20 Ağustos 2009 Perşembe


Cezmi YURTSEVER'in sitesinden hiç bir ekleme yapılmadan alınmıştır.
Değerli tarihçimizin çalışmasının devamını bekliyoruz.
İS TURKEY BECOME COLONİAL COUNTRY?...."TURKEY BLOCKADE 1 MİLYON DÖNÜM TERRİTORY LAND NEAR SYRİAN BORDER "...LAWRENCE PLAN USİNG
-TÜRKİYE-SURİYESINIRINA “LAWRENCE PLANI” UYGULANDI !
-TÜRKİYE1 MİLYON DÖNÜMÜ BULAN TARIM ARAZİSİNİ NEDEN TERK ETTİ
mayin_3.jpg
Yurtsever, sınırdaki güvenlik koridoru veya tampon bölge/mayınlı alanı uydu fotoğrafıyla gösteriyor
mayin_8.jpg
Rehyanlı-Cizre arasında Türkiye sınırından içerde 1 milyon dönüm arazi tampon bölgeye alındı.
mayin_9.jpg
Nil ile Fırat arası yuhudilyerin kutsal vatan sınırları olarak gösteriliyor
mayin_20.jpg
ABD'nin Türkiye'yi parçalama haritası 2003 yşılında çizildi.
Türkiye ile Suriye arasındaki sınır çizgisinin tespit veuygulanması ile ilgili tarihi belgeleri gözden geçirdiğimde hayretler içinde kaldım. Osmanlı’nın son döneminde yaşanan tarihi olaylarla ilgili İngiliz Siyasiistihbarat belgelerinin bulunduğu Foreiğn Office belgeleri ile yakın dönemdeTürkiye-Suriye sınırı ayrıntılarını gösteren Google-Earth uydu görüntüleri üzerinde çalışmalar yaptım.
1 MİLYON DÖNÜM ARAZİ TAMPON BÖLGE KAPSAMINAALINDI
Uydu görüntüleri Türkiye-Suriye sınırı boyuncaReyhanlı ile Cizre arasında uzanan sınır çizgisinin Türkiye tarafında uzanan500 metre ile 1 km derinliğinde yaklaşık 450 km uzunluğunda ve 1milyon dönüm araziyi kaplayan alanın her türlü ekonomik aktifliğine son verengüvenlik koridoru olarak kullanıldığı gerçeğini öğrendim. Bu durum Türkiye ile Suriye arasındakisınırları belirleyen 1921 tarihli Ankara ve Lozan anlaşmalarına aykırı birdurumdu. Türkiye kendi tarafında tek taraflı olarak güvenlikkoridoru veya “tampon bölge” kurmuş olmakla ekonomik aktif sınırlarını tarihiBağdat demiryollarının kuzeyine çekiyor. 1954 yılında NATO bünyesinde ABD veİngiltere’nin istekleri doğrultusunda kabul edilen ve kamuoyuna “güvenlikamaçlı mayınlı bölge kurulması” olarak açıklanan ve 600.000’i aşkın mayın yerleştirilenbölgenin durumu “sömürge ülkelerdeuygulanan”mandater uygulamanın sonucudur. Nüfusu 73 milyona dayanan Türkiye’nin yine nüfusu günümüzde 17 milyonu bulan Suriye’den korku amaçlı kendisınırları içinde 1 milyon insanın geçimkaynağı olabilecek 1 milyon dönümlük araziyi “güvenlik koridoru” olarak tamponbölge statüsüne alarak ekonomik sınırlarını daraltması Ankara ve Lozan anlaşmalarınınçiğnenmesi gerçeğini gözler önüne serentarihi bir skandaldır.
TÜRKİYE’YE LAWRENCE PLANINI UYGULADILAR
İngiliz ForeiğnOffice arşivindeki çok gizli dosyalar içinde bulunan ünlü casusLawrence’nin 1918 tarihli Osmanlı ülkesini paylaşım haritasında Anadolu Türkleri ile Araplar arasındakibağların koparılması için Halep’in kuzeyinden geçen Bağdat Demiryolu hattının kuzeyi Türk-Arap sınırı olarak gösteren planauygundur. Özetle 1910 ila 1914 yıllarıarasında Fırat nehri kıyısındaki Gaziantep’e bağlı Karkamış’taki tarihi höyükalanında arkeolojik kazılar yaparak bölgeden geçen demiryolu hattının Türklerden alınması hakkındakiistihbarat gözlemleri ve raporlar ve haritalar hazırlayan Lawrence’nin planları maalesef yıllar sonraNato bünyesine alınan Türkiye’ye empoze edilmiş ve uygulanmıştır. Türkiye enkısa zamanda kendi egemen sınırları içinde kalan 1 milyon dönümlük arazidekimayınları temizlemeli ve “güvenlik koridoru” veya tampon bölge uygulamasına sonvermelidir.
mayin.jpg
Lawrence'nin 1918 yılında hazırlamış olduğu Osmanlı'yı paylaşım haritası...Bagdat demiryolu Türklerden alınıyor
mayin_7.jpg
Lawrence, Karkamış kazılarında
mayin_6.jpg
Karkamış Höyük, günümüzde Suriye sınırı bitişiğinde bir höyüktür
mayin_16.jpg
Lawrence ve arkadaşları Karkamış kazısı esnasında, 1910'lar
mayin_18.jpg
Karkamış sahilleri Fırat nehri kıyısı
mayin_21.jpg
karkamış höyük askeri koruma alanıdır uydu görüntüsü
mayin_22.jpg
Karkamış ve Fırat nehri ve sınır çizgisi
mayin_23.jpg
Karkamış şehri
mayin_25.jpg
Tampon bölge alanı, sarı sınır çizgisinin Türkiyeye bakan tarafıdar. Reyhanlı-Cizre arasında yaklaşık 450 km'dir
mayin_10.jpg
Osmanlı'yı paylaşımı esas alan 1916 tarihli Sykes-Picot anlaşması
mayin_11.jpg
Fransa'dan Osmanlı topraklarından alacağı bölgeyi gösterir harita, 1918
mayin_13.jpg
Sevr haritası (1920)..üzerinde Güney Anadolu demiryolları Türklerden alınıyor
mayin_19.jpg
Türkiye sınırında geçiş yeri
mayin_24.jpg
Türkiye'nin gelecekteki ekonomik kaynağı GAP bölgesi
mayin_27.jpg
Türkiye sınır bölgiesinde 600.000'i aşkın mayın var
mayin_28.jpg
Kürt sorununun çözümlenmesi için hazırlanan Türkiye'nin parçalanmısı amaçlı harita
herşey zamanla daha iyi
anlaşılır...Ve tarih gerçeklerin anahtarıdır

Hiç yorum yok: