO and Turkey (SBF), Turkish Foreign

Policy:1939-1945 (SBF), Turkey in the U.N. (başkasıyla, SBF), Democracy and

Terrorism (başkalarıyla Yeni Delhi), Democracy and an Alternative World

Order (başkalarıyla, Viyana), İkinci Dünya Savaşı (Ankara), Democracy and

Terrorism (başkalarıyla, Yeni Delhi), Civilizations: Conflict or Dialogue?

(başkalarıyla, Viyana), Zionism and Racism (başkalarıyla, Tripoli, Londra, New

York), The Lockerbie Case (İng. ,Fr., İsp.), Civilization: Conflict and Dialogue

(başkalarıyla, Viyana), The Use of Palestinian Waters and International Law

(Londra)…

“Ermeni sorunu” üstüne bazı kitapları/kitapçıkları:

“What Happened to the Ottoman Armenians? (New York). The British Blue Boks: Vehicles of War

Propaganda. 1914-1918 (New York). The Armenians in the Late Ottoman

Period. A Brief Glance at the Armenian Question. The Andonian “Documents”

Attributed to Talat Pasha Are Forgeries. A ‘Statement’ Wrongly Attributed to

Mustafa Kemal Atatürk. Hitler and the “Armenian Question”. An Armenian

Author on “Patriotism Perverted”, An Armenian Source: Hovhannes

Katchaznouni. A British Source (1916) on the Armenian Question. A British

Report (1895): “The Armenians Unmasked”, Deaths Caused by Disease in

Relation to the Armenian Question. An Armenian Falsification, Documents on

the Armenian Question: Forged and Authentic, The Reports of Reports of

Russian Officers on Atrocities by Armenians. The Armenian Question: Conflict,

Trauma&Objectivity, Eine Armenische Heuchelei. Un Bref aperçu de la

“Question armenienne”. What Really Happened in Geneva: the Truth About the

‘Whilaker Report’. The Ottoman Archives and the Armenian Question, Another

Falsification: ”Statement” Wrongly Attributed to Mustafa Kemal Atatürk.

Osmanlının Son Döneminde Ermeniler. Breve Ojeada a la “Question Armenia”,

Hitler und die “”Armenische Frage”. Masdur Britani: 1916. El-Ereşid el

Osmaniye ve Meselet el Ermen, Takrir Britani:1895 Mellade the Filen fi Cenev:

Hakikat Takrir Whitaker”. Mavi Kitaba Yanıt. Ermeni Belge Düzmeciliği…

Kitapları başta olmak üzere, çalışmalarının yayınlandığı kentlerden

bazıları Cenevre, Londra, Washington, New York, Quebec, Moskova, Paris,

Viyana, Belgrat, Bükreş, Budapeşte, Sofya, Yeni Delhi, Tripoli, Maryland,

Villanova, Havana, Sofya, Üsküp, Madrid, Atina, Amsterdam, Bağdat, Amman,

Şam, İslâmabad, Karaçi, Doha, Kahire, Seoul, Kinşasa…

17 madalya/akademik ödül aldı. Bazıları: İtalyan Cumhurbaşkanlığı

Şövalyeliği. (eski) Federal Yugoslavya Cumhurbaşkanlığı Altın Çelenk

Madalyası; Rus Bilimler Akademisi Potçotnaya Gramota Akademik Ödülü,

Güney Afrika Cumh. Bophuthatswana Üniv. Akademik Ödülü, Filistin Şeref

Madalyası, (verilen dördüncü yabancı olarak) Küba Felix ElMusa Madalyası,

(başkalarıyla) Birleşmiş Milletler “Özel Barış Ödülü” (P.de Cuellar), Macar

Kültür Madalyası, Makedonya Tarihsel Araştırma Ödülü, Afgan Madalyası,

Hindistan Şildi, TBMM Şildi, 1989 Türk Tanıtma Vakfı Yıllık Ödülü, Avrupa-

ADD 2001 Yılı Bilim Ödülü…

&&&&&&&&&&&

Hakkında bir yazı:

Benden de hain ermenilerin yaptıklarına ilişkin belgeler. Türklerin 1915'te öldürdükleri Ermenilerin kurukafaları diye sunulan resmin, gerçekte ünlü bir Rusun yağlıboya tablosu olduğunu Prof. Türkkaya Ataöv ilk olarak 1985'te altı dilde basılan kitaplarla kanıtlamıştı. Ermeniler yağlıboya tablonun köşesine Talat Paşa'nın fotoğrafını yerleştirip kitaplarda kullanarak 1915 olaylarıyla bir bağlantı kurma peşindedirler. 1914 Yazında Paris'de Çıkarılan Hınçak Gazetesi'nin Ön Sayfası. Burada Osmanlı İmparatorluğu'na Karşı Ermeniler'in Ayaklanması Gerektiği Anlatılmaktadır. Boghos Nubar'ın Fransız Dışişleri Bakanına Yazdığı Mektubun Repredüksiyonu. 3 Aralık 1918 Mektupta 1 Kasım 1914 ten 30 Kasım 1918'e Kadar Ermeni Çetelerinin Osmanlı'ya Karşı Nasıl Mücadele Ettikleri Anlatılmaktadır. ASALA'yı Konu alan 29 Eylül 1986 tarihli TIME dergisinin kapağı. Rum ve Ermeni Ahaliye Tecavüzatta Bulunulduğu İddialarının Asılsız Olduğu. (Tehcirden sonra yerlerine dönen Rum ve Ermenilere tekrar yer değiştirmeleri için Müslim ahalinin baskı ve tecavüzatta bulunduğuna dair yalan haberler yayıldığı ve bu haberlerin asılsız olduğu hakkında gayr-i Müslim ahali tarafından Erkan-ı Harbiyye'ye gönderilen tahrirat suretlerinin gerekli yerlere ulaştırılmasına dair Harbiye Nezareti'nden Hariciye Nezareti'ne yazılan tezkire.) Geri Dönen Rum ve Ermenilerin İaşe, Sevk ve İskân Durumlarını İnceleyecek Komisyonun Masraflarının Karşılanması. VE KEMAL ATATÜRK'ÜN BU KONUYLA İLGİLİ SÖYLEDİĞİ ONLARCA SÖZDEN BİR KAÇI -Rum ve Ermeni komitacılarıyla, bunların ileri gelenleri, devamlı şekilde temasta bulundukları İngiliz subayları ile bazı Amerikan memurlarından çok yüz buluyorlar. (5 Haziran 1919) Doğu vilayetleri halkının, Ermeni çetelerinin acımasızlığına ve taarruzlarına hedef olmuş, en büyük felaketi görmüş bir unsur olmak sıfatıyla, birlik ve fedakarlık lüzumunu en önce takdir ettikleri iftiharla görülmektedir. (16 Haziran 1919) Mübarek vatan ve milleti parçalanmak tehlikesinden kurtarmak ve Yunan ve Ermeni emellerine kurban etmemek için açılan milli mücahede uğrunda milletle beraber serbest surette çalışmaya resmi ve askeri sıfatım artık mani olmaya başladı. Bu mukaddes gaye için milletle beraber nihayete kadar çalışmaya mukaddesatım adına söz vermiş olduğum için pek aşığı bulunduğum yüce askerlik mesleğine bugün veda ve istifa ettim. (8 Temmuz 1919) Doğuda Ermeniler Kızılarmağa kadar genişleme hazırlıklarına ve şimdiden sınırlarımıza kadar dayanan katliam siyasetine başladı. (4 Eylül 1919) vatanımız içinde bağımsız Ermenilik teşkili gayesine yönelik harekata karşı birlikte müdafaa ve mukavemet meşru esası kabul edilmiştir. (11 Eylül 1919) Ermenilere hiçbir kötü kastımız yoktur. Bilakis onların her türlü tabiiyet haklarına tamamen riayetkarız. Bunun aksi olarak yayınlar, düzmeceden ve İngilizlerin aldatmacasından ibarettir. Ermeni facialarının hala mevcut eserlerinin gösterilmesi uygun olur. (21 Eylül 1919)

Hiç yorum yok: