17 Ağustos 2009 Pazartesi

Ahmet Kenan Tanrıkulu yanlış yapmış. Mehmet Şimşek’e Türkçe soru önergesi mi verilir? İşte böyle cevap alırsın. Ver bak İngiliz vatandaşına İngilizce soru önergesi nasıl döktürecek. Adam anlayamamış bile ne yazdığını.Siz bakmayın Türkiye'nin bakanı olduğuna.Türkçeyi sökemedi daha. Komedi yaJ
Kaynak:
İşte Maliye Bakanının THY'deki işten çıkarma ve diğer konularda soru önergesine verdiği yanıt.
İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Kenan Tanrıkulu'nun THY Yönetiminin uygulamaları ile ilgili Maliye Bakanı'na sorduğu soru önergesine çok açıklayıcı yanıt geldi! DEMOKRASİ, ŞEFFALIK, ADALET AÇISINDAN YORUMU KAMUOYUNA BIRAKIYORUZ. İŞTE SORU ÖNERGESİ İŞTE TEK SATIRLIK YANIT... T.C. BAŞBAKANLIK Özelleştirme İdaresi Başkanlığı SAYI: B.O2.l.ÖİB. O.65.OO.61 O TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA İzmir Milletvekili Sayın Ahmet Kenan TANRIKULU tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tevcih edilen 7/8355 esas sayılı yazılı soru önergesinde yer alan sorulara verilen cevaplar aşağıda sunulmuştur. Son günlerde kamuoyunda çıkan haberlerde ve tarafımıza yapılan vaki haklı taleplerde; Özelleştimıe İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan, Türk Hava Yolları A.O(THY)’nın 45 yaş üstü çalışan personel istemediğinden dolayı, tecrübeli gerek uçuş, gerekse yer hizmetleri personeline 45 yaşına gelmeden emekli olmaları için baskı yaptığı yönündedir. Bu bağlamda; SORU 1- Özelleştirme İdaresi Başkan1ığı’nın THY ile ilgili genç-yaşlı personel ça1ıştırması yönünde bir talebi var mıdır? Varsa bunun resmi gerekçesi nedir? Yine Başkanlığın gerek THY'nın personel ve teknik ekipmanı, gerekse genel anlamda almış olduğu son Kararlar ve yürütülen çalışmalar nelerdir? SORU' 2- Yürürlükte olan İş kanununda, somut bir suçlamaya dayanmayan genel bir verimsizlik ifadesi ile iş akitlerinin fesih edilebileceğine dair bir ifade yoktur. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20'nci maddesinde "Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir" denmesine rağmen, THY'nin "gizli" ibareli yazılar ile ça1ışanlara "çalışmalarınızdan verim alınamamakta ve hizmetinizden istifade edilememektedir" deyip, 5 gün içerisinde savunma istenmesinin sebebi ve yasal gerekçesi nedir? THY'de, tanımlı görevlerin, yasal emeklilik yaş hadleri nelerdir?
SORU 3- 2003 yılından bu yana, belli bir sayının üstü (yüzde 10) toplu çıkarma olacağı için küçük gruplar halinde bu yönde baskılarla emekli edilen personellerin sayısı, personelin yaşı ve son bulundukları görevler nelerdir? Zorla emekli edilen çalışanlarımızın THY'ye yönelik açmış olduğu dava sayısı ve THY’nin aleyhine sonuçlanan dava sayısı kaçtır? Aleyhe sonuçlanan davalar neticesinde THY hangi hukuki yaptırımları yerine getirmiştir? SORU 4- Havacılık gibi çok ciddi tecrübe gerektiren bir sektörde, tecrübe sahibi bu özverili çalışanlarımızın hukuksuz ve zoraki emekli edilerek, yerlerine 2003 yılından bu yana yaş, mezuniyet, THY’de başlatılan görev itibariyle toplam kaç kişi işe alınmıştır? SORU 5- Son çıkarılan Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı kademeli olarak 60 yaşın üstüne yükseltildiği halde bu tarz bir uygulamanın hükümetinizin savunduğu yeni sosyal güvenlik sistemimize zararı olmayacak mıdır? THY sizinle neden aynı düşünmemektedir? SORU 6- Hukuksuz ve baskı altında, zorla genç yaşta emekliliği istenen tecrübeli uçuş ve yer hizmetlerinde görev yapan THY personelimizin bu mağduriyetleri ne zaman, ne şekilde giderilip, bu durum kamuoyu ile paylaşılacaktır? SORU 7- Bu tip hukuksuz, zoraki emeklilik ile THY'nin tecrübesi de düşmüş olacaktır. Alınan yeni personel herhangi bir eğitim almadan hemen göreve başlayamayacağı için, mevcut personelin iş yükü daha da artacak ve aksamalar meydana gelebilecektir. Halen görevdeki personelin çalışma ve' dinlenme saatleri nedir? Bir pilotumuz, kabin memurumuz kaç saat iç ve dış hat uçup, ne kadar dinlendirilmektedir?
SORU 8- THY; dışarıdan, üçüncü kişilerden hangi hizmetleri satın almakta ve bunun karşılığı olarak yıllık ne kadar ödeme yapmaktadır? Özel sektörden aldığı hizmetlerde görev yapan personellerin eğitim, yaş ve şu anki görevleri nelerdir?
CEVAP 1.2.3.4.5.6,7,8- Türk Hava Yolları A.O. (THY')'nın % 49,12 oranındaki hissesi kamuya ait olup, Şirket faaliyetleri özel hukuk hükümlerine göre yürütülmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini takdir ve tensiplerinize arz ederim.
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı

Hiç yorum yok: