4 Temmuz 2010 Pazar


MİLLİ BİRLİK HAREKETİ
1-GİRİŞ:
PARTİLEŞME(ME) SORUNSALI

AKP Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın, "Güneydoğu'da ikinci eş yaygın. Bu bizim kültürümüzde vardır. Bu bölgelerden evlilik ve hısımlıkları artırarak, devletin de teşvikiyle sorunların aza ineceğine ve çözüleceğine inanıyorum"  diyor. Kısaca “hasım olma hısım ol, kuma ol” diyor. Bakıcı; asırlardır bu insanların kuma olmadan hısım olduğundan, kız alıp verdiğinden bile bihaber.
Akp zihniyetinin karanlığını gösteren binlerce örnekten sadece biri.
Biz zaten bunu biliyoruz.
Ama buradan başka bir sosyal açılıma geçmek istiyorum.
Sosyal, laik, üniter, hukuk devleti yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti coğrafyamızın tartışılmaz en çağdaş ülkesi.
Peki; yukarıdaki sözleri söyleye bilen insanların partisi nasıl oluyor da iktidar olabiliyor?
İşte bu sorunun cevabı bizi partileşmedeki çıkmaza götürüyor.
Şuandan itibaren anlatacaklarım hem sorunun cevabı, hem de Milli Birlik Hareketi (MBH) nin çizgisinin çok kısa (giriş olabilecek) bir özeti niteliğinde olacaktır.
Cevap; Türkiye’de her şey liderden beklemesinden kaynaklanmaktadır.Böyle olunca antiemperyalist söylemlerle ülkenin başına gelenler çok kısa zaman içerisinde;halk kontrolünden çıkıp, bağımsız (bir nevi kral,derebey..vb) hareket edebiliyor.Halk desteğini kesse bile ülke bir dahaki seçimlere kadar tüm nimetleriyle (yandaşlaşan medyasıyla,yer altı ve yerüstü tüm varlıklarıyla) bir kralın,bir zümrenin elinde kalıyor.Bunu bilen emperyalist güçler derhal faaliyete geçiyor ve demokrasiyle seçilmiş derebeyin ya peşine düşüyor yada zaten kendileri o kişileri getiriyor.Sonra ülkede tam bir talan yaşanıyor.Atatürk’ün gözlerini yumduğu günden beri olan budur.Ayrıntılara girip “o haklıydı,bu haklıydı” gibi laf kalabalığına gerek görmüyorum.Bir sürecin haklı veya haksız oluşunu zaman çözer ve çözmüştür.
Kendimize şu soruyu soralım:
“Seksen yıldan fazla savaş görmemiş bir ülkenin, gelişmişlik düzeyi bu mu olmalıdır?”
Emperyalist saldırının en acımasızını gören ve destan yazan halkın ülkesi ne yazık ki iyi yönetilmedi. Kimisi az kötü, kimisi çok kötü yönetti ve bu günlere geldik.

Yedi yıldır internet üzerinden birçok sitede 2800 civarı yazarıyla (bunların kimisi ulusal medyadan, kimisi yerel, kimisi değil) halka gerçek gündemi anlatmaya çalışan insanlar var. Değişik meslek gruplarından bu insanların tek bir kaygısı ise ülkenin iyi yönetilmesi. Fakat; tüm bu çabaların ülkeyi yöneten kadrolara hiçbir olumlu etkisinin olmadığını gören bu insanlar artık bir şeylerin yapılması gerektiğine karar verdiler.
%10 seçim barajı, lider sultası, seçim yasası gibi antidemokratik uygulamanın olduğu ülkemizde arkaya alınan her esintide parti kurmak; sadece çok bölen ile az bölen arasında bölen olmaktan ileri gidemez. Gitmedide. Her bölen de hakim güç, dolayısıyla emperyalistlerin ekmeğine yağ sürmektedir. Ülkenin talanını hızlandırmaktadır. Bunun bilincinde olan MBH ti ilk etapta partileşmeyi, yeni bir bölen olmayı reddetmiş siyasi oluşumdur.
Siyasidir. Çünkü tarafı vardır.
Emperyalizme ve işbirlikçi oligarşiye karşıdır.
Din,  dil, mezhep, renk ayrımı yapmadan ülke sınırları içerisindeki tüm halkı eşit ve millet olarak görmektedir.
Atatürkçü, antiemperyalist ortak payda da birleşmeyi  ve emperyalizmin “böl, parçala yönet” felsefesini yıkmayı amaçlar.
Bu payda da sağ/sol, alevi/suni, Kürt/Türk gibi siyasi, mezhepsel, ırksal, bölgesel ayrışmaya karşıdır.
Aranan tek ortak payda Atatürkçü ve antiemperyalist olmaktır, olmayanlar aramıza giremez.
Herkesi kucakladığını söyleyen popülist bir söylem değildir.

Bu bağlamda çalışmalar başlamış ve 2 ay gibi kısa bir sürede yurt içi ve yurt dışı 157 yerde (ülke, il, ilçe) Atatürkçü ve antiemperyalist güçler kendi örgütlenmesini tamamlamıştır.

Detaylara da görüşmek üzere.

Not: www..millibirlikhareketi.org sitesinde bildirgeler mevcuttur.Bildirgeler 25 000 kişi tarafından imzalanmıştır.Fakat site gelişimin farkında olan güçler tarafından saldırıya uğramıştır.Sorun en kısa zamanda giderilmesi için çalışılmaktadır.
Ayrıca detaylar ve gündemdeki konular inSpeak programı indirilerek MBH salonunda tartışılmaktadır.Teknik destek almak isteyen arkadaşlar kalem.35@hotmail.com dan bana ulaşabilirler.


"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: