24 Mayıs 2010 Pazartesi

SİVİL İHANET-ANADOLU’DAN TÜRK MÜHRÜ SİLİNİYOR

Recep Bey yeni bir genelge yayınladı. Vakıflar Yasasının hız kazanacağın işaretlerini veren bir genelge bu.
Bu ülkede azınlık yaratan kim acaba?
“Bu ülkede 39 etnik grup var” diyen kim.
“Norşin,Potamya” açılımları yapan kim?
Bu azınlık yaratmak demek değil mi?
Tarih Vakıflar on yıllar önce  “Yerel Tarih araştırıyoruz” diye ülkede ne kadar kırık, bir duvarı kalmış, hiçbir estetiği ve tarihsel özelliği olmayan, hatta yapanı yabancı diye su deposunu bile onarttıran, tüm ülkede kilise tamiratı seferberliği başlatan sonrada “tapunu getir al” demek olan VAKIFLAR YASASINI çıkaran kim?
Avrupa’da tek bir minareli Camii kalmazken kime yaranacaksınız?
Türkiye’de sadece İstanbul’da yüzlerce Camii,saraylar tadilat edilmezken bu azınlık sevdası nedendir?
Ben açık açık söylüyorum Vakıflar Yasası ile Türkiye’de bulunan gayrimüslimler değil bunların Avrupa’daki soydaşlarına yaranmaya çalışıyorsunuz. Sıkışan siyasi geleceğinizde Avrupa’dan destek arıyorsunuz. Bunu da fakir fukara, yetimin parasıyla yapıyorsunuz. Bu ülkede azınlıklara tanınan haklar hiçbir ülkede tanınmıyor.
Tüm dostlara Neval KAVCAR’ın “Sivil İhanet-Anadolu’dan Türk Mührü Siliniyor kitabını okumanızı öneririm.
Kitabın Linki:
http://www.vatanbir.org/kitap/85/sivil-ihanet


İŞTE GENELGE:

Resmî Gazete Sayı : 27580
GENELGE Başbakanlıktan: GENELGE 2010/13
Anayasamızın eşitlik ilkesi çerçevesinde; ülkemizde yaşayan gayrimüslim azınlıklara mensup Türk vatandaşları, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi, ayrılmaz parçası oldukları ulusal kültür ve kimlik yanında, kendi kimlik ve kültürlerini yaşama ve yaşatma imkânına sahip bulunmaktadırlar. Bu vatandaşlarımızın Devlet önündeki iş ve işlemlerinde kendilerine güçlük çıkarılmaması, haklarına halel getirilmemesi, ilgili mevzuat gereği olduğu gibi, Devletimizin ve Türk ulusunun bir parçası olduklarının kendilerine hissettirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda sürdürülen demokratikleşme çalışmaları çerçevesinde ülkemizdeki gayrimüslim azınlıkları ilgilendiren konularda yapılan düzenlemelere rağmen, uygulamadan kaynaklanan bazı sebeplerle bu konudaki sorunların tam anlamıyla giderilemediği görülmektedir. Bu itibarla, kontrolü belediyelere geçmiş olan gayrimüslim mezarlıklarının korunma ve bakımı konularında gereken özenin gösterilmesi, gayrimüslim cemaat vakıfları lehine sonuçlanan mahkeme kararlarının tapu dairelerince hassasiyetle uygulanması, taviz bedeli ile ilgili uygulamalarda mağduriyetlere sebep olunmaması, T.C. vatandaşı gayrimüslim cemaat liderlerinin protokol uygulamalarında statülerine uygun bir şekilde konumlandırılmaları, gayrimüslim cemaatler aleyhine yapılan kin ve düşmanlığı teşvik edici yayınlara karşı gerekli yasal işlemlerin derhal başlatılması gibi uygulamalar örnek olmak üzere, gayrimüslim azınlıklarla ilgili tüm uygulamalarda yukarıda bahsedilen bilinçle hareket edilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, ilgili kurum ve kuruluşların bu konuda uygulamadan kaynaklanabilecek sorunların tam anlamıyla giderilmesi için gereken hassasiyeti göstermeleri hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN Başbakan "SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: