20 Ağustos 2009 Perşembe


Yeniçağ alarm vermişti 24 Kalkınma Ajansı kurulduğuna dikkat çeken Yeniçağ da Avrupa’nın, Osmanlı’ya dayattığı federalizmin AKP tarafından resmen uygulamaya konulduğunu duyurmuştu. ‰ 9’da

Eyalet sistemine Danıştay freni Danıştay, 35 maddelik Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 maddesini iptal etti. İptal kararının, ’bugüne kadar alınmış ve yürürlüğe konulmuş ajans işlemlerinin hukuka aykırı olduğu’anlamına geldiği kaydedildi

Haber: Salim YAVAŞOĞLU Kalkınma ajansları adı altında Türkiye’nin eyaletlere bölünmesi girişimine Danıştay’da açılan dava sonuçlandı. Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, birliğin başvurusu üzerine Danıştay’ın 35 maddelik Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 maddesini iptal ettiğini bildirdi. Soğancı, “Kalkınma ve Yönetim Kurulunun karar alma, çalışma, yönetim usul ve esaslarının yönetmelikle belirlenemeyeceği” yönünde verilen iptal kararının, “bugüne kadar alınmış ve yürürlüğe konulmuş ajans işlemlerinin hukuka aykırı olduğu” anlamına geldiğini kaydetti. Soğancı, bu çerçevede 24 ajansın ortadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

İflas etmiş model Soğancı, ülkeyi 26 ekonomik bölgeye ayıran kalkınma modelinin “iflasın başlangıcı” olduğunu yönündeki görüşlerini defalarca dile getirdiklerini belirterek, bu modelden bir an önce vazgeçilmesini istedi. Soğancı, şunları kaydetti: “Sanayi devrimini tamamlamış Avrupa ülkelerinin, ekonomik büyümede rekabeti esas alan ve kendi krizini aşmak için kurduğu ve teşvik ettiği ajans modeli, bugün her yerde iflas etmiştir. Küresel kriz karşısında merkezi müdahalelere yönelmiş bir Avrupa varken, iflas etmiş modele dayalı bir bölgesel kalkınmanın ülkemize uyarlanmasından olumlu sonuç alınamayacağı açıktır. Modelin ülkemize uyarlanmasında kan uyuşmazlığı bir yana, Bakanlar Kurulunun oluşturduğu bileşenlerin birlikteliğiyle sürdürülebilir bir kalkınmanın olanak dışı olduğu açıktır. Bu konu neden hala anlaşılamamaktadır? Bir kez daha söylüyoruz: Bakanlar Kurulunun oluşturduğu ajans modeli, küresel krize neden olan tekelci sermayeye kamu kaynaklarının teslim edilmesinden başka bir anlama gelmemektedir. Bunu görmek için, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı toplantısına katılan uluslararası şirketlerin tablosuna bakmak bile yeterlidir.”

Yeniçağ tehlikeye dikkat çekmişti Yeniçağ gazetesi Avrupa’nın, Osmanlı’ya dayattığı federalizmin AKP hükümetince de resmen uygulamaya konulduğunu duyurmuştu. Hükümet önce 8 Kalkınma Ajansı kurmuş, daha sonra da bu sayıyı 24’e çıkarmıştı.

Avrupa’nın planı Kalkınma Ajansları, uzmanlar tarafından Osmanlı İmrapatorluğu’nun son dönemlerinde Avrupa tarafından dayatılan bir genelgeye benzetiliyor. Merkezi iradenin etkisini zayıflatıp, yerel yönetimleri kısmen bağımsız kılan genelgeyle 20 Haziran 1913 tarihinde Sadrazam Sait Halim Paşa tarafından yayınlanan “Geçici Vilayet Kanunu” ile devam eden parçalanma ve çöküş süreci daha da hız kazanmıştı. Eyalet sistemini yerleştirmek için atılan ilk adım Kalkınma Ajansları değildi. İstinaf Mahkemeleri Cumhuriyet’in kuruluşunda şeri mahkemelerle birlikte kaldırılan ve eyalet sistemine özgü bir yapı olan bölge (istinaf) mahkemeleri kurulmaya başlanmıştı. İlki Diyarbakır’da AB parasıyla açılan mahkemenin 9 ilde daha kurulması kararlaştırılmıştı.

Hiç yorum yok: