2 Ağustos 2009 Pazar


Sebahattin ÖNKİBAR’ın 2/8/2009 Yeniçağ'daki yazısından alınmıştır.

İlhan KESİCİ'nin sitesi:http://www.ilhankesici.org/
Öyle ki hiç unutmam Sayın Kesici, “2009’un ilk üç ayında ekonomik küçülme yüzde 10’u aşar” dediğinde televoleci iktisatçılar güruhu topyekün hücuma geçmişti. İşte böyle bir isim olan İlhan Kesici, önceki akşam SKY-TV “de Serdar Akinan’ın programında dehşet bir tablo ortaya koyuyor. Türkiye’nin kör bir uçuş seyrinde olduğunu belirtip başlıklar halinde şu mesajları veriyor: * Krizin üs merkezi ABD 2009’un ilk üç ayında yüzde 2.5 küçülür iken Türkiye’de küçülme yüzde 13.8 olmuştur. Buna mukabil Yunanistan yüzde 0.3, Arjantin yüzde 2, Endonezya yüzde 4.4, Hindistan yüzde 5.8 ve Çin yüzde 6.1 büyümüştür... Bütün dünya ortalaması yüzde 2 küçülme iken Türkiye’nin rekor küçülmesi yaşanan buhranın göstergesidir. * Krizin anavatanı ABD yani Azrail orada ama ölüler (mevtalar)Türkiye’dedir. * Dramatik olan, bu tabloya rağmen Türkiye’de krizin daha da derinleşeceğidir. Evet, Türkiye’de ahali krizin sonuçlarını tam olarak henüz yaşamadı. Tablo birkaç aya kadar çok daha ağırlaşacaktır. * İkinci çeyrekte küçülme yine eksi 10’lar civarında olacaktır. * İşsizlik yüzde 15’leri geçerken eğitimli gençlerden üçte biri işsiz geziyor. Bu sosyal bir buhranı tetikleyebilir. * Üretim stop ettirilmiş, bir yılda bir buçuk milyon sigortalı çalışan kapıya konmuştur. Buna paralel olarak onbinlerce işyeri, atölye ve fabrikanın kapısına kilit vurulmuştur. 950 bin eve haciz gelmiş,1 milyon çek geri dönmüştür. Ülkede piyasa ve güven diye bir şey kalmamıştır. Keza tarım tasfiye edilmiştir. Ürüne girdi maliyeti ölçüsünde bile fiyat verilmemiştir. * Devletin iç borçlanması 15 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkarılmış yani borçlanma yine temel politika yapılmıştır. * Türkiye rotasız, yani kör bir uçuştadır. IMF ile ilişkilerdeki belirsizlik kör uçuşun göstergesidir. Yaşanan onca şeye rağmen Başbakan ile ekonomi yönetiminin ayakları yerden kesik. Maalesef Tayyip Bey’in bu hali gaflet halidir ve ülke mukadderatı için bundan korkmak lazımdır. * Herkes tası kadar su çeker, yani bunların muktesabatı budur ve deryadan ancak tasları kadar su alabiliyorlar. Bunlarla varılacak yer ise uçurumdur. * Türkiye Cumhuriyeti devleti artık piyasa devleti haline getirilmiştir. * Ekonomide yeni evrensel olgu artık devletin kontrolüdür. Devlet başıboş piyasaları denetlemelidir ve denetleyecektir.

Hiç yorum yok: