3 Nisan 2011 Pazar

KATİL AMERİKA

YETTİ ARTIK
-KATİL AMERİKA-
"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: