7 Eylül 2009 Pazartesi


ERDOĞAN RİZE'DE " POTAMYA'NIN GURURU" SLOGANLARI İLE KARŞILANDI.

Başbakan Erdoğan, havayolu ile geldiği Trabzon'dan karayolu ile babaocağı Rize'nin Güneysu İlçesi'ne geçti. Erdoğan, Güneysu girişinde yaşanan heyelan tehlikesi nedeniyle yolun trafiğe kapatılması sonucu Adacami Köyü üzerinden ilçeye giriş yaptı.
13 Kasım 2003 Perşembe
GÖKTÜRK FIRAT
RİZE - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, iki günlük programı için memleketi Rize'ye geldi.
Başbakan Erdoğan, havayolu ile geldiği Trabzon'dan karayolu ile babaocağı Rize'nin Güneysu İlçesi'ne geçti. Erdoğan, Güneysu girişinde yaşanan heyelan tehlikesi nedeniyle yolun trafiğe kapatılması sonucu Adacami Köyü üzerinden ilçeye giriş yaptı.
İlçede bir grup partili tarafından karşılanan Erdoğan'a hemşehrileri, "Başbakan Tayyip, Potamya'nın Gururu" diye tezahüratta bulundu. Potamya'nın, Güneysu'nun Rumca ismi olduğu belirtildi.
Erdoğan, hemşehrileri ile kısa süren sohbetin ardından Merkez Mahallesi'ndeki evine giderken, korumaları ve polis ekipleri, evinin bulunduğu yere basın mensuplarının çıkışını engelledi.
*İşte Potamyanın grurunun foyası meydana çıktı.

RECEP TAYYİP ERDOĞANIN ETNİK KÖKENLERİ–1: “ATALARI İSYANCI”
Cezmi YURTSEVER
—Osmanlı Arşivinde Başbakan Tayyip Erdoğan’ın kökenlerini aydınlatacak 1835 tarihli Rize nüfus defteri ve 1850 tarihli vergi defteri bulundu.
-Erdoğan’ın ataları “Bakatoğlu” sülale ismiyle biliniyor.
–Erdoğan’ın büyük dedesi Bakatoğlu Memiş yörenin derebeyi - isyancısı durumunda idi.
—1934 soy ismi kanununa göre aile sülale geleneğine bağlı kalsaydı “İsyancı”
Soy ismini alması lazımdı.
Osmanlı Arşivinde 1500–1900 yıları arası dönemde sayın başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın etnik kimliğini ortaya koyan belgeler üzerinde araştıralar yaptım. Türkiye’de bütün yurttaşların nüfus kimlikleri 1905 (Rumi-1321) tarihli defterler esas alınarak tespit edilmektedir. Osmanlı Arşivi ilk kez Trabzon eyaletinin 1830’lu yılarda tutulan nüfus defterlerini de araştırmacılara açtı. Ve ek olarak da 1850 tarihli vergi defterini araştırmacıların bilgisine sundu. Osmanlı Arşivinde MAD.d 7958 kod numarası ile kayıtlı olan Rize yöresi köyler öşür defterinde Başbakan Erdoğan’ın büyük dedesi Bakatlıoğlu Memiş’in Pulihoz köyünün kurucu ailesi olduğu ve 86 kuruş vergi ödeyerek köyün en zengini olduğu ortaya çıkıyor. Pulihoz köyü, Kıble dağının yamacında kurulmuş ve karşısında da Ayani tepesi var. Bakatoğlu Memiş aynı zamanda yörenin “Ayan” ünvanlı “derebeyi” durumunda. Yörede yaşanan olaylar göz önüne alındığında Bakatoğlu sözcüğü “İsyancı” anlamına geldiği anlaşılıyor. Osmanlı Arşivinde Rize yöresinde yaşanan 19.yüzyıl başları isyan hareketleri ile ilgili ayrıntılı fermanlar var.
1835 TARİHLİ NÜFUS DEFTERİNE SAKAL RENGİNE BAKILARAK YAZILDILAR
Osmanlı Arşivinde bulunan 1835 tarihli Rize nüfus defterinde Rize’nin Pulihoz köyü kurucu aile ve bir numaralı hanesine kaydı yapılan Hüseyin oğlu Mehmet Efendi “İslam inanç kimliği” adı altında 45 yaşında ve “Kırca sakallı” olarak yazılmış. Ve çocuklarının ismi de 18 yaşındaki Mustafa ile 11 yaşındaki Yunus olarak yazılmış. Hüseyin oğlu Mehmet Efendi’nin nüfus künyesine bakılarak adı geçen Hüseyin 1700’lü yıların ortalarına kadar kimliği belirlenmiş olur. Adı geçen Yunus, babası Mehmet (veya Memiş) ve onun da babası Hüseyin Efendi Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın atalarıdır.

POTAMYA DEFTERİNDE YAZILI OLANLAR
Türkiye’de tartışmalara sebebiyet veren “Potamya” sözcüğü, Pontus-Rum döneminden kalan ve “Dereler bölgesi” anlamında Rize’nin dağlık bölgesinin de antik dönem ismidir. Potamya bölgesinde 20. yüzyıl başlarında 12 köy vardı. Ve birisi de Pulihoz köyü idi. Osmanlı yönetimi Potamya ismini 1913 yılında değiştirdi. Potamya bölgesi Fatih sultan Mehmet’in 1461 yılında Rize yöresini fethettiği tarihten itibaren 1600 yılı başlarına kadar geçen 150 yıl gibi zaman diliminde % 90 oranında Pontus-Rum etnik karakterde idi. Potamya yöresini 3 tımarlı sipahi aile ve Osmanlı yönetiminin özellikle Çukurova ve Maraş yöresi aşiretlerinin yöreye sürgün ve iskân politikası sonucu 1600–1800 yılları arasında hızla etnik kimlik değişimine geçti. 1800’lü yıların başlarında yörede yaşayan İslamların oranı %90’a çıktı.
BAŞBAKAN’A ETNİK KİMLİK DÜZELTMESİ ÇAĞRISI
Sayın Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın aile etnik kimliği olarak uluslar arası Wikipedia ansiklopedisi ve diğer kaynaklarda “Gürcü asıllı” olduğu bilgilerine yer verilmektedir. Elimdeki Osmanlı Arşivi Rize-Pulihoz köyünde yaşayanların etnik kimlik belgelerinde Bakatoğlu ailesinin Gürcü olmadığı ortaya çıkmaktadır. Sayın Başbakan Recep Tayip Erdoğan, tarihi bir hata olan “Gürcü asılı” etnik tanımlanmasının düzeltilmesi için Wikipedia ansiklopedisi nezdinde girişimde bulunmalıdır. Tayip Erdoğan’ın etnik kimliği ile ilgili Osmanlı Arşiv belgelerinin yakın bir zamanda kitabını yayınlayarak kamuoyunun bilgisine de sunacağım.


"SAHİPSİZ VATANIN BATMASI HAKTIR, SEN SAHİP ÇIKARSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR."

Hiç yorum yok: