22 Ekim 2009 Perşembe

"SESSİZ SAVAŞ" İÇİN "SESSİZ SİLAHLAR"
DAVID ICKE ve benzeri kişilerin bu konu ile ilgili bir çok yazı ve metinini okudum.Hatta Osmanlı İstihbaratının ele geçirdiği Masonların 22 desturu vardır.Tüm bunları okuyunuz ve çevrenizi gözlemleyiniz.Küresel bir mahvoluşun içinde miyiz?değil miyiz?
Göreceksiniz.
(GİZLİ BİR ASKERİ BELGEDEN)

DAVID ICKE’NİN BRILLIANT BOOK’UNDAN BİR İKTİBAS:

VE GERÇEK SİZİ ÖZGÜR KILACAK

(BU BELGE SEÇKİN DÜNYA YÖNETİM HİYERARŞİNİN

DOGMATİK VE OTORİTER ZİHNİYETİNİ AÇIKÇA GÖSRERMEKTEDİR.)


1986 da, tesadüfen bulunan ve "sessiz bir savaş için sessiz silahlar" olarak adlandırılan bir belgeden alınan Robotlar’ın İsyanı’nda yer aldım. Bu belgenin 1969 yılına ait diğer bir versiyonun A.B.D. Donanmasının Haberalma Servisi’nin elinde bulunduğu rapor edilmektedir.


Bu belge, beyin yıkama tekniklerini çok güzel açıklamaktadır.

Benim elimde bulunan versiyon Amerika’da ikinci elden satılan bir fotokopi makinesinin içinde bulundu ve kitlesel zihin kontrolünün politikasını anlatmaktadır.

Bu uzun ve ayrıntılı belge 1979 tarihliydi fakat 1950'lerden beri uygulanan politikanın anahtarlarını vermektedir.

Bu belge “ Sessiz Savaş... 1954 yılında uluslararası seçkinlerin bir toplantısında açıklandı” demektedir.

Bildenberg Grubu ilk defa 1954 de toplandı. Belgede teşhir edilen metodlarin Londra’daki Tavistock İnsan Hakları Enstitüsü’ne ve bunun birbirine bağlı şubelerine ilham vereceği muhtemeldir. İşte muhtevadan bir çeşni:

“ tecrübeyle ispat edilmiştir ki, bir sessiz silahı korumanın ve halk kontrolünü ele geçirmenin en basit yolu, onları bir taraftan şaşkın, organizasyonları bozulmuş, ilgilerini gerçekten önemi olmayan başka sorunlara çekilmiş bir durumda tutarken, diğer taftan disiplinsiz ve temel sistem prensiplerinden habersiz tutmaktır.

Bu şunlarla başarılır:

Onların düşüncelerini başıboş bırakarak; zihni faaliyetlerini sabote ederek; matematikte, sistem tasarımında, ekonomi eğitiminde halk için düşük kaliteli programlar hazırlayarak ve teknik yaratıcılık esaretlerini kırarak.

Aşağıdaki yollarla duygularını meşgul ederek, onların kendilerine ve duygusal ve fiziksel faaliyetlere olan düşkünlüklerini arttırarak;

a) Medyadaki - özellikle TV ve gazetelerdeki - sürekli bir cinsiyet, şiddet ve savaşlar engeli vasıtasıyla merhametsiz duygusal hareketler ve saldırılar ( zihni ve duygusal tecavüz ).

b) Onlara ne isterlerse - fazlasıyla - verme “ düşünce için değersiz gıda” ve onları gerçekten ihtiyacı olan şeyden mahrum bırakma.

c) Tarihi ve hukuku yeniden yazma ve halkı sapkın yaradılışın hükmü altına sokmak, böylece onların akıllarını kişisel ihtiyaçlardan dışta ziyadesiyle icat edilen önceliklere kaydırabilme. Bunlar onların sosyal otomasyon teknolojisinin sessiz silahlarıyla ilgilenmelerini ve bu silahları keşfetmelerini engeller. Genel kural düzensizlikte kar vardır; daha fazla karışıklık daha fazla kar. Bu nedenle en iyi yaklaşım problemler yaratmak ve sonra çözümler sunmaktır.

Özet olarak:

Medya: Yetişkin nüfusun dikkatini gerçek sosyal sorunlardan uzak tutarak gerçekte önemi olmayan meselelere çekmelidir.

Okullar: Genç nüfusu gerçek matematikten, gerçek ekonomiden, gerçek hukuktan ve gerçek tarihten habersiz tutmalıdır.

Eğlence: Halkın düşüncesini altıncı derece seviyesinin altında tutmalıdır.

İş: Düşünmek için zaman bırakmayarak, halkı çiftlikte diğer hayvanlarla birlikte meşgul, meşgul, hep meşgul etmelidir.


"SESSİZ SİLAHLAR BELGESİ", UZAKTAN MİKRODALGA ZİHİN KONTROL TEKNİĞİNİ BAKIN NASIL TARİF EDİYOR:


“ Bu, bir generalin yerine -bankacılık mıknatısının emirleri altında-, bir bilgisayar programcısının çalıştırıldığı; bir silahın yerine, bir bilgisayardan; barut tozu yerine, veri işlenmesiyle sevk edilen; mermilerin yerine, durumları ateşler. Bu, aşikar gürültüler çıkartmaz, aşikar fiziksel yaralanmalara neden olmaz ve herhangi bir kişinin günlük sosyal hayatına alenen müdahale etmez.

Anlaşılmaz fiziksel ve zihinsel bozukluklara neden olan ve anlaşılmaz bir şekilde günlük hayata müdahale eden, yani ne aradığını bilen eğitimli bir gözlemci için anlaşılmaz olan sesler üretse bile halk bu silahı anlayamaz, bu nedenle de bir silahla saldırıya uğradığına ve baskı altına alındığına inanamaz.”

Halk içgüdüsü ile bir şeylerin yanlış olduğunu hissedebilir, fakat sessiz silahın teknik özellikleri nedeniyle, duygularını makul bir şekilde izah edemez veya kendi zekâsıyla problemle uğraşamaz. Bu nedenle, nasıl yârdim isteyeceğini ve buna karşı kendilerini savunmak için diğerleriyle nasıl birleşeceğini bilmez.”

Sessiz bir silah tedricen uygulandığında, baskı ( psikolojik baskıdan ekonomik baskıya kadar ) çok artarak devam edemeyecek hale gelene kadar, halk bunun varlığına uyum sağlar / adapte olur ve bunun sinsi tecavüzüne tahammül etmeyi öğrenir. Bu nedenle sessiz silah biyolojik mücadelenin bir cinsidir.

Bu onların doğal ve sosyal enerji kaynaklarını, fiziksel, zihinsel ve duygusal güçlerini ve zaaflarını tanıyarak, anlayarak, manipüle ederek ve bunlara saldırarak bir toplumun bireylerinin hayatına, tercihlerine ve hareket kabiliyetine tecavüzde bulunur.”


Diğer bir deyişle, böl ve yönet ve global diktatörlüğü size atlama taşları yaklaşımıyla tanıt ve vakit çok geç oluncaya kadar çok az kişi gerçekten neyin devam ettiğini anlayabilsin. Gerçekten de, birçok kişi ne olduğuna işaret eden kişilere gülecek ve hatta onları suçlayacaktır. Hoş bu kitabın veya buna benzer birçoğunun okurları gerçeklerin farkındadır. Ve eğer bize hakikaten daha iyi bir dünya ve düşünce ve ifade hürriyeti emanet edilseydi, bilginin önemsenmemesi mümkün değildi.

Birçok insanın zihnini işgal eden programcıların sığınağını parçalamak için, hepimizin yapması gereken iş çok büyüktür, fakat bu mükemmelen başarılabilir - ve eğer biz bu işe karışmak için hazırlandıysak - bu başarılacaktır. Kendisi için düşünmeye ve hareket etmeye azmetmiş bir insan aklından daha güçlü hiç bir şey yoktur. Böyle bir hadise bir manipülasyoncunun kâbusudur ve bu gezegendeki herkes gibi, siz de bu güce sahipsiniz.

Yapacağınız tek şey onu kullanmaktır.

Hiç yorum yok: